Rachunkowość menedżerska

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Atutem każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa jest świadome zarządzanie kosztami, które stanowi jeden z podstawowych przedmiotów rachunkowości menedżerskiej.

Rachunkowość menedżerska

Rachunkowość menedżerska

Tematyka studiów

W złożonych warunkach zarządzania zachodzi konieczność zbierania, analizy oraz przetwarzania informacji finansowych i niefinansowych, uzyskanych przy pomocy metod i narzędzi rachunkowości zarządczej do podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji finansowych, gospodarczych oraz do kontroli ich realizacji.

Absolwenci specjalności będą posiadali umiejętności z zakresu pomiaru kosztów i korzyści, planowania, budżetowania i kontroli wykonania budżetów oraz oceny efektywności inwestycji. Będą również potrafili wykonywać kalkulacje, przewidywać ryzyko finansowe, podejmować decyzje w oparciu o wyniki analiz, także w warunkach nietypowych, bądź w przypadku trudnej sytuacji gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • stanowiska kierownicze w działach księgowych i finansowych,
 • instytucje rządowe i samorządowe,
 • działy controllingu i nadzoru właścicielskiego,
 • doradztwo finansowe.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza wartości przedsiębiorstwa
 • badanie sprawozdań finansowych
 • kryzysy finansowe, a stabilność rynku finansowego
 • podatki w rachunkowości
 • polityka bilansowa przedsiębiorstwa
 • portfel inwestycyjny
 • rachunek kosztów
 • rachunkowość grup kapitałowych
 • rachunkowość zarządcza
 • standardy sprawozdawczości finansowej
 • zarządzanie instytucjami kredytowymi

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
                  
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł