Neuropsychologia kliniczna

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Nowa specjalność, która powstała w wyniku rozwoju technologii medycznych i wzrostu wiedzy na temat wpływu mózgu na to, co człowiek myśli, czuje i jakie decyzje podejmuje.

Neuropsychologia kliniczna

500 zł zniżki na wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł na wpisowe. Zobacz inne promocje...

Neuropsychologia kliniczna

Dr Konrad Janowski opowiada o studiach na Wydziale Psychologii AEH w Warszawie oraz pracy zawodowej.
Chcesz zostać psychologiem? Posłuchaj wypowiedzi człowieka dla którego zgłębianie tajników ludzkiego mózgu to prawdziwa pasja!

 


Tematyka studiów

Jeżeli wybierzesz tę specjalność, dowiesz się między innymi jak powstają emocje, w jaki sposób podejmujemy świadome i nieświadome decyzje oraz jak nasz mózg odbiera sygnały z otoczenia. Nauczysz się praktycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, które można stosować w praktyce klinicznej. Poznasz związki między zachowaniem człowieka a strukturami mózgu oraz nauczysz się rozpoznawać nieprawidłowości.

Jako absolwent specjalności, zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • zaburzeń w obrębie układu nerwowego  (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne);
 • diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych;
 • terapii neuropsychologicznej.

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów neuropsychologii sprawia, że rynek pracy dla absolwentów tej specjalności rozwija się bardzo intensywnie i obejmuje różnorodne nowe dziedziny, takie jak np. neuromarketing.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • służba zdrowia, 
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne, 
 • placówki dla osób nietypowo rozwijających się, 
 • domy opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne,
 • poradnie prywatne,
 • kliniki rehabilitacji.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • budowa i funkcje mózgu
 • deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom
 • diagnoza neuropsychologiczna
 • kierunki psychologii klinicznej
 • neuromarketing
 • neuropsychologia dzieci i młodzieży
 • neuropsychologia kliniczna
 • deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom
 • neuropsychologicznym - diagnoza
 • psychofarmakologia
 • psychosomatyka
 • rehabilitacja neuropsychologiczna

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO 500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5500 zł 1 x 5000 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3025 zł 2 x 2775 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 638 zł 10 x 588 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 550 zł 12 x 508zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5500 zł 1 x 5000 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3025 zł 2 x 2775 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 638 zł 10 x 588 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 550 zł 12 x 508 zł