Cyberbezpieczeństwo

Kierunek studiów:
Cyberbezpieczeństwo
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/cyberbezpieczenstwo-studia-licencjackie/|https://vizja.pl/en|cyberbezpieczenstwo-studia-licencjackie
polski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Cyberbezpieczeństwo studia licencjackie w AEH w Warszawie to przede wszystkim idealny wybór dla kandydatów, którzy chcą być specjalistami ds. bezpieczeństwa informacyjnego. Jest to kierunek dla osób, które chcą kreować w przyszłości kierunki transformacji informacyjnej i wyznaczać standardy, wdrażane przez informatyków. Wykładane przedmioty informatyczne pozwalają zrozumieć zagadnienia od strony praktycznej i stanowią element kształcenia kontekstowego, niezbędnego dla sprawnego i efektywnego poruszania się w cyberprzestrzeni. Umożliwiają identyfikację zagrożeń i wdrożenia mechanizmów przeciwdziałania im w środowisku internetowym.

Studia na kierunku Cyberbezpieczeństwo oferują szeroki wachlarz przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa, prawa, informatyki oraz politologii. Studiując cyberbezpieczeństwo dowiesz się wszystkiego co niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem w sieci osób prywatnych, firm, jednostek samorządowych, metropolii i państwa. Poznasz krytyczne obszary bezpieczeństwa informacyjnego, intencje osób dokonujących ataki oraz tego jak się przed nimi bronić.

W ofercie studiów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie znajdują się dwa odrębne i komplementarne kierunki z zakresu cyberbezpieczeństwa. Alternatywny kierunek Cyberbezpieczeństwo (inżynieryjne) jest ofertą dla kandydatów pragnących skupić się na umiejętnościach informatycznych.

Cyberbezpieczeństwo studia licencjackie - Co możesz robić po studiach?

Cyberbezpieczeństwo studia licencjackie

Będąc absolwentem kierunku cyberbezpieczeństwo możesz podjąć pracę jako niezależny ekspert lub specjalista ds. cyberbezpieczeństwa. Bez względu czy aspirujesz do pracy w korporacji czy w organach państwowych, Twoja wiedza i kompetencje okażą się doskonałym atutem. W trakcie studiów nabędziesz umiejętności m.in. wyznaczania celów wewnętrznych strategii bezpieczeństwa w sieci, monitorowania nowych trendów oraz analizowania zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jako osoba z szeroką znajomością prawa będziesz mógł nadzorować zgodność przepisów wewnętrznych z prawem krajowym i międzynarodowym w obszarze cyberbezpieczeństwa. Będziesz również gotowy do opracowywania szkoleń, dokumentacji i projektów z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Jesteś świadomy przełomowej roli Internetu w życiu społeczeństwa i rozumiesz szanse i zagrożenia z nim związane.

Rozumiesz możliwości zawodowe związane ze ścieżką specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa.

Zależy Ci na wiedzy, kompetencjach i umiejętnościach z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo studia licencjackie
studia I stopnia w Warszawie

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Bez wątpienia program studiów na kierunku Cyberbezpieczeństwo łączy w sobie szereg zajęć z różnych dyscyplin naukowych. Ich celem jest przede wszystkim przekazanie szerokiego kontekstu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz osadzenie ich w realiach jednostki, przedsiębiorstwa, samorządu i państwa. W ramach programu uwzględniono przedmioty informatyczne w tym np. podstawy programowania, architektura systemów komputerowych, technologie sieciowe oraz systemy operacyjne, dzięki którym lepiej zrozumiesz złożoność omawianych zagadnień.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów Cyberbezpieczeństwa dominują przedmioty, wprowadzające do zagadnienia bezpieczeństwa informacyjnego oraz zajęcia ogólnoakademickie. Celem tych zajęć jest przekazanie wiedzy i kompetencji miękkich profilowanych na bezpieczeństwo w sieci. Treści te zostały dobrane pod kątem przydatności absolwentowi, bez względu na wybraną później przez niego ścieżkę zawodową.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Nauka o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie 2 W 30/16
Problemy bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego 4 W 30/16
Wstęp do cyberbezpieczeństwa 4 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 ĆW 30/-
Język obcy 2 LEKT 30/16
Metodologia badań w naukach społecznych 4 K 24/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/32
Administracja publiczna 5 W 30/16
Podstawy socjologii 3 W 30/16
Zarządzanie projektami 3 K 24/16
Międzynarodowe stosunki polityczne 3 W 30/16
Kryminalistyka i kryminologia 5 W, Ć 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PZ – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów stanowi rozwinięcie zajęć kierunkowych Na tym etapie studiów, student poznaje treści, których celem jest wskazanie praktycznych umiejętności zawodowych związanych (w tym m.in. inżynierii informacji czy zarządzania bezpieczeństwem informacji). Od trzeciego semestru studiów rozpoczynają się przedmioty informatyczne, które mają na celu przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki. Student od drugiego roku studiów rozpoczyna również realizację praktyk zawodowych.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 ĆW 30/-
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 4 W, Ć 45/24
Bezpieczeństwo metropolii i społeczności lokalnych 3 K 30/16
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 3 K 24
Struktury bezpieczeństwa państwa 3 W 30/16
Współczesny terroryzm polityczny 3 K 30
Podstawy programowania 5 W, LAB 75
Praktyka zawodowa 7 PZ 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Inżynieria informacji w przestrzeni publicznej 3 K 30/16
Cyberkultura w XXI w. 3 W 30/16
Zasoby informacyjne w ujęciu międzynarodowym 4 W, Ć 45/24
Architektura systemów komputerowych 5 W, LAB 60/32
Praktyka zawodowa 7 PZ 180/180
Zajęcia do wyboru 6 K 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PZ – praktyki

W ramach czwartego semestru studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach:
– Wojna informacyjna i hybrydowa lub Geoinformacja i geolokalizacja;
– Zarządzanie ryzykiem w polityce lub Zarządzanie ryzykiem IT.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

TRZECI ROK STUDIÓW

W ramach trzeciego roku studiów kontynuowane są zajęcia uczące praktycznych aspektów związanych z pracą specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa. Studenci poznają teorię i praktykę przeprowadzania audytów bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, wprowadzenie do kryptografii czy techniki eksploracji Internetu. W ramach szóstego semestru, dzięki przedmiotom do wyboru, studenci sami decydują o wyborze przedmiotów specjalistycznych. Począwszy od piątego semestru studenci rozpoczynają pracę nad projektem społecznym. Na kierunku Cyberbezpieczeństwo zastępuje on obowiązek przygotowania pracy licencjackiej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Elementy kryptografii 3 W, Ć 45/24
Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej 2 K 30/16
Audyt bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych 4 W, Ć 60/32
Technologie sieciowe 4 W, LAB 60/32
Systemy operacyjne 4 W, LAB 60/32
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PZ 180/180
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Zwalczanie dezinformacji w Internecie 3 K 30/16
Techniki eksploracji Internetu 3 LAB 30/16
Praktyka zawodowa 7 PZ 180/180
Projekt społeczny 5 K 30/16
Zajęcia do wyboru 12 W, K 120/64

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PZ – praktyki

W ramach szóstego semestru studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach, czyli:
– Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym lub Cyberbezpieczeństwo w organizacjach międzynarodowych;
– Przestępczość w sieci lub Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online;
– Ochrona danych osobowych: ujęcie krajowe i międzynarodowe lub Ramy prawne białego i czarnego wywiadu;
– Bezpieczeństwo informacji w obrocie gospodarczym lub Bezpieczeństwo informacji w administracji rządowej.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
4100 zł 830 zł 695 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
4000 zł 810 zł 679 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79