Kosmetologia

Kierunek studiów:
Kosmetologia
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Kosmetologia
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/kosmetologia/|https://vizja.pl/en|kosmetologia
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Jak wskazują badania naukowe zdrowy i zadbany wygląd to klucz do pewności siebie. Nasze codzienne rytuały związane z pielęgnacją twarzy i ciała mają bezpośredni wpływ na to jak sami siebie postrzegamy i jak postrzegają nas osoby dookoła. Obserwując światowe trendy, zawód kosmetologa staje się coraz bardziej popularny. 

Popyt na usługi pielęgnacyjne i upiększające wciąż rośnie i wykracza poza sferę zarezerwowaną wyłącznie dla kobiet. Program studiów na kierunku kosmetologia zagwarantuje zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu kosmetologii opartej na aktualnych badaniach naukowych oraz najnowszych zdobyczach technologii.

Co możesz robić po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku kosmetologia znajdziesz zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, centrach SPA, firmach zajmujących się produkcją kosmetyków, laboratoriach i ośrodkach analizujących jakość produktów kosmetycznych.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Fascynujesz się produktami kosmetycznymi
Myślisz o pracy w zawodzie kosmetologa bądź pragniesz zostać popularnym influencerem
Chcesz poznać naukowe podstawy kosmetologii

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy naukowej z zakresu kosmetologii.

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty z zakresu nauk podstawowych medycyny oraz nauk klinicznych zapewniających studentom wiedzę i podstawowe umiejętności niezbędne dla specjalistów zajmujących się szeroko pojętą problematyką zdrowia – w tym kosmetologów. Stanowią one fundament pod naukowe rozumienie funkcjonowania i biologii ludzkiego organizmu. W ramach programu na pierwszy rok przewidziano również szereg zajęć poświęconych podstawowym zagadnieniom z zakresu kosmetologii.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Anatomia człowieka 4 W, Ć 45/28
Fizjologia człowieka 4 W, Ć 45/28
Wprowadzenie do kosmetologii 4 W, Ć 60/32
Technologie sterylizacji i dezynfekcji 4 W,Ć 60/32
Dermatologia dla kosmetologów 4 W 30/16
Zajęcia do wyboru 9 W 90/48
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 Lek 45/24
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Pierwsza pomoc przedlekarska 1 Ć 15/8
Kliniczny zarys chorób 4 W 30/16
Kosmetologia upiększająca twarzy i wizaż 3 War 45/24
Dermatologia kliniczna 3 W 30/16
Diagnostyka laboratoryjna 2 Ć 30/16
Kosmetologia pielęgnacyjna twarzy 2 War 30/16
Zajęcia do wyboru 12 W 120/64

W ramach pierwszego roku studiów student ma możliwość wyboru:
A – po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: • Teoria organizacji i zarządzania lub Podstawy ekonomii; • Wprowadzenie do psychologii lub Podstawy komunikacji społecznej; • Estetyka; Antropologia;
B – po dwa spośród trzech oferowanych przedmiotów w grupach: • Biochemia i/lub Genetyka i/lub Statystyka medyczna; • Parazytologia / Alergologia i/lub Mikrobiologia;
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Drugi
rok studiów

Na drugim roku studiów w programie przewidziano przedmioty koncentrujące się na wiedzy specjalistycznej niezbędnej w pracy kosmetologa. Począwszy od czwartego semestru student rozpoczyna praktyki zawodowe (w placówkach nieklinicznych) oraz rozpoczyna przygotowywanie własnego projektu społecznego, który na kierunku kosmetologia zastępuje obowiązek przygotowania pisemnej pracy dyplomowej.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Kosmetologia zabiegowa dłoni i stóp 3 War 30/16
Surowce i receptura kosmetyczna 4 Ć, Lab 60/32
Zajęcia sportowo-rekreacyjne Ć 30
Język obcy 3 Lek 45/24
Chemia kosmetyczna 1 Ć 15/8
Psychologia zdrowia 3 W 30/16
Technologia kosmetycznych surowców zielarskich 3 Ć 30/16
Kosmetyka i kosmetologia naturalna 4 W, War 60/28
Ziołowe kosmetyki pielęgnacyjne: mydła, szampony, kostki myjące 3 Lab 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W 60/32
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 Lek 45/24
Kosmetologia lecznicza i pielęgnacyjna ciała 3 War 30/16
Wprowadzenie do medycyny estetycznej 2 K 30/16
Ekstrakcje i zastosowania roślinnych surowców aktywnych 3 Lab 30/16
Fitoterapia medycyny anti-age 2 W 20/12
Projekt społeczny 3 K 30/16
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360

W ramach drugiego roku studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: • Przedsiębiorczość lub Zarządzanie projektami; • Organizacja działalności biznesowej (branża spa, wellness i odnowa biologiczna) lub Organizacja działalności biznesowej (branża kosmetyczna i kosmetologiczna)
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Trzeci
rok studiów

Na trzecim roku studiów, poza kolejnymi zajęciami kierunkowymi, przewidziano również przedmioty, których celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat istoty pracy w zawodzie kosmetologa oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami programu kierunku kosmetologia student w ramach licznych przedmiotów do wyboru wybiera te, które pozwolą mu się skoncentrować na zagadnieniach będących w centrum jego zainteresowań.

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 Lek 45/24
Praktyka zawodowa II 14 PR 360/360
Farmakologia 4 W 30/16
Projekt społeczny 2 K 30/16
Zajęcia do wyboru 7 W, Lab 60/32
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Warsztat pracy kosmetologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 6 Lab, War 60/32
Prawo kosmetyczne, ochrona własności intelektualnej i prawne aspekty wykonywania zawodu kosmetologa 3 K 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32
Zajęcia do wyboru 7 W, Lab 60/32

W ramach trzeciego roku studiów student ma możliwość wyboru:
A – po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: • Podstawy marketingu lub Podstawy reklamy; • Fotografika i dokumentacja fotograficzna lub Grafika komputerowa; • Podstawy dietetyki lub Podstawy żywienia człowieka; • Fizjoterapia i masaż lub Wellness, spa i anty-aging; • Psychopatologia lub Psychosomatyka; • Ćwiczenia fitness lub Aerobik.
B – dwa spośród trzech oferowanych przedmiotów w grupie: • Trening interpersonalny i/lub Umiejętności trenerskie i/lub Umiejętności menadżerskie.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 4600 zł 2555 zł 537 zł 460 zł
2-3 5200 zł 2850 zł 580 zł 487 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 4500 zł 2500 zł 525 zł 450 zł
2-3 5100 zł 2800 zł 570 zł 479 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

Stypendia - to prostsze niz myślisz

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79