W IX edycji Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika „Rzeczpospolita” z 2020 roku wśród wszystkich jednostek uczelni niepublicznych w Polsce prowadzących studia prawnicze nasza Uczelnia zajęła 5. miejsce.

Kierunek Prawo na naszej uczelni cechuje przede wszystkim wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia doskonała kadra naukowo-dydaktyczna. Aktywnie działają również organizacje studenckie i koła naukowe zrzeszające studentów prawa. Jest to także bardzo intensywnie rozwijający się kierunek – w 2017 roku uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie prawo. W nowej siedzibie naszej uczelni powstała sala symulacji sądowych, która ma przede wszytskim przygotować studentów naszej uczelni do praktycznego wymiaru zawodu prawnika.

Niewiele jest kierunków, które cieszą się tak dużą popularnością i prestiżem jak kierunek prawo. To ten rodzaj studiów, który od lat cieszy się niegasnącą popularnością. Studia te kształcą w zakresie szeroko rozumianego prawa uzupełnionego o teorię, filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych.

O pozycji w rankingu decydowały m.in. zdawalność na aplikację i potencjał naukowy – a więc kadry, które przekazują wiedzę studentom. Ocenie podlegały także jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. W 2019 r. do egzaminów przystąpili absolwenci 51 uczelni: 19 publicznych, 25 niepublicznych oraz siedmiu zagranicznych. Średnia zdawalność egzaminów absolwentów prawa na uczelniach prywatnych wyniosła 34,8 proc., a na uczelniach państwowych 58,9 proc. Studia prawnicze oferuje już ponad 50 uczelni w Polsce. Prawo należy do najpopularniejszych i najbardziej obleganych kierunków.