Psychologia dzieci i młodzieży

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Specjalność dla osób myślących o pracy na rzecz wspomagania rozwoju dzieci w okresie dorastania. Przygotowuje do profesjonalnej diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży.

Psychologia dzieci i młodzieży

Psychologia dzieci i młodzieży

Dr Konrad Janowski opowiada o studiach na Wydziale Psychologii AEH w Warszawie oraz pracy zawodowej.
Chcesz zostać psychologiem? Posłuchaj wypowiedzi człowieka dla którego zgłębianie tajników ludzkiego mózgu to prawdziwa pasja!

 


Tematyka studiów

Studenci będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej, psychologii rozwojowej, metodyki wychowania oraz psychologii uczenia się i nauczania.

Specjalność przygotowuje z jednej strony do diagnozy i wspierania rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, z drugiej, do monitorowania i wspomagania głównych środowisk wychowawczych takich jak: przedszkola, szkoły, rodziny, instytucje opiekuńcze.

Wybierając tę specjalność, oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także praktyczne umiejętności z zakresu:

 • stosowania metod oddziaływania wychowawczego;
 • radzenia sobie z przejawami patologii w środowiskach wychowawczych;
 • pracy z rodzicami i nauczycielami;
 • rozwiązywania sytuacji kryzysowych w środowisku szkolnym.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • szkoły i przedszkola,
 • instytucje oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze,
 • poradnie psychologiczne, wychowawcze i zawodowe,
 • firmy szkoleniowe,
 • szeroko rozumiana psychoedukacja,
 • sektor instytucji i miejsc związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży
 • diagnoza środowiska wychowawczego
 • metody oddziaływań wychowawczych
 • metody psychoedukacji (uczniów, rodziców i nauczycieli)
 • pomiar i ocena w szkole
 • praca psychologa z grupą
 • problemy i zadania wychowawcze okresu dzieciństwa i dorastania
 • psychologia kliniczna dziecka
 • radzenie sobie ze stresem i agresją w szkole
 • trening umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych
 • wspomaganie procesu uczenia się i nauczania w szkole

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN         
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO 500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł