Psychologia biznesu i przywództwa

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Specjalność wiąże ze sobą wiedzę z zakresu psychologii, zarządzania i ekonomii. Kształci nową generację menedżerów, których rola w nowoczesnych przedsiębiorstwach stale rośnie.

Psychologia biznesu i przywództwa

500 zł zniżki na wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł na wpisowe. Zobacz inne promocje...

Psychologia biznesu i przywództwa

Dr Konrad Janowski opowiada o studiach na Wydziale Psychologii AEH w Warszawie oraz pracy zawodowej.
Chcesz zostać psychologiem? Posłuchaj wypowiedzi człowieka dla którego zgłębianie tajników ludzkiego mózgu to prawdziwa pasja!

 


Tematyka studiów

Rolą psychologa w organizacji jest ułatwianie zmiany tradycyjnej kultury organizacyjnej, w której zarządzają „przełożeni”, na nowoczesną, w której zespołami pracowniczymi kierują „liderzy”.

W gospodarce zmniejsza się ilość rutynowej pracy, wykonywanej indywidualnie, na rzecz pracy wykonywanej w zespołach.Rośnie więc znaczenie umiejętności budowania zespołów i przewodzenia im. Praca jest też coraz bardziej złożoną czynnością, w którą pracownicy muszą angażować się osobiście.

Współczesny lider zespołu musi umieć wspierać go, znać mechanizmy motywowania godnościowego, posiadać praktyczne umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Wybierając tę specjalność nauczysz się:

 • kierowania motywacją pracowniczą;
 • budowania zadaniowych zespołów pracowniczych;
 • diagnozy problemów zarządzania i projektowania działań naprawczych;
 • motywowania do pracy;
 • zarządzania projektami i zespołami pracowniczymi;
 • sposobów osiągania zaplanowanych celów przy pomocy dostępnych środków finansowych.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • działy HR różnych firm i instytucji,
 • doradztwo dla kadry menedżerskiej,
 • motywowanie zespołów pracowniczych,
 • agencje poszukujące kwalifikowanych pracowników,
 • biura pośrednictwa i urzędy pracy,
 • firmy konsultingowe.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • anomia pracownicza
 • etos pracowniczy
 • ewaluacja pracowników
 • negocjacje i mediacje
 • programy wspierania pracowników (EAP)
 • psychologia perswazji i propagandy
 • psychologia pracy i organizacji
 • trening umiejętności menedżerskich
 • współczesne metody zarządzania potencjałem pracowniczym
 • zarządzanie godnościowe
 • zarządzanie organizacjami

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO 500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5500 zł 1 x 5000 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3025 zł 2 x 2775 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 638 zł 10 x 588 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 550 zł 12 x 508zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5500 zł 1 x 5000 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3025 zł 2 x 2775 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 638 zł 10 x 588 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 550 zł 12 x 508 zł