Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Filologia angielska

Kierunek studiów:
Filologia angielska
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/filologia-angielska-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|filologia-angielska-ii-stopnia
angielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Studia II stopnia na kierunku Filologia angielska w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to doskonały wybór dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą filologa angielskiego, ale także dla tych, którzy chcą rozwijać karierę bądź własny biznes w anglojęzycznym czy międzynarodowym środowisku. W trakcie tych studiów będziesz doskonalić swoje umiejętności językowe, by osiągnąć biegłość w każdym typie komunikacji – od marketingowej, przez biznesową, po wystąpienia publiczne czy język akademicki.

W zależności od wybranej specjalności – Translatoryka lub Edukacja językowa – zyskasz też profesjonalny warsztat tłumacza bądź lektora języka angielskiego, co pozwoli Ci z powodzeniem rozwijać się w wymarzonym zawodzie lub z sukcesem prowadzić własną firmę związaną z usługami językowymi. Uwaga: studia magisterskie z zakresu filologii angielskiej w AEH rekomendujemy kandydatom ze znajomością języka angielskiego na poziomie min. C1.

Dla tych studentów kierunku Filologia angielska II stopnia, którzy chcieliby pracować w szkołach jako nauczyciele, istnieje możliwość uzyskania wymaganych do tego kwalifikacji pedagogicznych w ramach równoległych studiów podyplomowych.

Filologia angielska II stopnia – co nas wyróżnia?

 • Dzięki praktycznemu przygotowaniu z zakresu wybranej specjalności będziesz gotowy do wejścia na rynek pracy lub kolejny krok na ścieżce kariery.
 • Chcesz połączyć naukę z obowiązkami zawodowymi lub rodzinnymi? U nas możesz wybrać studia w nowoczesnej formule online!
 • Będziesz zdobywać wiedzę i szlifować warsztat filologa pod okiem charyzmatycznych wykładowców AEH – praktyków i pasjonatów swojej dziedziny.
 • Zyskasz profesjonalne umiejętności, które zweryfikujesz podczas cennych praktyk zawodowych.
 • Z nami poznasz nowoczesne technologie i metody wspierające pracę tłumacza/lektora.
 • Poczujesz niepowtarzalną, wielokulturową atmosferę jednej z najbardziej międzynarodowych uczelni w Polsce!

Filologia angielska II stopnia – co możesz robić po tych studiach?

Komunikacja społeczna i public relations

Jako magister Filologii angielskiej w AEH, w zależności od wybranej specjalności, możesz rozwijać karierę:

 • jako profesjonalny tłumacz – w biurach tłumaczeń, instytucjach, wydawnictwach, redakcjach etc.;
 • jako lektor języka angielskiego – w szkołach językowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • jako anglojęzyczny specjalista lub menedżer w branży turystycznej, medialnej, wydawniczej i innych;
 • jako samodzielny przedsiębiorca, prowadzący biznes z zakresu usług lingwistycznych.

Partnerzy kierunku

Business Service Dag Center Zespół Szkół Fototechnicznych MKTranslations sp. z o. o. Karolina Rojek-Sas Language Solutions Lidex Sp. z o.o. Multispeak Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Poleng Sp. z o.o. Szkoła Językowa Simon Says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz Skrivanek, sp. z o.o. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance TUTORnaASAP Sp. z o.o. Urząd do Spraw Cudzoziemców Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem Young Business Academy

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz zyskać zaawansowane kompetencje, które umożliwią Ci awans bądź nowe perspektywy rozwoju.

Pasjonuje Cię język angielski oraz kultura anglosaska i jednocześnie zależy Ci na zdobyciu praktycznych umiejętności zawodowych.

Chcesz zdobyć dyplom magistra filologii angielskiej na jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Komunikacja społeczna i public relations
Komunikacja społeczna i public relations
Komunikacja społeczna i public relations

Program i struktura studiów

studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

W toku studiów II stopnia na kierunku Filologia angielska studenci koncentrują się na budowaniu zaawansowanych umiejętności językowych oraz profesjonalnym przygotowaniu do rozwoju kariery zawodowej w wybranej specjalności:

 • Translatoryka – studenci wybierający tę ścieżkę przygotowują się do pracy w zawodzie tłumacza, uczestnicząc w praktycznych zajęciach budujących umiejętności z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych (w tym także specjalistycznych np. medycznych, prawniczych);
 • Edukacja językowa – studenci tej specjalności systematycznie budują praktyczny warsztat pracy lektora języka angielskiego, poznając metodologię i niezbędne narzędzia dydaktyczne oraz zasady projektowania atrakcyjnych kursów językowych.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów realizowane są przedmioty kierunkowe z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, a także wybranych zagadnień językoznawczych i kulturoznawczych. Począwszy od drugiego semestru, studenci realizują też przedmioty właściwe dla wybranej specjalności.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Emisja głosu 5 WAR 30/16
PNJA: komunikacja ustna 4 Ć 30/16
PNJA: komunikacja pisemna 4 Ć 30/16
PNJA: zaawansowane słownictwo 3 Ć 30/16
Wprowadzenie do językoznawstwa stosowanego 4 W 30/16
Historia języka angielskiego (I) 3 K 30/16
Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa: Ironia w dziełach literatury brytyjskiej / Współczesna proza brytyjska (DO WYBORU) 4 K 30/16
Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa: Mniejszości kulturowe we współczesnej literaturze brytyjskiej / USA: wyzwania współczesnego społeczeństwa wielokulturowego (DO WYBORU) 3 W 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; SEM – seminarium; PR – praktyki zawodowe; PNJA – praktyczna nauka języka angielskiego; PZJA – praktyczne zastosowania języka angielskiego

SEMESTR DRUGI
Translatoryka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Dodatkowy język obcy 2 LEKT 30/16
PNJA: media społecznościowe 3 WAR 30/16
PNJA: komunikacja ustna 3 Ć 30/16
PNJA: pisanie akademickie 2 Ć 30/16
PNJA: zaawansowane słownictwo 2 Ć 30/16
Historia języka angielskiego (II) 2 K 30/16
Metodologia badań językoznawczych 2 Ć 30/16
Analiza leksykalna w komunikacji marketingowej 3 Ć 30/16
Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu 5 W, Ć 45/24
Translatoryka korpusowa 3 W, Ć 45/24
Seminarium magisterskie 3 SEM 30/16
Edukacja językowa
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Dodatkowy język obcy 2 LEKT 30/16
PZJA: media społecznościowe 3 WAR 30/16
PNJA: komunikacja ustna 3 Ć 30/16
PNJA: pisanie akademickie 2 Ć 30/16
PNJA: zaawansowane słownictwo 2 Ć 30/16
Historia języka angielskiego (II) 2 K 30/16
Metodologia badań językoznawczych 2 Ć 30/16
Analiza leksykalna w komunikacji marketingowej 3 Ć 30/16
Dydaktyka ogólna 5 W, Ć 45/24
Dydaktyka nauczania języka angielskiego dzieci 3 W, Ć 45/24
Seminarium magisterskie 3 SEM 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; SEM – seminarium; PR – praktyki zawodowe; PNJA – praktyczna nauka języka angielskiego; PZJA – praktyczne zastosowania języka angielskiego

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów poświęcony jest dalszemu budowaniu kompetencji w zakresie wybranej specjalności. Studenci odbywają też praktyki zawodowe, a także uczestniczą w seminarium magisterskim w celu przygotowania pracy dyplomowej. Po złożeniu pracy magisterskiej oraz egzaminie dyplomowym, absolwenci kierunku uzyskują tytuł zawodowy magistra oraz kompetencje do dalszego rozwoju i działalności zawodowej.

SEMESTR TRZECI
Translatoryka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Dodatkowy język obcy 3 LEKT 30/16
PNJA: komunikacja ustna 2 Ć 30/16
PZJA: prezentacje i wystąpienia publiczne 2 Ć 30/16
Metody jakościowe i ilościowe w językoznawczej analizie dyskursu / Językoznawcza analiza dyskursu politycznego (DO WYBORU) 2 Ć 30/16
Technologie ICT w pracy tłumacza (I) 2 Ć 30/16
Kulturowe aspekty przekładu 3 W, Ć 45/24
Techniki i metody przekładu pisemnego 3 W, Ć 45/24
Ustne tłumaczenia symultaniczne 2 Ć 30/16
Ustne tłumaczenia konsekutywne 2 Ć 30/16
Seminarium magisterskie 2 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Edukacja językowa
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Dodatkowy język obcy 3 LEKT 30/16
PNJA: komunikacja ustna 2 Ć 30/16
PZJA: prezentacje i wystąpienia publiczne 2 Ć 30/16
Metody jakościowe i ilościowe w językoznawczej analizie dyskursu / Językoznawcza analiza dyskursu politycznego (DO WYBORU) 2 Ć 30/16
Komunikacja medialna w pracy lektora 2 Ć 30/16
Dydaktyka nauczania języka angielskiego nastolatków 3 W, Ć 45/24
Dydaktyka nauczania języka angielskiego dorosłych 3 W, Ć 45/24
Projektowanie kursów językowych ogólnych i specjalistycznych 2 Ć 30/16
Rozwój zawodowy oraz warsztat pracy lektora 2 Ć 30/16
Seminarium magisterskie 2 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; SEM – seminarium; PR – praktyki zawodowe; PNJA – praktyczna nauka języka angielskiego; PZJA – praktyczne zastosowania języka angielskiego

SEMESTR CZWARTY
Translatoryka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJA: komunikacja ustna 2 Ć 30/16
Specjalistyczne tłumaczenia prawnicze 3 Ć 30/16
Specjalistyczne tłumaczenia medyczne 3 Ć 30/16
Specjalistyczne tłumaczenia techniczne 3 Ć 30/16
Technologie ICT w pracy tłumacza (II) 3 Ć 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 7 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 9 PR 225/225
Edukacja językowa
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJA: komunikacja ustna 2 Ć 30/16
Języki specjalistyczne w pracy lektora 3 Ć 30/16
Edukacja językowa w środowisku wielokulturowym 3 Ć 30/16
Nowoczesne technologie w pracy lektora 3 Ć 30/16
Nauczanie języka obcego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 3 Ć 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 7 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 9 PR 225/225

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; SEM – seminarium; PR – praktyki zawodowe; PNJA – praktyczna nauka języka angielskiego; PZJA – praktyczne zastosowania języka angielskiego

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
II 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
II 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44