Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Filologia germańska od podstaw (od poziomu A1)

Kierunek studiów:
Filologia germańska
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
4 lata (8 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
angielski | niemiecki
Nauka języka niemieckiego rozpoczyna się od:
Poziomu A1 - semestr 1
i
Praktyczna nauka języka niemieckiego rozpoczyna się od poziomu A1
studia trwają 8 semestrów (4 lata)
początek cyklu kształcenia: semestr zimowy
https://vizja.pl/specjalizacja/filologia-germanska-od-podstaw-od-poziomu-a1/|https://vizja.pl/en|filologia-germanska-od-podstaw-od-poziomu-a1
angielskiniemiecki
Nauka języka niemieckiego rozpoczyna się od:
Poziomu A1 - semestr 1
Praktyczna nauka języka niemieckiego rozpoczyna się od poziomu A1
studia trwają 8 semestrów (4 lata)
początek cyklu kształcenia: semestr zimowy

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Studiuj filologię germańską od podstaw (od poziomu A1) w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i przygotuj się na sukces na rynku pracy! Niemcy to kraj określany często jako gospodarcze serce Unii Europejskiej – dlatego znajomość języka niemieckiego na profesjonalnym poziomie da Ci szerokie perspektywy zawodowe i wysokie kompetencje w komunikacji biznesowej oraz międzynarodowej. Germanistyka – 8-semestralne studia licencjackie oferują program nauczania języka niemieckiego od postaw (A1), gdzie podczas pierwszego semestru studenci skupiają się na przygotowaniu językowym do dalszej nauki. W kolejnych semestrach sukcesywnie rozwijają wszystkie sprawności językowe, by wraz z dyplomem licencjata osiągnąć biegłość w posługiwaniu się językiem niemieckim i gotowość do podjęcia pracy jako filolog.

W trakcie studiów wybierzesz jeden z trzech modułów rozszerzających spośród następujących: Translatoryka, Biznes oraz Edukacja językowa, byś mógł ukierunkować kompetencje językowe pod kątem branży, w której chcesz z nich korzystać. W programie nauczania uwzględniliśmy też dodatkowy język obcy do wyboru oraz praktyki zawodowe, dzięki którym postawisz pierwsze kroki w stronę wymarzonego zawodu. Uwaga: ze względu na międzynarodową społeczność studentów oraz zagranicznych wykładowców prowadzących lektoraty na tym kierunku, zajęcia prowadzone są także w języku angielskim, dlatego kandydaci na germanistykę powinni znać język angielski min. na poziomie B2.

Na naszej uczelni w ramach filologii germańskiej dostępne są też 6-semestralne studia licencjackie – zobacz: filologia germańska.

Filologia germańska od podstaw - co nas wyróżnia?

 • Koncentrujemy się na nauczaniu praktycznych kompetencji językowych.
 • Nasi studenci poznają zastosowania technologii i nowych mediów w pracy filologa.
 • Posiadamy znakomitą kadrę wykładowców z dużym doświadczeniem dydaktycznym oraz praktycznym.
 • Uczymy pracy metodą projektową i stawiamy na rozwój umiejętności przedsiębiorczych oraz biznesowych.
 • Nasi studenci realizują projekt społeczny w wybranej przez siebie tematyce filologicznej lub interdyscyplinarnej.
 • U nas studiujesz w międzynarodowym środowisku! (jesteśmy liderem wśród uczelni w kategorii Umiędzynarodowienie według rankingu „Perspektywy”).

Filologia germańska - co możesz robić po tych studiach?

Filologia germańska-2

Studia na Filologii germańskiej od podstaw w AEH umożliwią Ci uzyskanie kompetencji językowych, które możesz wykorzystać jako: 

 • tłumacz w koncernach i korporacjach międzynarodowych, biurach tłumaczeń, placówkach państwowych i innych
 • lektor języka niemieckiego
 • specjalista posługujący się biegle językiem niemieckim w firmach czy instytucjach o różnym profilu
 • specjalista ds. koordynacji i integracji międzykulturowej
 • pracownik instytucji europejskich albo organizacji pozarządowych
 • samodzielny przedsiębiorca świadczący usługi językowe (lektorskie czy tłumaczeniowe)
 • specjalista w branży turystycznej (przewodnik, pilot wycieczek, tłumacz, rezydent)

Partnerzy kierunku

Coltrans Dag Center

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Po studiach chcesz profesjonalnie posługiwać się językiem niemieckim, nawet jeśli zaczynasz od podstaw.
Zależy Ci na poznaniu realiów rynku usług językowych i różnych perspektyw zawodowych.
Liczy się dla Ciebie rozwój umiejętności praktycznych, a także kreatywności i przedsiębiorczości.
Filologia germańska-3
Filologia germańska-1
Filologia germańska

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
240 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
4 lata (8 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Model kształcenia skoncentrowany jest na przedmiotach kierunkowych z zakresu filologii germańskiej oraz na trzech modułach rozszerzających do wyboru, tj. Germanistyka – Translatoryka, Germanistyka – Biznes oraz Germanistyka – Edukacja językowa.

Pierwszy
rok studiów

												

Na pierwszym roku studiów student skupia się na przygotowaniu językowym do dalszej nauki.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Wprowadzenie do nauk filologicznych 3 W 30/16
Kulturowe dziedzictwo Europy 3 K 30/16
Praktyczna nauka j. niemieckiego (leksyka i czytanie) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. niemieckiego (gramatyka praktyczna) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. niemieckiego (konwersacje) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. niemieckiego (pisanie i stylistyka) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. niemieckiego (umiejętności zintegrowane) 4 WAR 30/16
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy gramatyki opisowej 3 W 30/16
Kulturowe dziedzictwo Polski 3 K 30/16
Praktyczna nauka j. niemieckiego (leksyka i czytanie) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. niemieckiego (gramatyka praktyczna) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. niemieckiego (konwersacje) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. niemieckiego (pisanie i stylistyka) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. niemieckiego (umiejętności zintegrowane) 4 WAR 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

Drugi
rok studiów

												

Semestr trzeci i czwarty obejmują przedmioty kierunkowe, realizowane wspólnie dla wszystkich studentów danego kierunku studiów.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Język łaciński: praktyczna nauka i jego współczesne znaczenie dla filologów 3 Lekt 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Wprowadzenie do językoznawstwa 3 W 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W 60/32
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy komunikacji międzykulturowej 3 W 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 3 Ć 30/16
Fonetyka języka niemieckiego 4 W, Lab 45/28
Zajęcia do wyboru 3 K 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach drugiego roku studiów student wybiera łącznie 3 z puli 6 zajęć do wyboru. Lista obejmuje następujące zajęcia:

 • Antropologia lub Wprowadzenie do filozofii;
 • Podstawy komunikacji społecznej lub Wprowadzenie do psychologii;
 • Problematyka społeczno-polityczna współczesnych Niemiec lub Historia i kultura Niemiec.

Trzeci
rok studiów

												

W ramach piątego semestru kontynuowane są zajęcia kierunkowe, mające na celu umożliwienie studentom jak najszybsze opanowanie języka obcego. Na szóstym semestrze student wybiera jeden z trzech modułów rozszerzających: Translatoryka, Biznes lub Edukacja językowa.

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Morfologia i składnia języka niemieckiego 3 W 30/16
Wprowadzenie do literaturoznawstwa 4 W 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W, War 60/32
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Literatura niemieckiego obszaru językowego 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 Lab, War 60/32
Moduł rozszerzający – Translatoryka: Teoria i techniki przekładu, Moduł rozszerzający – Biznes: Podstawy marketingu i marketing w branży usług filologicznych, Moduł rozszerzający – Edukacja: Psychologia edukacyjna i dydaktyka języków obcych 5 W, Ć 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach piątego semestru studiów student wybiera łącznie 2 z puli 4 zajęć do wyboru. Lista obejmuje następujące zajęcia:

 • Przedsiębiorczość lub Zarządzanie projektami;
 • Akwizycja języków lub Psycholingwistyka.

Czwarty
rok studiów

												

Na czwartym roku studiów kontynuowane są przedmioty właściwe dla trzech modułów rozszerzających. Począwszy od siódmego semestru student rozpoczyna praktyki zawodowe, realizuje projekt społeczny oraz przygotowuje się do egzaminu dyplomowego.

Semestr siódmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka niemieckiego (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 War 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Translatoryka: Narzędzia technologiczne wspierające pracę tłumacza, Biznes: Kompetencje menadżerskie, Edukacja językowa: podstawy prawne i organizacyjne działalności szkół językowych 3 Lab, K, War 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360
Semestr ósmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa II 14 PR 360
Praktyczna nauka języka niemieckiego (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Translatoryka: Tłumaczenia specjalistyczne, Biznes: Start-up w biznesie, Edukacja językowa: E-learning i nauczanie zdalne - nowoczesne technologie w edukacji językowej 3 War, Lab 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6600 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
II 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
III 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
IV 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6600 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
II 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
III 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
IV 7800 zł 3900 zł 790 zł 662 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44