Rachunkowość menedżerska

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Atutem każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa jest świadome zarządzanie kosztami, które stanowi jeden z podstawowych przedmiotów rachunkowości menedżerskiej.

Rachunkowość menedżerska

500 zł zniżki na wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł na wpisowe. Zobacz inne promocje...

Rachunkowość menedżerska

Tematyka studiów

W złożonych warunkach zarządzania zachodzi konieczność zbierania, analizy oraz przetwarzania informacji finansowych i niefinansowych, uzyskanych przy pomocy metod i narzędzi rachunkowości zarządczej do podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji finansowych, gospodarczych oraz do kontroli ich realizacji.

Absolwenci specjalności będą posiadali umiejętności z zakresu pomiaru kosztów i korzyści, planowania, budżetowania i kontroli wykonania budżetów oraz oceny efektywności inwestycji. Będą również potrafili wykonywać kalkulacje, przewidywać ryzyko finansowe, podejmować decyzje w oparciu o wyniki analiz, także w warunkach nietypowych, bądź w przypadku trudnej sytuacji gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • stanowiska kierownicze w działach księgowych i finansowych,
 • instytucje rządowe i samorządowe,
 • działy controllingu i nadzoru właścicielskiego,
 • doradztwo finansowe.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza wartości przedsiębiorstwa
 • badanie sprawozdań finansowych
 • kryzysy finansowe, a stabilność rynku finansowego
 • podatki w rachunkowości
 • polityka bilansowa przedsiębiorstwa
 • portfel inwestycyjny
 • rachunek kosztów
 • rachunkowość grup kapitałowych
 • rachunkowość zarządcza
 • standardy sprawozdawczości finansowej
 • zarządzanie instytucjami kredytowymi

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4900 zł 1 x 4400 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2695 zł 2 x 2445zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 568 zł 10 x 518 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 490 zł 12 x 448 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł