Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Filologia germańska

Kierunek studiów:
Filologia germańska
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
angielski | niemiecki
https://vizja.pl/specjalizacja/filologia-germanska/|https://vizja.pl/en|filologia-germanska
angielskiniemiecki

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Język niemiecki należy do grupy czołowych języków używanych w komunikacji międzynarodowej i biznesie, zwłaszcza na rynkach europejskich – dlatego jego biegła znajomość stanowi obecnie ogromny atut na rynku pracy. Studia licencjackie na kierunku Filologia germańska w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie pozwolą Ci nie tylko poznać język niemiecki w stopniu biegłym, ale też ukierunkować kompetencje zgodnie z wybranym modułem rozszerzającym: Translatoryka, Biznes lub Edukacja językowa. W programie studiów uwzględniliśmy też naukę drugiego języka obcego (do wyboru), który możesz opanować na poziomie rozszerzonym. Odbędziesz również cenne praktyki zawodowe, podczas których poznasz potencjalnych pracodawców i perspektywy zatrudnienia po studiach.

Germanistyka w AEH to świetny wybór dla każdego, kto chce zdobyć profesjonalny warsztat filologa oraz rozwinąć umiejętność pracy koncepcyjnej i projektowej. Uwaga: ze względu na międzynarodową społeczność studentów oraz zagranicznych wykładowców prowadzących lektoraty na tym kierunku, studia prowadzone są w języku angielskim oraz niemieckim. W związku z tym kandydaci na germanistykę powinni znać język angielski min. na poziomie B2.

W ramach filologii germańskiej w AEH dostępne są też 7-semestralne studia licencjackie, na których praktyczna nauka niemieckiego rozpoczyna ę już od poziomu A2 – zobacz: Filologia germańska od podstaw (od poziomu A1).

Filologia germańska - co nas wyróżnia:

 • Zdobędziesz praktyczne kompetencje językowe.
 • Będziesz zgłębiać wiedzę pod okiem znakomitych wykładowców AEH.
 • Po studiach będziesz płynnie mówić po niemiecku, a także poznasz drugi, wybrany język obcy w stopniu rozszerzonym.
 • Wypracujesz warsztat filologia, wykorzystujący nowoczesne technologie i nowe media.
 • Zrealizujesz własny projekt społeczny w wybranej przez siebie tematyce filologicznej lub interdyscyplinarnej.
 • Nauczysz się pracy metodą projektową i rozwiniesz umiejętności przedsiębiorcze oraz biznesowe.
 • Poznasz szerokie perspektywy zawodowe dla absolwentów filologii germańskiej.
 • Dzięki możliwości studiowania stacjonarnie, niestacjonarnie lub online, dopasujesz tryb nauki do swoich potrzeb.
 • Będziesz studiować w międzynarodowym środowisku studenckim (mamy czołowe miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie).

Filologia germańska - co możesz robić po tych studiach?

Filologia germanska

Biegła znajomość języka niemieckiego, profilowane przedmioty modułów rozszerzających oraz praktyki zawodowe ułatwią Ci pewny start na rynku pracy. Czy wiesz, że wiele firm, zwłaszcza międzynarodowych, oferuje nawet dodatki finansowe do pensji premiujące zaawansowaną znajomość języków obcych? Po studiach na kierunku Filologia germańska w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej możesz rozwijać karierę jako:

 • tłumacz w koncernach i korporacjach międzynarodowych, biurach tłumaczeń czy placówkach państwowych
 • lektor języka niemieckiego
 • specjalista ds. języka niemieckiego w firmach o różnym profilu, w tym w wydawnictwach (także naukowych) oraz instytucjach kultury
 • niemieckojęzyczny specjalista ds. koordynacji i integracji międzykulturowej, zajmujący się problematyką uchodźczą, integracją czy międzykulturowością w instytucjach państwowych, europejskich albo organizacjach pozarządowych
 • samodzielny przedsiębiorca świadczący usługi językowe (lektorskie czy tłumaczeniowe)
 • specjalista w branży turystycznej (przewodnik, pilot wycieczek, tłumacz, rezydent)

Partnerzy kierunku

Coltrans Dag Center

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz opanować język niemiecki na profesjonalnym poziomie.

Zależy Ci na zdobyciu praktycznych umiejętności i poznaniu realnych perspektyw zawodowych.

Planujesz wykorzystać znajomość języka niemieckiego w budowaniu dynamicznej kariery zawodowej.

filologia germańska studia Warszawa
filologia germańska

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu filologii germańskiej oraz na trzech modułach rozszerzających do wyboru, tj. Germanistyka Translatoryka, Germanistyka Biznes oraz Germanistyka Edukacja językowa.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwsze dwa semestry obejmują przedmioty kierunkowe, realizowane wspólnie dla wszystkich studentów danego kierunku studiów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Język łaciński: praktyczna nauka i jego współczesne znaczenie dla filologów 3 Lekt 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Wprowadzenie do językoznawstwa 3 W 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy komunikacji międzykulturowej 3 W 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 3 Ć 30/16
Fonetyka języka niemieckiego 4 W, Lab 45/28
Zajęcia do wyboru 3 K 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach pierwszego roku studiów student wybiera łącznie 3 z puli 6 zajęć do wyboru. Lista obejmuje następujące zajęcia:

 • Antropologia lub Wprowadzenie do filozofii;
 • Podstawy komunikacji społecznej lub Wprowadzenie do psychologii;
 • Problematyka społeczno-polityczna współczesnych Niemiec lub Historia i kultura Niemiec.

DRUGI ROK STUDIÓW

W ramach trzeciego semestru kontynuowane są zajęcia kierunkowe, mające na celu umożliwienie studentom jak najszybsze opanowanie języka obcego. Na czwartym semestrze student wybiera jeden z trzech modułów rozszerzających: Translatoryka, Biznes lub Edukacja językowa.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Morfologia i składnia języka niemieckiego 3 W 30/16
Wprowadzenie do literaturoznawstwa 4 W 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W, War 60/32
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Literatura niemieckiego obszaru językowego 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 Lab, War 60/32
Moduł rozszerzający – Translatoryka: Teoria i techniki przekładu, Moduł rozszerzający – Biznes: Podstawy marketingu i marketing w branży usług filologicznych, Moduł rozszerzający – Edukacja: Psychologia edukacyjna i dydaktyka języków obcych 5 W, Ć 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach trzeciego semestru studiów student wybiera łącznie 2 z puli 4 zajęć do wyboru. Lista obejmuje następujące zajęcia:

 • Przedsiębiorczość lub Zarządzanie projektami;
 • Akwizycja języków lub Psycholingwistyka.

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów studenci kontynuują przedmioty właściwe dla trzech modułów rozszerzających. Począwszy od piątego semestru, student rozpoczyna praktyki zawodowe, realizuje swój projekt społeczny i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka niemieckiego (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 War 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Translatoryka: Narzędzia technologiczne wspierające pracę tłumacza, Biznes: Kompetencje menadżerskie, Edukacja językowa: podstawy prawne i organizacyjne działalności szkół językowych 3 Lab, K, War 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa II 14 PR 360
Praktyczna nauka języka niemieckiego (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Translatoryka: Tłumaczenia specjalistyczne, Biznes: Start-up w biznesie, Edukacja językowa: E-learning i nauczanie zdalne - nowoczesne technologie w edukacji językowej 3 War, Lab 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
III 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
II 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
III 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44