Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Cyberbezpieczeństwo

Kierunek studiów:
Cyberbezpieczeństwo
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/cyberbezpieczenstwo-studia-licencjackie/|https://vizja.pl/en|cyberbezpieczenstwo-studia-licencjackie
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Chcesz w przyszłości zajmować się szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacyjnym oraz analizą zagrożeń płynących z rozwoju cyfryzacji? Zależy Ci na tym, by zdobyć aktualną wiedzę na temat metod i procedur identyfikacji oraz zwalczania niebezpieczeństw, które wiążą się z funkcjonowaniem osób i organizacji w środowisku internetowym? Jeśli tak – studia licencjackie na kierunku Cyberbezpieczeństwo w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to coś dla Ciebie! Z nami zgłębisz szeroki wachlarz zagadnień związanych z obszarem cybersecurity, a także zdobędziesz umiejętności praktyczne, które pozwolą Ci profesjonalnie kreować kierunki transformacji informacyjnej i wyznaczać standardy wdrażane przez informatyków.

Program studiów obejmuje zarówno tematykę z dziedziny prawa, komunikacji społecznej, socjologii czy kryminalistyki, jak i przedmioty informatyczne – np. podstawy programowania, technologie sieciowe – które pozwolą Ci zrozumieć zagadnienia od strony praktycznej. W toku kształcenia poznasz i zrozumiesz krytyczne obszary bezpieczeństwa informacyjnego, rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni  i najnowsze metody zapobiegania nielegalnym praktykom. Odbędziesz też liczne zajęcia praktyczne – warsztaty, ćwiczenia, laboratoria – na których wypracujesz umiejętności niezbędne w Twojej przyszłej pracy. W ofercie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej dostępne są też odrębne studia inżynierskie, dedykowane kandydatom, którzy chcą się wyspecjalizować w praktycznych umiejętnościach informatycznych – zobacz: Cyberbezpieczeństwo (studia inżynierskie) na kierunku Informatyka.

Cyberbezpieczeństwo (studia licencjackie) - co nas wyróżnia:

 • Zyskasz interdyscyplinarną wiedzę o cyberbezpieczeństwie z perspektywy nauk społecznych.
 • Na dyplomowym roku zrealizujesz projekt społeczny na wybrany przez siebie temat.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności i nauczysz się pracować metodą projektową.
 • Odbędziesz cenne praktyki zawodowe i poznasz konkretne perspektywy zatrudnienia dla absolwentów kierunku.
 • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców AEH z dużym doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym.
 • Będziesz studiować w międzynarodowej, niepowtarzalnej atmosferze! (jesteśmy liderem wśród uczelni w kategorii Umiędzynarodowienie w rankingu „Perspektywy”)

Cyberbezpieczeństwo - co możesz robić po tych studiach?

Cyberbezpieczeństwo studia licencjackie

Jako absolwent kierunku Cyberbezpieczeństwo na AEH, możesz rozwijać się na różnych specjalistycznych stanowiskach związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa w sieci. Firmy i instytucje z wielu branż poszukują m.in.:

 • analityków cyberbezpieczeństwa, którzy planują i wdrażają odpowiednie procedury;
 • audytorów infrastruktury sieciowej, którzy na bieżąco analizują systemy danej organizacji i rekomendują ewentualne zmiany;
 • konsultantów, którzy analizują najnowsze trendy i przepisy w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolą firmy w tym zakresie.

Zapotrzebowanie na specjalistów w branży Cybersecurity rośnie wraz z dynamicznym rozwojem cyfryzacji, dlatego znajdziesz zatrudnienie wszędzie tam, gdzie kluczowe jest dbanie o bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurach, podczas transakcji online czy na serwerach pocztowych – np. w organach państwowych administracji publicznej, korporacjach różnego typu, firmach konsultingowych czy też  agencjach ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Jesteś świadomy przełomowej roli Internetu w życiu społecznym i rozumiesz szanse, jak i zagrożenia związane z rozwojem cyfryzacji.

Chcesz zdobyć szeroką wiedzę kierunkową, popartą praktycznymi umiejętnościami m.in. z zakresu podstaw informatyki.

Chciałbyś zajmować się cyberbezpieczeństwem w obszarze projektów, analizy zagrożeń i trendów, prowadzenia szkoleń czy wdrażania procedur oraz rekomendacji.

Cyberbezpieczeństwo studia licencjackie
studia I stopnia w Warszawie

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów licencjackich oferuje interdyscyplinarną wiedzę, która obejmuje szereg zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa w kontekście nauk społecznych. Studenci kierunku uczą się rozpoznawać zagrożenia wynikające z rozwoju cyfryzacji i efektywnie wdrażać mechanizmy bezpieczeństwa w sieci, dotyczące osób prywatnych i przedsiębiorstw, ale też organów i instytucji państwowych. W ramach programu uwzględniono też przedmioty informatyczne, które pozwalają studentom dogłębnie zrozumieć istotę i rodzaje zagrożeń, takie jak podstawy programowania czy architektura systemów komputerowych. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata na kierunku Cyberbezpieczeństwo.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty wprowadzające w zagadnienia kierunkowe oraz zajęcia ogólnoakademickie, których celem jest przekazanie studentom podstaw wiedzy oraz rozwój kompetencji niezbędnych przyszłym specjalistom.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie 2 W 30/16
Problemy bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego 4 W 30/16
Wstęp do cyberbezpieczeństwa 4 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 ĆW 30/-
Język obcy 2 LEKT 30/16
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Administracja publiczna 4 W 30/24
Podstawy socjologii 3 W 30/16
Zarządzanie projektami 3 W 30/16
Międzynarodowe stosunki polityczne 4 W 30/24
Wprowadzenie do kryminologii i kryminalistyki 5 W, Ć 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów kontynuuje zajęcia kierunkowe i rozwija umiejętności praktyczne z zakresu inżynierii informacji czy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od trzeciego semestru studiów wprowadzane się też przedmioty, które mają na celu przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki. Na drugim roku studenci rozpoczynają również realizację praktyk zawodowych.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 ĆW 30/-
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 4 W, Ć 45/24
Bezpieczeństwo metropolii i społeczności lokalnych 3 K 30/16
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 3 K 24/16
Struktury bezpieczeństwa państwa 3 W 30/16
Zwalczanie dezinformacji w Internecie 3 K 30/16
Wstęp do programowania 5 W, LAB 75/40
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Inżynieria informacji w przestrzeni publicznej 3 K 30/16
Bezpieczeństwo informacji w obrocie gospodarczym / Bezpieczeństwo informacji w administracji rządowej (do wyboru) 3 K 30/16
Zasoby informacyjne w ujęciu międzynarodowym 4 W, Ć 45/24
Architektura systemów komputerowych 5 W, LAB 60/32
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Zarządzanie ryzykiem w polityce / Zarządzanie ryzykiem IT (do wyboru) 3 K 30/16
Ochrona danych osobowych - ujęcie krajowe i międzynarodowe 3 W 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach czwartego semestru studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: – Bezpieczeństwo informacji w obrocie gospodarczym lub Bezpieczeństwo informacji w administracji rządowej; – Zarządzanie ryzykiem w polityce lub Zarządzanie ryzykiem IT. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

TRZECI ROK STUDIÓW

W ramach trzeciego roku studiów kontynuowane są zajęcia dotyczące praktycznych umiejętności, niezbędnych specjaliście ds. cyberbezpieczeństwa. Dzięki modułowi przedmiotów do wyboru studenci mogą skupić się na zagadnieniach specjalistycznych, które leżą w obszarze ich szczególnych zainteresowań. Począwszy od piątego semestru, studenci rozpoczynają pracę nad projektem społecznym i przygotowania do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Elementy kryptografii 3 W, Ć 45/24
Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej 2 K 30/16
Audyt bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych 4 W, Ć 60/32
Technologie sieciowe 4 W, LAB 60/32
Systemy operacyjne 4 W, LAB 60/32
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym/ Cyberbezpieczeństwo w organizacjach międzynarodowych (do wyboru) 3 K 30/16
Cyberkultura w XXI w./Ramy prawne białego i czarnego wywiadu (do wyboru) 3 W 30/16
Przestępczość w sieci / Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online (do wyboru) 3 K 30/16
Współczesny terroryzm polityczny 3 K 30/16
Techniki eksploracji Internetu 3 Lab 30/16
Wojna informacyjna i hybrydowa / Geoinformacja i geolokalizacja (do wyboru) 3 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Projekt społeczny 5 K 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach szóstego semestru studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach, czyli: – Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym lub Cyberbezpieczeństwo w organizacjach międzynarodowych; – Cyberkultura w XXI w. lub Ramy prawne białego i czarnego wywiadu; – Przestępczość w sieci lub Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online; – Wojna informacyjna i hybrydowa lub Geoinformacja i geolokalizacja. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł
II 9400 zł 4700 zł 950 zł 795 zł
III 9800 zł 4900 zł 990 zł 829 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł
II 9400 zł 4700 zł 950 zł 795 zł
III 9800 zł 4900 zł 990 zł 829 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł
II 10400 zł 5200 zł 1050 zł 879 zł
III 10800 zł 5400 zł 1090 zł 912 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści