Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Filologia angielska

Kierunek studiów:
Filologia angielska
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/filologia-angielska/|https://vizja.pl/en|filologia-angielska
angielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Studiuj Filologię angielską w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i przygotuj się na sukces na rynku pracy! Znajomość języka angielskiego na profesjonalnym poziomie da Ci nie tylko szerokie perspektywy zawodowe, ale też swobodę i pewność siebie w komunikacji międzynarodowej czy biznesowej. Anglistyka – 6-semestralne studia licencjackie oferują program skoncentrowany na intensywnej nauce języka angielskiego i osiągnięciu przez studenta biegłości we wszystkich sprawnościach językowych (mówienie, rozumienie, pisanie, czytanie). Z nami wypracujesz też warsztat pracy filologa i nauczysz się go wykorzystywać w swojej przyszłej karierze zawodowej. Co ważne, odbędziesz także cenne praktyki zawodowe i zyskasz szansę poznania potencjalnych pracodawców.

W ramach zajęć na kierunku Filologia angielska w AEH dostępne są trzy moduły rozszerzające: Translatoryka, Biznes oraz Edukacja językowa, dzięki czemu już na etapie studiów ukierunkujesz swoje kwalifikacje pod kątem branży, w której chcesz z nich korzystać. W programie kształcenia znajdziesz też drugi, dodatkowy język obcy do wyboru, który poznasz na poziomie rozszerzonym.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim ze względu na międzynarodową społeczność studentów oraz zagranicznych wykładowców prowadzących lektoraty na tym kierunku. Kandydatom na te studia rekomendujemy znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2. W AEH prowadzimy też 7-semestralne studia licencjackie, podczas których w pierwszym semestrze student skupia się na przygotowaniu językowym do dalszej nauki – zobacz: Filologia angielska od podstaw (od poziomu B1).

Filologia angielska - co nas wyróżnia:

 • Koncentrujemy się na nauczaniu praktycznych kompetencji językowych.
 • Pokażemy Ci zastosowania technologii i nowych mediów w pracy filologa.
 • Nauczysz się pracy metodą projektową, zdobywając umiejętności przedsiębiorcze i biznesowe.
 • Zrealizujesz własny projekt społeczny w wybranej przez siebie tematyce filologicznej lub interdyscyplinarnej.
 • Po studiach będziesz znać biegle język angielski, a drugi język obcy poznasz w stopniu rozszerzonym.
 • U nas studiujesz międzynarodowym środowisku, wśród ambitnych studentów z całego świata (przodujemy w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie).

Filologia angielska - co możesz robić po tych studiach?

Filologia angielska co możesz robić po studiach

Po studiach na kierunku Filologia angielska w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej możesz pracować jako:

 • tłumacz w koncernach i korporacjach międzynarodowych, biurach tłumaczeń czy placówkach państwowych
 • lektor języka angielskiego
 • samodzielny przedsiębiorca świadczący usługi językowe (lektorskie czy tłumaczeniowe)
 • specjalista ds. języka i komunikacji w firmach o różnym profilu, w tym w wydawnictwach (także naukowych) oraz instytucjach kultury
 • specjalista ds. koordynacji i integracji międzykulturowej, zajmujący się problematyką uchodźczą, integracją czy międzykulturowością w instytucjach państwowych, europejskich albo organizacjach pozarządowych
 • specjalista w branży turystycznej (przewodnik, pilot wycieczek, tłumacz, rezydent)

Partnerzy kierunku

Business Service Dag Center Zespół Szkół Fototechnicznych MKTranslations sp. z o. o. Karolina Rojek-Sas Language Solutions Lidex Sp. z o.o. Multispeak Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Poleng Sp. z o.o. Szkoła Językowa Simon Says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz Skrivanek, sp. z o.o. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance TUTORnaASAP Sp. z o.o. Urząd do Spraw Cudzoziemców Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem Young Business Academy

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz zdobyć wszechstronne i praktyczne umiejętności językowe.

Planujesz wykorzystać swoje kompetencje nie tylko w zawodzie lektora, ale też innych profesjach wymagających biegłej znajomości angielskiego.

Szukasz studiów filologicznych, podczas których rozwiniesz w sobie kreatywność i przedsiębiorczość.

Filologia angielska
Filologia angielska
Filologia angielska

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu filologii angielskiej oraz na trzech modułach rozszerzających do wyboru, tj. Translatoryka, Biznes oraz Edukacja językowa.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwsze dwa semestry obejmują przedmioty kierunkowe, realizowane wspólnie dla wszystkich studentów danego kierunku studiów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Język łaciński: praktyczna nauka i jego współczesne znaczenie dla filologów 3 Lekt 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Wprowadzenie do językoznawstwa 3 W 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy komunikacji międzykulturowej 5 W 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Gramatyka opisowa języka angielskiego 3 Ć 30/16
Fonetyka języka angielskiego 4 W, Lab 45/28
Zajęcia do wyboru 3 K 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach pierwszego roku studiów student wybiera łącznie 3 z puli 6 zajęć do wyboru. Lista obejmuje następujące zajęcia:

 • Antropologia lub Wprowadzenie do filozofii;
 • Podstawy komunikacji społecznej lub Wprowadzenie do psychologii;
 • Elementy kulturoznawstwa brytyjskiego lub Elementy kulturoznawstwa amerykańskiego.

DRUGI ROK STUDIÓW

W ramach trzeciego semestru kontynuowane są zajęcia kierunkowe, w trakcie których student pogłębia swoją wiedzę filologiczną i biegłość językową. W czwartym semestrze student wybiera jeden z trzech modułów rozszerzających: Translatoryka, Biznes lub Edukacja językowa.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Morfologia i składnia języka angielskiego 3 W 30/16
Wprowadzenie do literaturoznawstwa 4 W 30/16
Kulturoznawstwo 2 W 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W, War 60/32
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Literatura angielskiego obszaru językowego 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 Lab, War 60/32
Moduł rozszerzający – Translatoryka: Teoria i techniki przekładu 5 W 30/16
Moduł rozszerzający – Biznes: Podstawy marketingu i marketing w branży usług filologicznych 5 W 30/16
Moduł rozszerzający – Edukacja: Psychologia edukacyjna i dydaktyka języków obcych 5 W 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach trzeciego semestru studiów student wybiera łącznie 2 z puli 4 zajęć do wyboru. Lista obejmuje następujące zajęcia:

 • Przedsiębiorczość lub Zarządzanie projektami;
 • Akwizycja języków lub Psycholingwistyka.

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów kontynuowane są przedmioty właściwe dla trzech modułów rozszerzających. Począwszy od piątego semestru, student rozpoczyna praktyki zawodowe oraz przygotowywanie własnego projektu społecznego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka angielskiego (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 Lekt 60/32
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 War 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Translatoryka: Narzędzia technologiczne wspierające pracę tłumacza, Biznes: Kompetencje menadżerskie, Edukacja językowa: podstawy prawne i organizacyjne działalności szkół językowych 3 Lab, K, War 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360/360
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa II 14 PR 360/360
Praktyczna nauka języka angielskiego (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 Lekt 60/32
Translatoryka: Tłumaczenia specjalistyczne, Biznes: Start-up w biznesie, Edukacja językowa: E-learning i nauczanie zdalne - nowoczesne technologie w edukacji językowej 3 Lab, K, War 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
II 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
III 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
II 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
III 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44