Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Italianistyka

Kierunek studiów:
Italianistyka
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
włoski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/italianistyka/|https://vizja.pl/en|italianistyka
włoskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Poznaj z nami uwodzicielską naturę języka włoskiego – powszechnie uznawanego za jeden z najpiękniejszych w brzmieniu i najbardziej romantycznych języków europejskich! Jego unikalna melodyjność i przyjazna struktura gramatyczna sprawiają, że fascynuje i łączy ludzi na całym świecie, zyskując status języka kultury, muzyki, mody oraz świata kulinarnego. Wybierając kierunek Italianistyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, z prawdziwą przyjemnością opanujesz język włoski w stopniu profesjonalnym i rozsmakujesz się na dobre w urzekającej kulturze Italii. Z nami możesz mieć pewność, że zyskasz wiedzę oraz warsztat praktycznych umiejętności, które są niezbędne każdemu profesjonalnemu filologowi. Invitiamo! 🙂

W ramach kierunku oferowane są trzy moduły rozszerzające: Translatoryka, Biznes i turystyka oraz Edukacja językowa. Wybór modułu pozwoli Ci ukierunkować nabywane kompetencje językowe pod kątem przyszłej pracy zawodowej na rynku szeroko pojętych usług językowych czy też w branży turystycznej.

Uwaga: Studia na kierunku Italianistyka w AEH są prowadzone w języku włoskim oraz częściowo w języku angielskim, dlatego kandydatom na ten kierunek rekomendujemy znajomość tych języków co najmniej na poziomie A2. Natomiast osobom bez znajomości języka włoskiego oferujemy alternatywny program studiów, uzupełniony o przygotowanie językowe w tym zakresie: Italianistyka od podstaw.

Italianistyka I stopnia – co nas wyróżnia?

 • Nauczymy Cię stosowania nowoczesnych rozwiązań, technologii i nowych mediów w pracy filologa.
 • Stawiamy na praktyczność! W programie studiów ograniczyliśmy do minimum przedmioty, które nie przydają się w pracy zawodowej.
 • W trakcie tych studiów nauczysz się pracy metodą projektową i zdobędziesz umiejętności przedsiębiorcze oraz biznesowe.
 • W trakcie studiów odbędziesz cenne praktyki zawodowe, by gruntownie przygotować się do wejścia na rynek pracy.
 • Mamy znakomitą kadrę wykładowców z wieloletnim doświadczeniem i praktyką dydaktyczną.
 • U nas możesz też studiować w trybie online – jeśli chcesz połączyć naukę z innymi obowiązkami lub rozwijaniem swoich pasji.
 • Oprócz praktycznej nauki języka włoskiego, będziesz poznawać też drugi język obcy, by opanować go w stopniu rozszerzonym.
 • Zrealizujesz projekt społeczny o tematyce filologicznej lub interdyscyplinarnej.
 • Jesteśmy w czołówce rankingu uczelni w kategorii Umiędzynarodowienie, będziesz więc studiować w międzykulturowym środowisku, z ludźmi z całego świata.

Italianistyka – co możesz robić po tych studiach?

Zielarstwo i terapie naturalne

Po ukończeniu Italianistyki w AEH otworzą się przed Tobą szerokie i różnorodne ścieżki kariery zawodowej, ponieważ możesz znaleźć zatrudnienie np. jako:

 • tłumacz w międzynarodowych korporacjach, w biurach tłumaczeń lub w instytucjach rządowych;
 • lektor języka włoskiego, elastycznie dopasowujący formę i treść zajęć do potrzeb uczniów, czyli (dzieci, młodzieży lub osób dorosłych);
 • specjalista ds. języka i komunikacji w przedsiębiorstwach, wydawnictwach czy instytucjach kultury;
 • ekspert językowy i kulturowy w branży turystycznej, czyli np. jako przewodnik, pilot wycieczek, rezydent;
 • samodzielny przedsiębiorca oferujący usługi językowe.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Kochasz język włoski i chcesz go opanować w stopniu profesjonalnym.

Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności językowe, a także rozwinąć w sobie kreatywność i przedsiębiorczość.

Fascynuje Cię włoska kultura i marzysz o pracy w międzynarodowym środowisku.

Zielarstwo i terapie naturalne

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu italianistyki oraz na trzech modułach rozszerzających do wyboru, tj. Translatoryka, Biznes i turystyka oraz Edukacja językowa.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwsze dwa semestry obejmują przedmioty kierunkowe, realizowane wspólnie dla wszystkich studentów danego kierunku studiów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Język łaciński: praktyczna nauka i jego współczesne znaczenie dla filologów 3 Lekt 30/16
PNJW (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
PNJW (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
PNJW (konwersacje) 3 Ć 30/16
PNJW (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Wprowadzenie do językoznawstwa 3 W 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy komunikacji międzykulturowej 5 W, WAR 60/32
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
PNJW (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
PNJW (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
PNJW (konwersacje) 3 Ć 30/16
PNJW (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Gramatyka opisowa języka włoskiego 3 Ć 30/16
Fonetyka języka włoskiego 4 W, Lab 45/28
Zajęcia do wyboru 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe; PNJW – praktyczna nauka języka włoskiego

W ramach pierwszego roku studiów, student wybiera łącznie 3 z puli 6 przedmiotów do wyboru. Lista obejmuje następujące przedmioty:

 • Antropologia lub Wprowadzenie do filozofii;
 • Podstawy komunikacji społecznej lub Wprowadzenie do psychologii;
 • Problematyka społeczno-polityczna współczesnych Włoch lub Historia i kultura Włoch.

DRUGI ROK STUDIÓW

W ramach trzeciego semestru kontynuowane są przedmioty kierunkowe, mające na celu umożliwienie studentom jak najszybsze opanowanie języka obcego. W czwartym semestrze student wybiera jeden z trzech modułów rozszerzających: Translatoryka, Biznes i turystyka oraz Edukacja językowa.

SEMESTR TRZECI

W ramach trzeciego semestru studiów student wybiera łącznie 2 z puli 4 przedmiotów do wyboru. Lista obejmuje następujące przedmioty: Przedsiębiorczość; Zarządzanie projektami; Akwizycja języków; Psycholingwistyka.

Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
PNJW (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
PNJW (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
PNJW (konwersacje) 3 Ć 30/16
PNJW (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Morfologia i składnia języka włoskiego 3 W 30/16
Wprowadzenie do literaturoznawstwa 4 W 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W, War 60/32
Kulturoznawstwo 3 W 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe; PNJW – praktyczna nauka języka włoskiego

SEMESTR CZWARTY
Translatoryka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJW (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
PNJW (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
PNJW (konwersacje) 3 Ć 30/16
PNJW (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Literatura włoska 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 Lab, War 60/32
Teoria i techniki przekładu 5 W, Ć 60/32
Biznes i turystyka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJW (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
PNJW (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
PNJW (konwersacje) 3 Ć 30/16
PNJW (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Literatura włoska 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 Lab, War 60/32
Podstawy marketingu i marketing w branży usług turystycznych 5 W, Ć 60/32
Edukacja językowa
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJW (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
PNJW (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
PNJW (konwersacje) 3 Ć 30/16
PNJW (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Literatura włoska 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 Lab, War 60/32
Psychologia edukacyjna i dydaktyka języków obcych 5 W, Ć 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe; PNJW – praktyczna nauka języka włoskiego

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów kontynuowane są przedmioty właściwe dla trzech modułów rozszerzających. Począwszy od piątego semestru, student rozpoczyna praktyki zawodowe, realizuje swój projekt społeczny i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Translatoryka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJW (sprawności zintegrowane) 3 K 30/16
Dodatkowy język obcy 4 LEKT 30/16
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 War 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Narzędzia technologiczne wspierające pracę tłumacza 3 Lab 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360/360
Biznes i turystyka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJW (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 LEKT 30/16
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 War 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Kompetencje menedżerskie 3 War 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360/360
Edukacja językowa
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJW (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 Lekt 30/16
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 War 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Aspekty prawne, organizacyjne i metodyczne działalności szkół językowych 3 K 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360/360

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe; PNJW – praktyczna nauka języka włoskiego

SEMESTR SZÓSTY
Translatoryka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa II 14 PR 360/360
PNJW (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 Lekt 30/16
Tłumaczenia specjalistyczne 3 War 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32
Biznes i turystyka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa II 14 PR 360/360
PNJW (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 Lekt 30/16
Biznes turystyczny obszaru śródziemnomorskiego 3 War 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32
Edukacja językowa
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa II 14 PR 360/360
PNJW (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 Lekt 30/16
E-learning i nauczanie zdalne: nowoczesne technologie w edukacji językowej 3 Lab 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe; PNJW – praktyczna nauka języka włoskiego

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
II 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
III 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
II 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
III 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44