Neuropsychologia kliniczna

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Nowa specjalność, która powstała w wyniku rozwoju technologii medycznych i wzrostu wiedzy na temat wpływu mózgu na to, co człowiek myśli, czuje i jakie decyzje podejmuje.

Neuropsychologia kliniczna

Neuropsychologia kliniczna

Dr Konrad Janowski opowiada o studiach na Wydziale Psychologii AEH w Warszawie oraz pracy zawodowej.
Chcesz zostać psychologiem? Posłuchaj wypowiedzi człowieka dla którego zgłębianie tajników ludzkiego mózgu to prawdziwa pasja!

 


Tematyka studiów

Jeżeli wybierzesz tę specjalność, dowiesz się między innymi jak powstają emocje, w jaki sposób podejmujemy świadome i nieświadome decyzje oraz jak nasz mózg odbiera sygnały z otoczenia. Nauczysz się praktycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, które można stosować w praktyce klinicznej. Poznasz związki między zachowaniem człowieka a strukturami mózgu oraz nauczysz się rozpoznawać nieprawidłowości.

Jako absolwent specjalności, zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • zaburzeń w obrębie układu nerwowego  (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne);
 • diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych;
 • terapii neuropsychologicznej.

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów neuropsychologii sprawia, że rynek pracy dla absolwentów tej specjalności rozwija się bardzo intensywnie i obejmuje różnorodne nowe dziedziny, takie jak np. neuromarketing.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • służba zdrowia, 
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne, 
 • placówki dla osób nietypowo rozwijających się, 
 • domy opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne,
 • poradnie prywatne,
 • kliniki rehabilitacji.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • budowa i funkcje mózgu
 • deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom
 • diagnoza neuropsychologiczna
 • kierunki psychologii klinicznej
 • neuromarketing
 • neuropsychologia dzieci i młodzieży
 • neuropsychologia kliniczna
 • deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom
 • neuropsychologicznym - diagnoza
 • psychofarmakologia
 • psychosomatyka
 • rehabilitacja neuropsychologiczna

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN         
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO 500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł