Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Prawo dla magistrów i licencjatów

Rodzaj:
jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3,5 roku (7 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/prawo-dla-magistrow-i-licencjatow/|https://vizja.pl/en|prawo-dla-magistrow-i-licencjatow
polski
Wybierz profil dla siebie:
Profil:
Prawo dla przedsiębiorców dla magistrów i licencjatów
Profil:
Prawo green deal dla magistrów i licencjatów

Dlaczego warto wybrać te studia?

Kierunek prawo dla magistrów i licencjatów to oferta pełnych jednolitych studiów magisterskich dla wszystkich tych, którzy już ukończyli inne studia (licencjackie lub magisterskie). Studia na kierunku prawo w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie umożliwiają zdobycie pełnej wiedzy i umiejętności niezbędnych we wszystkich zawodach prawniczych. W programie studiów uwzględniono zajęcia wchodzące do kanonu zajęć prawniczych oraz szereg zajęć sprofilowanych (prawo dla przedsiębiorców oraz green deal),

Wszystkie przedmioty ogólnoakademickie, zajęcia lub kursy, które pokrywają się z poprzednim kierunkiem studiów, będą, automatycznie zaliczane. Dzięki temu możliwe jest ukończenie jednolitych studiów magisterskich w znacznie krótszym czasie niż standardowe 5 lat. Analiza zaliczonych przedmiotów z poprzednich studiów przeprowadzana jest indywidualnie. Dzięki skondensowanemu harmonogramowi zajęć możesz zdobyć pełne wykształcenie prawnicze w ciągu zaledwie 7 semestrów. Jeśli tego potrzebujesz, możesz również uzyskać zgodę na indywidualny tok studiów. Dzięki temu jeszcze lepiej pogodzisz studiowanie z innymi zadaniami i aktywnościami (np. praca, życie rodzinne).

Dlaczego warto wybrać te studia?

Kierunek prawo green deal dla magistrów i licencjatów, to oferta pełnych jednolitych studiów magisterskich dla wszystkich tych, którzy już ukończyli studia licencjackie lub magisterskie w innej dyscyplinie. „Green deal (pol. zielony ład)”, to propozycja krajowej inicjatywy na rzecz walki ze zmianami klimatu. „Zielony Ład” zachęca kraje do korzystania z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna. „Zielony Ład” zachęca również kraje do inwestowania w energooszczędne budynki i pojazdy. „Zielony Ład” ułatwi krajom egzekwowanie tej polityki na całym świecie, w ten sposób wszystkie kraje odniosą korzyści. Studia na kierunku prawo w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie umożliwiają zdobycie pełnej wiedzy i umiejętności niezbędnych we wszystkich zawodach prawniczych. W programie studiów uwzględniono zajęcia wchodzące do kanonu zajęć prawniczych oraz szereg zajęć sprofilowanych (prawo dla przedsiębiorców oraz green deal),

Wszystkie przedmioty ogólnoakademickie, zajęcia lub kursy, które pokrywają się z poprzednim kierunkiem studiów, będą, automatycznie zaliczane. Dzięki temu możliwe jest ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo green deal (zielony ład), w znacznie krótszym czasie niż standardowe 5 lat. Analiza zaliczonych przedmiotów z poprzednich studiów przeprowadzana jest indywidualnie. Dzięki skondensowanemu harmonogramowi zajęć możesz zdobyć pełne wykształcenie prawnicze w ciągu zaledwie 7 semestrów. Jeśli tego potrzebujesz, możesz również uzyskać zgodę na indywidualny tok studiów. Dzięki temu jeszcze lepiej pogodzisz studiowanie z innymi zadaniami i aktywnościami (np. praca, życie rodzinne).

Co nas wyróżnia:

  • Jesteśmy na 5. miejscu w Rankingu Wydziałów Prawa, „Rzeczpospolita 2023”. 
  • Mamy 8. miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych, „Perspektywy 2023”.
  • Zajmujemy 5. miejsce w Rankingu Wydziałów Prawa, „Dziennik Gazeta Prawna 2023″.

Co nas wyróżnia:

  • Jesteśmy na 5. miejscu w Rankingu Wydziałów Prawa, „Rzeczpospolita 2023”. 
  • Mamy 8. miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych, „Perspektywy 2023”.
  • Zajmujemy 5. miejsce w Rankingu Wydziałów Prawa, „Dziennik Gazeta Prawna 2023″.

Co możesz robić po studiach?

prawo studia Warszawa

Jako absolwent prawa na profilu prawo dla przedsiębiorców profesjonalnie poprowadzisz swoją działalność gospodarczą przez gąszcz przepisów. Będziesz w stanie podnieść efektywność jej funkcjonowania, zdefiniować możliwe do osiągnięcia cele oraz skutecznie zabezpieczyć ich realizację. Z powodzeniem sprostasz wyzwaniom stawianym Tobie w korporacjach, organach samorządu terytorialnego oraz strukturach administracji państwa. Jako ekspert z zakresu prawa gospodarczego będziesz mógł zająć się również wielowymiarowym doradztwem dla przedsiębiorców. Co najważniejsze, studia otwierają Ci drogę do aplikacji prawniczych (adwokackiej, radcowskiej, sędziowskiej, notarialnej, prokuratorskiej i komorniczej). Jeśli chcesz znać się na prawie i sprawnie się nim posługiwać, te studia są dla Ciebie.

Prawo green deal dla magistrów i licencjatów - Co możesz robić po studiach?

Prawo green deal

Jako absolwent prawa na profilu „green deal (pol. zielony ład)” znajdziesz zatrudnienie m.in. w kancelariach prawnych oraz firmach działających w sektorze ochrony środowiska i nowoczesnych technologii. Dodatkowo możesz podjąć pracę w wydziałach prawnych centralnych i naczelnych organów administracji państwowej, komórkach urzędów samorządu terytorialnego oraz agencjach państwowych. Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach sektora: energetycznego, transportowego, ochrony środowiska, budowlanego. Nie stracisz przy tym z widoku celu nadrzędnego jakim jest dostanie się na jedną z wymarzonych aplikacji prawniczych (tj. adwokacką, radcowską, sędziowską, notarialną, komorniczą czy prokuratorską) pozwalającą na wykonywane zawodu prawnika.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Ukończyłeś studia licencjackie lub magisterskie w innej dyscyplinie ale chcesz rozpocząć dodatkowo studia prawnicze.

Chcesz zdobyć wiedzę prawniczą by jeszcze lepiej realizować swoje zadania zawodowe związane z pierwszym wyborem studiów.

Prowadzisz swoją własną działalność gospodarczą i poszukujesz studiów, które umożliwią Tobie odpowiedzialne i roztropne prowadzenie biznesu.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Skończyłeś już inne studia licencjackie lub magisterskie ale chcesz dodatkowo zdobyć wykształcenie prawnicze.

Szukasz dobrej alternatywy dla studiów podyplomowych z prawa, która jeszcze lepiej umożliwi Tobie opanowanie prawniczych meandrów.

Interesujesz się zieloną transformacją i widzisz w niej szansę na nowy, dochodowy biznes.

studia licencjackie i magisterskie

Program i struktura studiów

Jednolite studia magisterskie

trwają
3,5 roku (7 semestrów)
mają wartość
300 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

W ramach studiów prawo dla magistrów i licencjatów realizujesz w 7 semestrów treści, które normalnie rozłożone są na 10 semestrów studiów. Ponieważ część przedmiotów podstawowych została już zrealizowana w ramach poprzednio ukończonych studiów, zostają one zaliczone automatycznie. Dzięki temu koncentrujesz się głównie na przedmiotach stanowiących różnice programowe, w tym przedmioty kierunkowe z prawa oraz zajęcia sprofilowane. Sprofilowane przedmioty mają na celu przekazanie wiedzy pozwalającej na stworzenie i rozwój własnego biznesu, rozpoczęcie prawniczej kariery w korporacjach lub administracji.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów przewidziano przedmioty wspólne dla obu profili rozszerzających (tj. prawo dla przedsiębiorców i green deal). W ramach tego roku studenci rozpoczynają zajęcia poświęcone najważniejszym gałęziom prawa, w tym m.in. prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, gospodarczego.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 24/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Prawo międzynarodowe publiczne 7 W, Ć 54/32
Prawo cywilne I (część ogólna) 7 W, Ć 60/32
Prawo administracyjne I 7 W, Ć 54/32
Prawo karne I 7 W, Ć 54/32
Prawo rzymskie 3 W 30/16
Język obcy|4|LEKT|24/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne|0|Ć|30/-
BHP|0|W|8/8
Umiejętności akademickie|1|W|15/8
Wstęp do nauki o państwie i prawie|5|W|30/24
Prawo międzynarodowe publiczne|7|W, Ć|54/32
Prawo cywilne I (część ogólna)|7|W, Ć|60/32
Prawo administracyjne I|7|W, Ć|54/32
Prawo karne I|7|W, Ć|54/32
Prawo rzymskie|3|W|30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 24/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Metodologia badań w naukach społecznych 4 K 24/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Logika 4 K 30/16
Administracja publiczna 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/24
Prawo cywilne II (część ogólna) 7 W, Ć 60/32
Prawo administracyjne II 7 W, Ć 54/32
Prawo karne II 7 W, Ć 60/32
Język obcy|2|LEKT|24/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne|0|Ć|30/-
Metodologia badań w naukach społecznych|4|K|24/16
Wstęp do prawoznawstwa|5|W, Ć|60/40
Logika|4|K|30/16
Administracja publiczna|4|W|30/24
Podstawy prawa gospodarczego|3|W|30/24
Prawo cywilne II (część ogólna)|7|W, Ć|60/32
Prawo administracyjne II|7|W, Ć|54/32
Prawo karne II|7|W, Ć|60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PZ – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów studenci kontynuują realizację przedmiotów kierunkowych dla prawa. Począwszy od trzeciego semestru rozpoczynają się zajęcia właściwe dla profilu prawo dla przedsiębiorców. Od czwartego semestru studenci wybierają do realizacji zajęcia Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 24/16
Wprowadzenie do filozofii 4 W 30/16
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Prawo cywilne III (prawo rzeczowe i spadkowe) 7 W, Ć 54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I 7 W, Ć 54/32
Postępowanie cywilne I 7 W, Ć 54/32
Prawo Unii Europejskiej 3 K 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Język obcy|2|LEKT|24/16
Wprowadzenie do filozofii|4|W|30/16
Podstawy ekonomii|5|W|30/24
Teoria organizacji i zarządzania|5|W|30/24
Prawo cywilne III (prawo rzeczowe i spadkowe)|7|W, Ć|54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I|7|W, Ć|54/32
Postępowanie cywilne I|7|W, Ć|54/32
Prawo Unii Europejskiej|3|K|30/24
Wprowadzenie do psychologii|5|W|30/24
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 24/16
Zarządzanie projektami 3 K 24/16
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP 5 W, Ć 60/40
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 4 W, Ć 54/32
Prawo cywilne IV (zobowiązania) 7 W, Ć 54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II 7 W, Ć 54/32
Postępowanie cywilne II 7 W, Ć 54/32
Postępowanie karne 5 W, Ć 54/32
Prawo ochrony zwierząt / Prawne aspekty umów w biznesie (DW) 3 K 30/16
Zajęcia do wyboru 10 W, WAR 54/40
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy 3 W 30/16
Język obcy|2|LEKT|24/16
Zarządzanie projektami|3|K|24/16
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP|5|W, Ć|60/40
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych|4|W, Ć|54/32
Prawo cywilne IV (zobowiązania)|7|W, Ć|54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II|7|W, Ć|54/32
Postępowanie cywilne II|7|W, Ć|54/32
Postępowanie karne|5|W, Ć|54/32
Prawo ochrony zwierząt / Prawne aspekty umów w biznesie (DW)|3|K|30/16
Zajęcia do wyboru|10|W, WAR|54/40
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy|3|W|30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PZ – praktyki

W ramach czwartego semestru studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów w programie uwzględniono dalszą część przedmiotów kierunkowych dla prawa oraz zajęcia właściwe dla wybranej specjalizacji tj. prawo dla przedsiębiorców. Począwszy od szóstego semestru studenci rozpoczynają realizację praktyk zawodowych oraz seminarium dyplomowego, którego celem jest przygotowanie pracy magisterskiej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 24/16
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Prawo rodzinne i opiekuńcze 3 K 30/16
Prawo gospodarcze publiczne 4 W, Ć 54/32
Prawo nowych technologii / Prawo medyczne i farmaceutyczne (DW) 3 K 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) / Podstawy negocjacji i mediacji (DW) 3 W 30/16
Prawo mediów / Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (DW) 3 K 30/16
Zajęcia do wyboru 10 W, WAR 54/40
Wprowadzenie do filozofii 5 W 30/16
Postępowanie karne II 3 W 54/32
Język obcy|3|LEKT|24/16
Podstawy komunikacji społecznej|4|W|30/16
Wprowadzenie do psychologii|5|W|30/24
Prawo rodzinne i opiekuńcze|3|K|30/16
Prawo gospodarcze publiczne|4|W, Ć|54/32
Prawo nowych technologii / Prawo medyczne i farmaceutyczne (DW)|3|K|30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) / Podstawy negocjacji i mediacji (DW)|3|W|30/16
Prawo mediów / Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (DW)|3|K|30/16
Zajęcia do wyboru|10|W, WAR|54/40
Wprowadzenie do filozofii|5|W|30/16
Postępowanie karne II|3|W|54/32
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo handlowe 7 W, Ć 54/32
Prawo finansowe 7 W, Ć 54/32
Podstawy public relations 4 W 30/16
Polityka i prawo zagospodarowania przestrzennego / prawne aspekty prowadzenia działalności gospodaczej (DW) 3 K 30/40
Prawo podatkowe 7 W, Ć 54/32
Prawo wodne / Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (DW) 3 K 30/16
Praktyki zawodowe 3 PR 75/75
Seminarium dyplomowe 8 K 30/24
Zajęcia do wyboru 6 WAR 30/16
Prawo handlowe|7|W, Ć|54/32
Prawo finansowe|7|W, Ć|54/32
Podstawy public relations|4|W|30/16
Polityka i prawo zagospodarowania przestrzennego / prawne aspekty prowadzenia działalności gospodaczej (DW)|3|K|30/40
Prawo podatkowe|7|W, Ć|54/32
Prawo wodne / Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (DW)|3|K|30/16
Praktyki zawodowe|3|PR|75/75
Seminarium dyplomowe|8|K|30/24
Zajęcia do wyboru|6|WAR|30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach trzeciego roku studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

CZWARTY ROK STUDIÓW

W ramach siódmego semestru studiów studenci kończą przygotowywanie pracy magisterskiej. Program skonstruowaliśmy w sposób, który mimo dużego skondensowania zajęć, pozwoli pozostawić na ostatnim semestrze jak najwięcej czasu na napisanie pracy dyplomowej.

SEMESTR SIÓDMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo karne wykonawcze 3 K 30/16
Prawo celne 4 W 30/16
Prawo energetyczne i zrównoważony rozwój / Prawo i procedury zamówień publicznych (DW) 3 K 30/16
Prawne aspekty gospodarki odpadami / Zarządzanie i obrót nieruchomościami (DW) 3 K 30/24
Praktyki zawodowe 3 PR 75/75
Seminarium dyplomowe i egzamin magisterski 8 K 30/24
Zajęcia do wyboru 6 WAR 30/16
Prawo karne wykonawcze|3|K|30/16
Prawo celne|4|W|30/16
Prawo energetyczne i zrównoważony rozwój / Prawo i procedury zamówień publicznych (DW)|3|K|30/16
Prawne aspekty gospodarki odpadami / Zarządzanie i obrót nieruchomościami (DW)|3|K|30/24
Praktyki zawodowe|3|PR|75/75
Seminarium dyplomowe i egzamin magisterski|8|K|30/24
Zajęcia do wyboru|6|WAR|30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PZ – praktyki

W ramach siódmego semestru studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Program i struktura studiów

Studia jednolite magisterskie

trwają
3,5 roku (7 semestrów)
mają wartość
300 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Kierunek prawo dla magistrów i licencjatów oferuje realizację treści rozłożonych tradycyjnie na 10 semestrów w zaledwie 7 semestrów. Jest to możliwe dzięki automatycznemu zaliczeniu części podstawowych zajęć zrealizowanych już na Twoich poprzednich studiach. Tym samym rozpoczynając studia skupiasz się na zajęciach stanowiących różnice programowe i przedmiotach prawniczych. Dzięki sprofilowanym przedmiotom green deal zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat tego jak możesz wykorzystać zieloną transformację w swojej prawniczej karierze.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów przewidziano przedmioty wspólne dla obu profili rozszerzających (tj. prawo dla przedsiębiorców i green deal). W ramach tego roku studenci rozpoczynają zajęcia poświęcone najważniejszym gałęziom prawa, w tym m.in. prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, gospodarczego.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 24/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Prawo międzynarodowe publiczne 7 W, Ć 54/32
Prawo cywilne I (część ogólna) 7 W, Ć 60/32
Prawo administracyjne I 7 W, Ć 54/32
Prawo karne I 7 W, Ć 54/32
Prawo rzymskie 3 W 30/16
Język obcy|4|LEKT|24/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne|0|Ć|30/-
BHP|0|W|8/8
Umiejętności akademickie|1|W|15/8
Wstęp do nauki o państwie i prawie|5|W|30/24
Prawo międzynarodowe publiczne|7|W, Ć|54/32
Prawo cywilne I (część ogólna)|7|W, Ć|60/32
Prawo administracyjne I|7|W, Ć|54/32
Prawo karne I|7|W, Ć|54/32
Prawo rzymskie|3|W|30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 24/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 24/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Logika 4 K 30/16
Administracja publiczna 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/24
Prawo cywilne II (prawo rzeczowe) 7 W, Ć 60/32
Prawo administracyjne II 7 W, Ć 54/32
Prawo karne II 7 W, Ć 60/32
Język obcy|2|LEKT|24/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne|0|Ć|30/-
Metodologia badań w naukach społecznych|4|W|24/16
Wstęp do prawoznawstwa|5|W, Ć|60/40
Logika|4|K|30/16
Administracja publiczna|4|W|30/24
Podstawy prawa gospodarczego|3|W|30/24
Prawo cywilne II (prawo rzeczowe)|7|W, Ć|60/32
Prawo administracyjne II|7|W, Ć|54/32
Prawo karne II|7|W, Ć|60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PZ – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów studenci kontynuują realizację przedmiotów kierunkowych dla prawa. Począwszy od trzeciego semestru rozpoczynają się zajęcia właściwe dla profilu green deal. Od czwartego semestru studenci wybierają do realizacji zajęcia Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 24/16
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Prawo cywilne III (prawo rzeczowe i spadkowe) 7 W, Ć 54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I 7 W, Ć 54/32
Postępowanie cywilne I 7 W, Ć 54/32
Prawo Unii Europejskiej 3 W 30/24
WPROWADZENIE DO FILOZOFII 4 W 30/16
Język obcy|2|LEKT|24/16
Wprowadzenie do psychologii|5|W|30/24
Podstawy ekonomii|5|W|30/24
Teoria organizacji i zarządzania|5|W|30/24
Prawo cywilne III (prawo rzeczowe i spadkowe)|7|W, Ć|54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I|7|W, Ć|54/32
Postępowanie cywilne I|7|W, Ć|54/32
Prawo Unii Europejskiej|3|W|30/24
WPROWADZENIE DO FILOZOFII|4|W|30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 24/16
Zarządzanie projektami 3 W 24/16
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP 5 W, Ć 60/40
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 4 W, Ć 54/32
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy 3 W 30/16
Prawo cywilne IV (prawo zobowiązań) 7 W, Ć 54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II 7 W, Ć 54/32
Postępowanie cywilne II 7 W, Ć 54/32
Postępowanie karne 5 W, Ć 54/32
Prawo ochrony zwierząt / Prawne aspekty umów w biznesie (DW) 3 K 30/16
Zajęcia do wyboru 10 W, WAR 54/40
Język obcy|2|LEKT|24/16
Zarządzanie projektami|3|W|24/16
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP|5|W, Ć|60/40
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych|4|W, Ć|54/32
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy|3|W|30/16
Prawo cywilne IV (prawo zobowiązań)|7|W, Ć|54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II|7|W, Ć|54/32
Postępowanie cywilne II|7|W, Ć|54/32
Postępowanie karne|5|W, Ć|54/32
Prawo ochrony zwierząt / Prawne aspekty umów w biznesie (DW)|3|K|30/16
Zajęcia do wyboru|10|W, WAR|54/40

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PZ – praktyki

W ramach czwartego semestru studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów w programie uwzględniono dalszą część przedmiotów kierunkowych dla prawa oraz zajęcia właściwe dla wybranej specjalizacji tj. green deal. Począwszy od szóstego semestru studenci rozpoczynają realizację praktyk zawodowych oraz seminarium dyplomowego, którego celem jest przygotowanie pracy magisterskiej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 24/16
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Prawo rodzinne i opiekuńcze 3 K 30/16
Prawo gospodarcze publiczne 4 W, Ć 54/32
Prawo nowych technologii / Prawo medyczne i farmaceutyczne (DW) 3 K 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) / Podstawy negocjacji i mediacji (DW) 3 W 30/16
Prawo mediów / Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (DW) 3 K 30/16
Zajęcia do wyboru 10 W, WAR 54/40
Wprowadzenie do filozofii 5 W 30/16
Postępowanie karne II 3 W 54/32
Język obcy|3|LEKT|24/16
Podstawy komunikacji społecznej|4|W|30/16
Wprowadzenie do psychologii|5|W|30/24
Prawo rodzinne i opiekuńcze|3|K|30/16
Prawo gospodarcze publiczne|4|W, Ć|54/32
Prawo nowych technologii / Prawo medyczne i farmaceutyczne (DW)|3|K|30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) / Podstawy negocjacji i mediacji (DW)|3|W|30/16
Prawo mediów / Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (DW)|3|K|30/16
Zajęcia do wyboru|10|W, WAR|54/40
Wprowadzenie do filozofii|5|W|30/16
Postępowanie karne II|3|W|54/32
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo handlowe 7 W, Ć 54/32
Prawo finansowe 7 W, Ć 54/32
Podstawy public relations 4 W 30/16
Polityka i prawo zagospodarowania przestrzennego / prawne aspekty prowadzenia działalności gospodaczej (DW) 3 K 30/40
Prawo podatkowe 7 W, Ć 54/32
Prawo wodne / Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (DW) 3 K 30/16
Praktyki zawodowe 3 PZ 75/75
Seminarium dyplomowe 8 K 30/24
Zajęcia do wyboru 6 WAR 30/16
Prawo handlowe|7|W, Ć|54/32
Prawo finansowe|7|W, Ć|54/32
Podstawy public relations|4|W|30/16
Polityka i prawo zagospodarowania przestrzennego / prawne aspekty prowadzenia działalności gospodaczej (DW)|3|K|30/40
Prawo podatkowe|7|W, Ć|54/32
Prawo wodne / Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (DW)|3|K|30/16
Praktyki zawodowe|3|PZ|75/75
Seminarium dyplomowe|8|K|30/24
Zajęcia do wyboru|6|WAR|30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PZ – praktyki

W ramach trzeciego roku studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru, tj. Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

CZWARTY ROK STUDIÓW

W ramach siódmego semestru studiów studenci kończą przygotowywanie pracy magisterskiej. Program skonstruowaliśmy w sposób, który mimo dużego skondensowania zajęć, pozwoli pozostawić na ostatnim semestrze jak najwięcej czasu na napisanie pracy dyplomowej.

SEMESTR SIÓDMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo karne wykonawcze 3 K 30/16
Prawo celne 4 W 30/16
Prawo energetyczne i zrównoważony rozwój / Prawo i procedury zamówień publicznych (DW) 3 K 30/16
Prawne aspekty gospodarki odpadami / Zarządzanie i obrót nieruchomościami (DW) 3 K 30/24
Praktyki zawodowe 3 PZ 75/75
Seminarium dyplomowe i egzamin magisterski 8 K 30/24
Zajęcia do wyboru 6 WAR 30/16
Prawo karne wykonawcze|3|K|30/16
Prawo celne|4|W|30/16
Prawo energetyczne i zrównoważony rozwój / Prawo i procedury zamówień publicznych (DW)|3|K|30/16
Prawne aspekty gospodarki odpadami / Zarządzanie i obrót nieruchomościami (DW)|3|K|30/24
Praktyki zawodowe|3|PZ|75/75
Seminarium dyplomowe i egzamin magisterski|8|K|30/24
Zajęcia do wyboru|6|WAR|30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PZ – praktyki

W ramach siódmego semestru studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł
II 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
III 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł
IV 9400 zł 4700 zł 950 zł 795 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł
II 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
III 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł
IV 9400 zł 4700 zł 950 zł 795 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44