Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Cyberbezpieczeństwo

Kierunek studiów:
Informatyka
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
4 lata (8 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
inżynier
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/cyberbezpieczenstwo/|https://vizja.pl/en|cyberbezpieczenstwo
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Cyberbezpieczeństwo studia informatyczne, o bezpieczeństwie danych w systemach i sieciach teleinformatycznych to najciekawsze studia w Warszawie. To wyjątkowa propozycja kształcenia inżynierskiego dla tych, którzy chcą zdobyć świetny i przyszłościowy zawód. Postępująca cyfryzacja z jednej strony daje firmom wiele możliwości rozwoju, z drugiej kryje wiele zagrożeń dla sieci. Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w dzisiejszych czasach jest najważniejszym czynnikiem dającym pewność rozwoju. Wybierając nowoczesne studia cyberbezpieczeństwo nauczysz się, jak być zawsze o jeden krok do przodu przed zbliżającym się zagrożeniem.

Zdobędziesz takie umiejętności jak ocena poziomu ryzyka, opracowywanie scenariuszy ataków lub np. administrowanie systemami wykrywania incydentów bezpieczeństwa, a także określanie zasad działania podstawowych narzędzi kryptograficznych i wiele innych. Dzięki tym studiom staniesz się wyjątkowym na rynku pracy specjalistą w zakresie odpowiedzialnego korzystania z urządzeń elektronicznych i Internetu. W ofercie studiów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie znajdują się dwa alternatywne kierunki z zakresu cyberbezpieczeństwa. Kierunek Cyberbezpieczeństwo poświęcony jest zagadnieniu bezpieczeństwa z perspektywy nauk społecznych.

Cyberbezpieczeństwo - Co możesz robić po studiach?

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa są obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i najwyżej opłacanych zawodów. Miesięczne zarobki w tej branży sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Perspektywy kariery zawodowej po ukończeniu tych studiów są więc bardzo szerokie. Dlatego możesz pracować praktycznie w każdej firmie, przedsiębiorstwie i organizacji na całym świecie niezależnie od jej działalności. Będziesz cennym członkiem zespołów IT, posiadającym praktyczne umiejętności stosowania narzędzi i technologii związanych z bezpieczeństwem.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz się nauczyć najbardziej cenionych umiejętności w branży bezpieczeństwa IT

Chcesz zdobyć zawód, który jest i będzie zawodem przyszłości gwarantującym Ci świetnie opłacaną pracę

Interesują Cię nowości technologiczne i masz predyspozycje do logicznego i analitycznego myślenia

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(inżynierskie)

mają wartość
240 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
4 lata (8 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
inżyniera

Program studiów obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki oraz specjalistyczne zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Cechą szczególną programu realizowanego w AEH jest to, że już od pierwszego semestru będziesz zdobywał unikalne umiejętności i wiedzę z cyberbezpieczeństwa, po to abyś jak najszybciej stał się świetnym specjalistą. Program studiów koncentruje się na cyberbezpieczeństwie w IT, a dodatkowo zawiera elementy kształcenia interdyscyplinarnego – niezbędną wiedzę z prawa, zarządzania oraz nauk o bezpieczeństwie.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku zajęcia stopniowo wprowadzają studenta w podstawowe treści informatyczne, w tym w podstawy programowania. Już od 1 semestru rozpoczynają się także przedmioty specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa, dzięki którym poznasz prawne i społeczne aspekty bezpieczeństwa cyfrowego.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/4
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Matematyka dla informatyków 8 W, Ć 75/40
Wstęp do cyberbezpieczeństwa 4 W 30/16
Problemy bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego 4 W 30/16
Wprowadzenia do nauk o bezpieczeństwie 2 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (do wyboru) 2 Ć 24/16
Matematyka dyskretna 6 W, Ć 60/32
Elektronika dla informatyków 5 W, LAB 45/24
Elementy fizyki współczesnej 5 W, LAB 48/28
Architektura systemów komputerowych 6 W, LAB 60/32
Prawo karne ogólne i przestępstwa w sieci 3 W 30/16
Podstawy programowania 7 W, LAB 75/40
Systemy operacyjne 6 W, LAB 60/32

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów obejmuje dalsze ogólne kształcenie informatyczne oraz pogłębione kształcenie specjalistyczne w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zajęcia przewidziane na tym roku pozwolą Ci na nabycie kompetencji z zakresu bezpieczeństwa oprogramowania, teleinformatycznego, sieciowego i ochrony danych. Poznasz także podstawy kryptografii. Będziesz już także odbywał praktyki zawodowe, dzięki którym sprawdzisz swoją wiedzę w realnych warunkach pracy specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (do wyboru) 3 Ć 24/16
Języki i paradygmaty programowania 8 W, LAB 75/40
Bazy danych 7 W, LAB 60/32
Technologie sieciowe 6 W, LAB 60/32
Bezpieczeństwo teleinformatyczne i ochrona danych 2 LAB 30/16
Algorytmy i złożoność 6 W, Ć 75/40
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (do wyboru) 2 Ć 24/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 ZAJ. SPORT 30/-
Inżynieria oprogramowania 5 W, LAB 45/24
Praktyki zawodowe 7 PR 175/175
Wstęp do kryptologii 4 W, LAB 60/32
Podstawy projektowania bezpiecznego oprogramowania 5 W, LAB 60/32
Systemy bezpieczeństwa sieciowego 5 W, LAB 60/32

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów będziesz kontynuował przedmioty specjalistyczne z cyberbezpieczeństwa. Nauczysz się m. in. jak projektować bezpieczne oprogramowanie, testować bezpieczeństwo aplikacji, analizować złośliwe oprogramowanie oraz zarządzać bezpieczeństwem sieciowym i systemów.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (do wyboru) 2 Ć 24/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 ZAJ. SPORT 30/-
Podstawy komunikacji społecznej 3 W 30/16
Praktyki zawodowe 8 PR 200/200
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych 5 W, LAB 45/24
Identyfikacja i eksploatacja podatności oprogramowania 5 LAB 30/16
Administracja i bezpieczeństwo systemu operacyjnego 4 LAB 30/16
Bezpieczeństwo defensywne i ofensywne 7 W, LAB 60/32
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (do wyboru) 2 Ć 24/16
Praktyki zawodowe 10 PR 250/250
Analiza i wykrywanie zagrożeń cybernetycznych 4 W, LAB 60/32
Analiza złośliwego oprogramowania 3 LAB 30/16
Bezpieczeństwo systemów korporacyjnych 3 LAB 30/16
Protokoły kryptograficzne 4 W, LAB 45/24
Logowanie i monitorowanie w systemach 4 W, LAB 45/24

CZWARTY ROK STUDIÓW

Na czwartym roku studiów dokończysz naukę przedmiotów specjalistycznych. Czeka Cię także praca nad własnym projektem informatycznym oraz udział w projekcie zespołowym. Na ostatnim semestrze będziesz przygotowywał się do egzaminu dyplomowego, dzięki któremu uzyskasz tytuł inżyniera oraz zasłużony zawód specjalisty do spraw cyberbezpieczeństwa. Dalej już tylko pozostanie pokazanie dyplomu temu pracodawcy, który zaoferuje Ci najlepsze wynagrodzenie i najkorzystniejsze warunki pracy.

SEMESTR SIÓDMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Teoria organizacji i zarządzania 3 W 30/16
Projekt informatyczny 3 WR 30/16
Praktyki zawodowe 10 PR 250/250
Monitorowanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa 6 W, LAB 60/32
Testowanie penetracyjne 5 W, LAB 45/24
Metody analizy ryzyka 5 W, LAB 45/24
SEMESTR ÓSMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metody probabilistyczne 4 W, LAB 60/32
Projekt zespołowy 3 WR 45/24
Seminarium projektowe i przygotowanie projektu inżynierskiego 10 SEM, PW 30/16
Praktyki zawodowe 10 PR 250/250

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 11500 zł 5750 zł 1160 zł 970 zł
II 11900 zł 5950 zł 1200 zł 1004 zł
III 12300 zł 6150 zł 1240 zł 1037 zł
IV 12700 zł 6350 zł 1280 zł 1070 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 11500 zł 5750 zł 1160 zł 970 zł
II 11900 zł 5950 zł 1200 zł 1004 zł
III 12300 zł 6150 zł 1240 zł 1037 zł
IV 12700 zł 6350 zł 1280 zł 1070 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 13000 zł 6500 zł 1310 zł 1095 zł
II 13400 zł 6700 zł 1350 zł 1129 zł
III 13800 zł 6900 zł 1390 zł 1162 zł
IV 14200 zł 7100 zł 1430 zł 1195 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści