Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Dziennikarstwo

Kierunek studiów:
Politologia
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/politologia-dziennikarstwo/|https://vizja.pl/en|politologia-dziennikarstwo
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Dziennikarstwo – studia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, przygotowują nie tylko do pracy w roli dziennikarza, ale również do rozpoczęcia kariery zawodowej w szeroko pojętym świecie mediów – w prasie, w radiu, w telewizji, a także w mediach wirtualnych. Program studiów został tak skonstruowany, aby stanowić źródło profesjonalnego przygotowania do skutecznego funkcjonowania na rynku współczesnych mediów. To studia kształtujące medialną osobowość poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Dziennikarstwo to fascynująca dziedzina, która uczy jak zbierać i analizować informacje oraz jak skutecznie przekazywać idee. Specjalizacja dziennikarstwa przygotowuje studentów do różnych karier w mediach. Dziennikarstwo uczy również  jak efektywnie poszukiwać własnych źródeł i jak odpowiedzialnie z nich korzystać. Studia dziennikarskie uczą przede wszystkim, jak pisać jasno i zwięźle, dzięki czemu można skutecznie przekazywać swoje pomysły.

Dziennikarstwo pokaże Ci, jak zbierać i analizować informacje, abyś mógł znaleźć prawdę i przekazać ją w swoim reportażu. Specjalizacja dziennikarstwa nauczy Cię jak to robić, abyś mógł znaleźć historie, które większość ludzi przeoczy. Na dziennikarstwie dowiesz się również, jak skutecznie komunikować swoje ustalenia i pomysły. Jest to kluczowa umiejętność, którą dziennikarze muszą posiadać, ponieważ pozwala im ona znaleźć możliwie najbardziej dokładne informacje. Ponadto, pozwala to również dziennikarzom znaleźć najbardziej wiarygodne źródła, dzięki czemu mogą przedstawić jak najdokładniejsze informacje. Jeśli dziennikarze nie wiedzą, jak znaleźć swoje niepowtarzalne źródła informacji, nikt nie będzie ich słuchał. Dlatego dziennikarze muszą wiedzieć, jak znaleźć własne źródła. Ponadto dziennikarstwo uczy również, jak pisać jasno i zwięźle. Od tego zależy sukces dziennikarza.

Co możesz robić po studiach?

Dziennikarstwo

Przed absolwentem tych studiów otwierają się szerokie możliwości pracy na rynku medialnym – w roli PR-owca, medioznawcy, prezentera, edytora, montażysty, marketingowca, radiowca czy rzecznika prasowego.

Partnerzy kierunku

Stowarzyszenie mediów lokalnych Tygodnik lokalny Wspólnota News City

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Masz lekkie pióro

Interesujesz się mediami

Marzysz o karierze dziennikarza lub pracy w mediach

Dziennikarstwo
Dziennikarstwo studia Warszawa
Dziennikarstwo

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata 

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu politologii w różnych sferach działalności społecznej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
Teoria organizacji I zarządzania 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
BHP 0 W 8/8
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Prawo kontytucyjne I ustrój polityczny rp 5 W, Ć 60/40
Kontakty z mediami 4 W 30/24
Administracja publiczna 4 W 30/24
Podstawy socjologii 3 W 30/16
Zarządzanie projektami 3 W 30/16

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu nauk politologicznych w różnych sferach działalności społecznej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy  2 Lekt 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne  0 Ć 30/-
Współczesna myśl polityczna  5 W, Ć 60/40
Marketing polityczny  5 W, Ć 60/40
Komunikowanie polityczne  3 W 30/24
Dyplomacja  3 W 30/24
Współczesne ruchy społeczne  3 K 30/24
Społeczeństwo informacyjne  3 K 30/24
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy  2 LEKT 30/16
Współczesne systemy polityczne  4 W 30/24
Bezpieczeństwo międzynarodowe  3 K 30/16
Integracja europejska  5 W, Ć 60/40
Międzynarodowe stosunki polityczne  4 W 30/24
Samorząd I polityka lokalna  3 K 30/24
Marka polityczna w przestrzeni publicznej  3 K 30/24
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180

TRZECI ROK STUDIÓW

Trzeci rok studiów poświęcony jest kolejnym zagadnieniom kierunkowym, realizowanym w formie wykładów oraz zajęć praktycznych. Na tym etapie studenci przygotowują pracę dyplomową w formie projektu społecznego, który zastępuje obowiązek napisania pracy licencjackiej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Szkoła praktyków biznesu 2 K 24/16
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180
Podstawy negocjacji I mediacji 5 W, Ć 60/40
Metody badań medioznawczych 5 W, Ć 60/40
Współczesne media 3 K 45/24
Historia prasy I mediów 3 K 45/24
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Szkoła praktyków biznesu 2 K 24/16
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180
Techniki public relations 5 W, Ć 60/40
Kształtowanie opinii publicznej 5 W, Ć 60/40
Analiza danych społecznych 3 K 45/24
Projekt społeczno-gospodarczy i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 6 K 30/24
Stylistyka i kultura języka w mediach 3 K 45/24

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] => Tryb stacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 4700
          [per_semester] => 2600
          [per_10] => 530
          [per_12] => 445
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [title] => Tryb niestacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 4600
          [per_semester] => 2550
          [per_10] => 520
          [per_12] => 437
        )

    )

)

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  4700 zł 2600 zł 530 zł 445 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  4600 zł 2550 zł 520 zł 437 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44