Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Politologia

Kierunek studiów:
Politologia
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/politologia/|https://vizja.pl/en|politologia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Politologia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie dedykujemy osobom, którym zależy na zdobyciu pogłębionej, specjalistycznej wiedzy, opartej na analizie kluczowych aspektów współczesnej polityki na różnych poziomach: lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym. W programie kształcenia znajdziesz przedmioty pozwalające na gruntowne zrozumienie zagadnień kierunkowych z zakresu politologii i powiązanych z nią kwestii natury ekonomicznej, społecznej oraz kulturowej. Co szczególnie istotne, w toku studiów odbędziesz też warsztaty umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych, niezbędnych do rozwoju kariery w sferze społecznej i działalności publicznej.

Studia II stopnia na kierunku Politologia w AEH przeznaczone są dla absolwenta dowolnego kierunku studiów na poziomie co najmniej licencjackim. Jeśli posiadasz już dyplom z politologii albo pokrewnych nauk społecznych – studia magisterskie na tym kierunku pozwolą Ci uzupełnić wykształcenie o znajomość specjalistycznych zagadnień kierunkowych, a także rozwój predyspozycji niezbędnych do działalności politycznej, administracyjnej, medialnej czy doradczej. Jeśli natomiast jesteś absolwentem innego kierunku – możesz mieć pewność, że dzięki tym studiom zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje i poznasz nowe perspektywy zawodowe.

Politologia II stopnia – co nas wyróżnia?

 • Nauczysz się, jak wdrażać wiedzę z zakresu politologii w realia życia politycznego, społecznego i gospodarczego.
 • Zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk zawodowych.
 • Będzie Cię kształcić wyjątkowa kadra, złożona z wykładowców z dużym doświadczeniem naukowym, praktycznym i dydaktycznym.
 • Wraz z poszerzaniem wiedzy teoretycznej, będziesz budować umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne.
 • Jeśli chcesz łatwo pogodzić naukę z innymi obowiązkami – możesz studiować ten kierunek także online.
 • Poznasz wyjątkowe, międzynarodowe środowisko akademickie! (jesteśmy liderem wśród uczelni w kategorii Umiędzynarodowienie w rankingu „Perspektyw”)

Politologia – co możesz robić po tych studiach?

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Na absolwentów studiów politologicznych w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej czekają ciekawe perspektywy zawodowe, związane z pracą w:

 • biurach poselskich, instytucjach i agencjach rządowych oraz samorządowych;
 • administracji publicznej: np. jako doradca polityczny, urzędnik, specjalista ds. rozwoju polityki regionalnej, gospodarczej czy społecznej;
 • marketingu politycznym i mediach – np. jako komentator czy dziennikarz polityczny albo specjalista PR;
 • think thankach i ośrodkach badań opinii publicznej np. jako analityk polityczny;
 • firmach consultingowych związanych z doradztwem politycznym czy kształtowaniem wizerunku publicznego.

Partnerzy kierunku

Stowarzyszenie mediów lokalnych Tygodnik lokalny Wspólnota News City

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Pracujesz już w obszarze polityki, administracji państwowej czy komunikacji społecznej – i chcesz skutecznie podnieść kwalifikacje zawodowe lub awansować na stanowisko kierownicze.

Zależy Ci na zdobyciu zaawansowanej wiedzy politologicznej, uwzględniającej współczesne realia i wyzwania.

Chcesz rozwinąć umiejętność krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, autoprezentacji czy efektywnej pracy w zespole.

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Program i struktura studiów

studia II stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów II stopnia na kierunku Politologia opiera się na przekazaniu studentom zaawansowanej wiedzy kierunkowej – z uwzględnieniem aktualnej problematyki, współczesnych wyzwań oraz realnych perspektyw zawodowych dla magistrów politologii. W toku kształcenia uwzględniono też zajęcia warsztatowe oraz praktyki zawodowe, dzięki którym studenci rozwijają umiejętności praktyczne i budują kluczowe kompetencje społeczne.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają szereg zagadnień kierunkowych podczas wykładów i konwersatoriów, a także uczestniczą w warsztatach rozwijających umiejętności analityczne oraz komunikacyjne.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Etyka i kultura 5 W 30/16
Partie i systemy partyjne 3 W 30/16
Metody ilościowe w politologii 3 LAB, WAR 45/24
Socjologia polityki 3 W 30/16
Komunikacja międzykulturowa 4 W, WAR 60/32
Metody jakościowe w politologii 3 K 30/16
Współczesna scena polityczna Polski 3 W 30/16
Historia instytucji politycznych 3 W 30/16
Systemy administracyjne wybranych państw 3 K 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Systemy wyborcze 3 K 30/16
Teoria i praktyka demokracji 4 K 30/16
Etyczne i religijne wyzwania współczesności 3 K 30/16
Psychologia polityki 3 W 30/16
Historia doktryn politycznych i prawnych 3 W 30/16
Metody walidacji i wyceny informacji 3 WAR 30/16
Doradztwo polityczne 3 K 30/16
Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych / Eurosceptycyzm (do wyboru) 3 K 30/16
Proseminarium 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów poświęcony jest poszerzaniu wiedzy o kolejne specjalistyczne zagadnienia i dalszemu rozwijaniu kompetencji zawodowych. Studenci uczestniczą też w seminarium magisterskim, na którym pod okiem promotora przygotowują pracę dyplomową na wybrany temat z dziedziny politologii.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Zarządzanie kryzysem / Zarządzanie migracjami (do wyboru) 4 K 30/16
Decydowanie publiczne 4 W, Ć 60/32
Partycypacja polityczna 3 K 30/16
Demokracja i technologia / Smart city (do wyboru) 2 Ć 30/16
Kultura polityczna w XXI wieku 3 K 30/16
Terroryzm ponowoczesny i kontrterroryzm / Gry decyzyjne - wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego (do wyboru) 3 K 30/16
Współczesne mocarstwa światowe / Społeczeństwo,, religia i kultura w stosunkach międzynarodowych (do wyboru) 4 K 30/16
Seminarium magisterskie 4 SEM 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Przywództwo polityczne 3 WAR 30/16
Komunikacja interpersonalna / Trening asertywności (do wyboru) 3 WAR 30/16
Globalizacja i glokalizacja 3 WAR 30/16
Zagrożenia bezpieczeństwa państwa 2 K 30/16
Wojna i polityka / Ekonomia i polityka (do wyboru) 3 K 30/16
Płeć, media, kultura / Kultura i polityka (do wyboru) 3 K 30/16
Europeizacja / Polacy i Polonia na świecie (do wyboru) 3 K 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 6 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 4 PR 100/100

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 5800 zł 2900 zł 590 zł 495 zł
II 6200 zł 3100 zł 630 zł 529 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 5800 zł 2900 zł 590 zł 495 zł
II 6200 zł 3100 zł 630 zł 529 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
II 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44