Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

W nowoczesnych przedsiębiorstwach funkcjonowanie dobrze zorganizowanego zespołu zajmującego się marketingiem stało się obecnie nie tylko standardem, ale koniecznością.

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

500 zł zniżki na wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł na wpisowe. Zobacz inne promocje...

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Tematyka studiów

W praktyce zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie marketingowe odgrywa coraz większą rolę. Wpływa na to szereg czynników, z których najważniejszym jest stale rosnąca konkurencja i presja kosztów. Coraz częściej o sukcesie rynkowym decyduje umiejętność budowania korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz promowania marki produktu. To oznacza dynamicznie rosnący rynek atrakcyjnych miejsc pracy dla dobrze wykształconych specjalistów do spraw marketingu. Absolwenci tej specjalności będą posiadać praktyczne umiejętności kierowania oraz samodzielnego planowania i realizacji złożonych projektów i kampanii marketingowych, dzięki czemu w sposób świadomy i skuteczny będą mogli wykorzystywać nabyte umiejętności na odpowiedzialnych stanowiskach w dążeniu przedsiębiorstwa do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • umiejętności stosowania narzędzi business intelligence;
 • znajomości zasad negocjacji i mediacji oraz public relations;
 • umiejętności planowania i realizacji złożonych projektów i kampanii marketingowych.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • sektor przedsiębiorstw państwowych i prywatnych,
 • administracja publiczna,
 • agencje reklamowe i PR,
 • organizacje społeczne i pozarządowe,
 • środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja, media internetowe.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • komunikowanie społeczne i sztuka negocjacji
 • marketing na rynku przedsiębiorstw
 • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 • prawo handlowe
 • przedsiębiorczość
 • psychologia w zarządzaniu
 • public relations
 • socjologia organizacji
 • strategie marketingowe
 • zarządzanie procesami i projektami
 • zarządzanie strategiczne

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4900 zł 1 x 4400 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2695 zł 2 x 2445 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 568 zł 10 x 518 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 490 zł 12 x 448 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł