Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Dziennikarstwo

Kierunek studiów:
Politologia
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/politologia-dziennikarstwo/|https://vizja.pl/en|politologia-dziennikarstwo
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Studia na kierunku Politologia ze specjalnością Dziennikarstwo w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie nauczą Cię rozumieć i interpretować ważne wydarzenia rozgrywające się w przestrzeni publicznej, dostarczając też wiedzy o współczesnych mediach, etyce dziennikarskiej, kształtowaniu marki politycznej i opinii publicznej czy skutecznych technikach public relations. W toku kształcenia będziesz też rozwijać praktyczne umiejętności dziennikarskie, które zweryfikujesz m.in. podczas praktyk zawodowych oraz realizacji własnego projektu społecznego.

Dziennikarstwo to fascynująca dziedzina, która łączy szeroką wiedzę o współczesnym świecie z umiejętnością rzetelnego i zarazem kreatywnego przekazywania jej opinii publicznej. Jeśli lubisz być na bieżąco w temacie wydarzeń polityczno-społecznych, nie boisz się zadawać trudnych pytań, jesteś osobą ciekawą świata, otwartą na nowe doświadczenia, dociekliwą i kreatywną – te studia pomogą Ci rozwinąć zainteresowania i predyspozycje w cenne kompetencje zawodowe. Po uzyskaniu dyplomu licencjata, możesz kontynuować kształcenie kierunkowe na naszej uczelni w ramach studiów II stopnia na Politologii lub też zdobyć dodatkowe kompetencje na pokrewnych kierunkach prowadzonych w ramach studiów magisterskich.

Politologia: Dziennikarstwo – co możesz robić po tych studiach?

Dziennikarstwo

Ukończenie studiów politologicznych ze specjalnością dziennikarską da Ci dużą elastyczność zawodową. Możesz budować karierę jako dziennikarz lub prezenter w redakcjach mediów tradycyjnych i cyfrowych, możesz też postawić na rozwój w branży PR lub marketingu, zwłaszcza politycznego, czy w promocji działalności społecznej i kulturalnej. Praca dziennikarska często wiąże się z podróżowaniem i poznawaniem różnych kultur oraz społeczności, dlatego uzyskanie dyplomu tych studiów może zapoczątkować fascynującą drogę zawodową – przekonaj się!

Partnerzy kierunku

Stowarzyszenie mediów lokalnych Tygodnik lokalny Wspólnota News City

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się życiem politycznym i społeczno-gospodarczym.

Masz lekkie pióro i talent narracyjny.

Marzysz o pracy w mediach i dynamicznym środowisku przestrzeni publicznej.

Dziennikarstwo
Dziennikarstwo studia Warszawa
Dziennikarstwo

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata 

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu politologii w różnych sferach działalności społecznej oraz w pracy dziennikarskiej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie studenci zdobywają wiedzę i umiejętności ułatwiające im odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotowują się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
Teoria organizacji I zarządzania 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
BHP 0 W 8/8
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Prawo kontytucyjne I ustrój polityczny rp 5 W, Ć 60/40
Kontakty z mediami 4 W 30/24
Administracja publiczna 4 W 30/24
Podstawy socjologii 3 W 30/16
Zarządzanie projektami 3 W 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów oraz specjalności dziennikarskiej. Na tym etapie student rozpoczyna też praktyki zawodowe, które pozwalają zweryfikować i pogłębić zdobytą wiedzę w realnym środowisku przyszłej pracy.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy  2 Lekt 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne  0 Ć 30/-
Współczesna myśl polityczna  5 W, Ć 60/40
Marketing polityczny  5 W, Ć 60/40
Komunikowanie polityczne  3 W 30/24
Dyplomacja  3 W 30/24
Współczesne ruchy społeczne  3 K 30/24
Społeczeństwo informacyjne  3 K 30/24
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy  2 LEKT 30/16
Współczesne systemy polityczne  4 W 30/24
Bezpieczeństwo międzynarodowe  3 K 30/16
Integracja europejska  5 W, Ć 60/40
Międzynarodowe stosunki polityczne  4 W 30/24
Samorząd I polityka lokalna  3 K 30/24
Marka polityczna w przestrzeni publicznej  3 K 30/24
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Trzeci rok studiów poświęcony jest kolejnym zagadnieniom kierunkowym i rozwijaniu umiejętności praktycznych. Na tym etapie studenci przygotowują pracę dyplomową w formie autorskiego projektu społecznego i zdają egzamin dyplomowy, by uzyskać tytuł licencjata.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Szkoła praktyków biznesu 2 K 24/16
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180
Podstawy negocjacji I mediacji 5 W, Ć 60/40
Metody badań medioznawczych 5 W, Ć 60/40
Współczesne media 3 K 45/24
Historia prasy I mediów 3 K 45/24
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Szkoła praktyków biznesu 2 K 24/16
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180
Techniki public relations 5 W, Ć 60/40
Kształtowanie opinii publicznej 5 W, Ć 60/40
Analiza danych społecznych 3 K 45/24
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 6 K 30/24
Stylistyka i kultura języka w mediach 3 K 45/24

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 5200 zł 2600 zł 530 zł 445 zł
II 5600 zł 2800 zł 570 zł 479 zł
III 6000 zł 3000 zł 610 zł 512 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 5200 zł 2600 zł 530 zł 445 zł
II 5600 zł 2800 zł 570 zł 479 zł
III 6000 zł 3000 zł 610 zł 512 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
II 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
III 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44