Psychologia kliniczna i psychoterapia

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów o profilu klinicznym. Specjalność ta jest ściśle związana z profesjonalną diagnozą oraz terapią psychologiczną.

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Dr Konrad Janowski opowiada o studiach na Wydziale Psychologii AEH w Warszawie oraz pracy zawodowej.
Chcesz zostać psychologiem? Posłuchaj wypowiedzi człowieka dla którego zgłębianie tajników ludzkiego mózgu to prawdziwa pasja!

 


Tematyka studiów

Zachodzące przemiany społeczne i wiążące się z tym doświadczanie przez człowieka coraz silniejszego stresu sprawia, że wzrasta rola psychologa klinicznego i psychoterapeuty. Na rynku pracy ciągle zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów o profilu klinicznym dla celów profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń zdrowia. Specjalność przygotowuje absolwentów do:

 • diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych;
 • prowadzenia usług w sektorze publicznym i prywatnym związanych z różnymi formami pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologicznego;
 • pełnienia roli terapeutycznej;
 • prowadzenia usług w zakresie profilaktyki zdrowia somatycznego i psychicznego;
 • opracowywania ekspertyz sądowych i społecznych o stanie zdrowia psychicznego;
 • prowadzenia działalności szkoleniowej i profilaktycznej (np. programy zapobiegania patologiom);
 • popularyzacji wiedzy psychologicznej o zdrowiu w różnych środkach masowego przekazu;
 • prowadzenia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • Prywatna praktyka psychologiczna,
 • Oddziały psychiatryczne,
 • Poradnie środowiskowe,
 • Poradnie zdrowia psychicznego,
 • Ośrodki leczenia uzależnień,
 • Szpitale i służba zdrowia,
 • Więziennictwo,
 • Policja,
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • Fundacje i stowarzyszenia zajmujące się interesami pacjentów i promocją zdrowia,
 • Ośrodki psychoterapii,
 • Poradnie małżeńskie i rodzinne.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • neuropsychologia kliniczna
 • psychologia kliniczna dorosłych
 • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • psychologia małżeństwa i rodziny
 • psychologia osób niepełnosprawnych
 • psychologia sądowo-penitencjarna
 • psychologia uzależnień
 • psychologia zdrowia
 • psychologiczna diagnoza kliniczna
 • psychopatologia
 • psychoterapia

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN         
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO 500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł