Neuropsychologia kliniczna

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Nowa specjalność, która powstała w wyniku rozwoju technologii medycznych i wzrostu wiedzy na temat wpływu mózgu na to, co człowiek myśli, czuje i jakie decyzje podejmuje.

Neuropsychologia kliniczna

1 000 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 31 sierpnia 2018 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1000 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Neuropsychologia kliniczna

Dr Konrad Janowski opowiada o studiach na Wydziale Psychologii WSFiZ w Warszawie oraz pracy zawodowej.
Chcesz zostać psychologiem? Posłuchaj wypowiedzi człowieka dla którego zgłębianie tajników ludzkiego mózgu to prawdziwa pasja!

 


Tematyka studiów

Jeżeli wybierzesz tę specjalność, dowiesz się między innymi jak powstają emocje, w jaki sposób podejmujemy świadome i nieświadome decyzje oraz jak nasz mózg odbiera sygnały z otoczenia. Nauczysz się praktycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, które można stosować w praktyce klinicznej. Poznasz związki między zachowaniem człowieka a strukturami mózgu oraz nauczysz się rozpoznawać nieprawidłowości.

Jako absolwent specjalności, zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • zaburzeń w obrębie układu nerwowego  (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne);
 • diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych;
 • terapii neuropsychologicznej.

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów neuropsychologii sprawia, że rynek pracy dla absolwentów tej specjalności rozwija się bardzo intensywnie i obejmuje różnorodne nowe dziedziny, takie jak np. neuromarketing.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • służba zdrowia, 
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne, 
 • placówki dla osób nietypowo rozwijających się, 
 • domy opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne,
 • poradnie prywatne,
 • kliniki rehabilitacji.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • budowa i funkcje mózgu
 • deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom
 • diagnoza neuropsychologiczna
 • kierunki psychologii klinicznej
 • neuromarketing
 • neuropsychologia dzieci i młodzieży
 • neuropsychologia kliniczna
 • deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom
 • neuropsychologicznym - diagnoza
 • psychofarmakologia
 • psychosomatyka
 • rehabilitacja neuropsychologiczna

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5300 zł 1 x 4800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2915 zł 2 x 2665 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 610 zł 10 x 560 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 530 zł 12 x 488 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5200 zł 1 x 4700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2860 zł 2 x 2610 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 595 zł 10 x 545 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 520 zł 12 x 478 zł