Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Kosmetologia

Kierunek studiów:
Kosmetologia
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/kosmetologia/|https://vizja.pl/en|kosmetologia
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Kosmetologia to dziedzina, która dynamicznie się rozwija wraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistyczne zabiegi, ale też postępem technologii i badań naukowych. Interesują Cię nowoczesne metody, urządzenia i preparaty wykorzystywane w światowej kosmetologii? Chcesz profesjonalnie pomagać ludziom w dbaniu o zdrowie oraz kondycję skóry i tym samym przyczyniać się do budowania ich komfortu i pewności siebie? Studia na kierunku Kosmetologia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie przygotują Cię do rozwoju kariery w zawodzie kosmetologa, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym sektorze rynku.

W trakcie studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z obszaru zabiegów pielęgnacyjnych i odmładzających, podstaw dermatologii i chemii kosmetycznej, ale też zarządzania i marketingu w branży kosmetologicznej. Poznasz też najnowsze trendy i techniki w kosmetologii, a także podstawy prawa kosmetycznego oraz zasady działania i stosowania profesjonalnych preparatów. Na licznych zajęciach praktycznych wypracujesz warsztat kosmetologa i nauczysz się diagnozować stan skóry oraz dobierać zabiegi pielęgnacyjne, upiększające i wspomagające leczenie dermatologiczne do konkretnych potrzeb swoich przyszłych klientów. Studia kosmetologiczne w AEH wyposażą Cię też w cenną wiedzę na temat warunków wyposażenia nowoczesnego gabinetu kosmetologicznego czy aktywnej promocji usług.

Kosmetologia I stopnia – co nas wyróżnia?

  • Zdobędziesz umiejętności praktyczne dzięki licznym zajęciom w formie ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów.
  • Poznasz prawne aspekty zawodu kosmetologa i zasady prowadzenia biznesu w branży kosmetycznej.
  • Będziesz czerpać wiedzę od doświadczonych wykładowców i wieloletnich praktyków.
  • Do Twojej dyspozycji będzie nowoczesna przestrzeń dydaktyczna i pracownie o najwyższym standardzie.
  • Zrealizujesz projekt społeczny na wybrany przez siebie temat.
  • Staniesz się częścią międzynarodowej społeczności AEH, która jest liderem wśród uczelni w kategorii Umiędzynarodowienie (zgodnie z rankingiem „Perspektyw”).

Kosmetologia – co możesz robić po tych studiach?

kosmetologia

Jako wykwalifikowany kosmetolog znajdziesz zatrudnienie w branży Beauty, Wellness&Spa i na szeroko rozumianym rynku kosmetycznym. Po ukończeniu studiów możesz pracować m.in. w renomowanych salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, instytutach zdrowia i urody, uzdrowiskach, ośrodkach odnowy biologicznej czy centrach usług SPA. Dzięki temu, że już podczas studiów poznasz podstawy zarządzania biznesem, możesz też otworzyć i z sukcesem prowadzić własny gabinet kosmetologiczny. Po ukończeniu Kosmetologii w AEH możesz też znaleźć zatrudnienie w firmach czy laboratoriach zajmujących się produkcją i badaniem jakości produktów kosmetycznych, a także w sprzedaży czy promocji profesjonalnych preparatów pielęgnacyjnych.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Fascynujesz się profesjonalną pielęgnacją skóry i jako kosmetolog chcesz pomagać ludziom w dbaniu o zdrowie i urodę.

Interesują Cię naukowe podstawy kosmetologii i zasady działania preparatów oraz narzędzi stosowanych w tej dziedzinie.

Widzisz się w roli specjalisty czy influencera promującego idee świadomej pielęgnacji.

kosmetologia
kosmetologia studia Warszawa
kosmetologia

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata 

Program studiów obejmuje zagadnienia pozwalające na rozumienie wiedzy naukowej z zakresu kosmetologii oraz jej praktyczne wykorzystanie w zawodzie kosmetologa.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów na kierunku Kosmetologia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej dominują przedmioty z zakresu nauk podstawowych medycyny oraz nauk klinicznych, których znajomość jest niezbędna przyszłym kosmetologom. Poznawane przedmioty stanowią fundament pod naukowe rozumienie funkcjonowania i biologii ludzkiego organizmu. W ramach programu nauczania przewidziano również szereg zajęć poświęconych podstawowym zagadnieniom z zakresu kosmetologii.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Anatomia człowieka 4 W, Ć 45/28
Fizjologia człowieka 4 W, Ć 45/28
Wprowadzenie do kosmetologii 4 W, Ć 60/32
Technologie sterylizacji i dezynfekcji 4 W,Ć 60/32
Dermatologia dla kosmetologów 4 W 30/16
Zajęcia do wyboru 9 W 90/48
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 Lek 45/24
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Pierwsza pomoc przedlekarska 1 Ć 15/8
Kliniczny zarys chorób 4 W 30/16
Kosmetologia upiększająca twarzy i wizaż 3 War 45/24
Dermatologia kliniczna 3 W 30/16
Diagnostyka laboratoryjna 2 Ć 30/16
Kosmetologia pielęgnacyjna twarzy 2 War 30/16
Zajęcia do wyboru 12 W 120/64

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEK – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; PR – praktyki

W ramach pierwszego roku student ma możliwość wyboru:
A – po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: • Teoria organizacji i zarządzania lub Podstawy ekonomii; • Wprowadzenie do psychologii lub Podstawy komunikacji społecznej; • Estetyka; Antropologia;
B – po dwa spośród trzech oferowanych przedmiotów w grupach: • Biochemia i/lub Genetyka i/lub Statystyka medyczna; • Parazytologia / Alergologia i/lub Mikrobiologia;
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów w programie przewidziano przedmioty koncentrujące się na wiedzy specjalistycznej, niezbędnej w pracy kosmetologa. Począwszy od czwartego semestru, student rozpoczyna praktyki zawodowe (w placówkach nieklinicznych) oraz przygotowuje swój projekt społeczny.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Kosmetologia zabiegowa dłoni i stóp 3 War 30/16
Surowce i receptura kosmetyczna 4 Ć, Lab 60/32
Zajęcia sportowo-rekreacyjne Ć 30
Język obcy 3 Lek 45/24
Chemia kosmetyczna 1 Ć 15/8
Psychologia zdrowia 3 W 30/16
Technologia kosmetycznych surowców zielarskich 3 Ć 30/16
Kosmetyka i kosmetologia naturalna 4 W, War 60/28
Ziołowe kosmetyki pielęgnacyjne: mydła, szampony, kostki myjące 3 Lab 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W 60/32
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 Lek 45/24
Kosmetologia lecznicza i pielęgnacyjna ciała 3 War 30/16
Wprowadzenie do medycyny estetycznej 2 K 30/16
Ekstrakcje i zastosowania roślinnych surowców aktywnych 3 Lab 30/16
Fitoterapia medycyny anti-age 2 W 20/12
Projekt społeczny 3 K 30/16
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEK – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; PR – praktyki

W ramach drugiego roku studiów na kierunku kosmetologia student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: • Przedsiębiorczość lub Zarządzanie projektami; • Organizacja działalności biznesowej (branża spa, wellness i odnowa biologiczna) lub Organizacja działalności biznesowej (branża kosmetyczna i kosmetologiczna)
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia poza kolejnymi zajęciami kierunkowymi przewidziano również przedmioty, których celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat istoty pracy w zawodzie kosmetologa oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami programu, student realizuje moduł przedmiotów do wyboru, dzięki czemu może się skoncentrować na zagadnieniach, które leżą w centrum jego zainteresowań.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 Lek 45/24
Praktyka zawodowa II 14 PR 360/360
Farmakologia 4 W 30/16
Projekt społeczny 2 K 30/16
Zajęcia do wyboru 7 W, Lab 60/32
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Warsztat pracy kosmetologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 6 Lab, War 60/32
Prawo kosmetyczne, ochrona własności intelektualnej i prawne aspekty wykonywania zawodu kosmetologa 3 K 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32
Zajęcia do wyboru 7 W, Lab 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEK – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; PR – praktyki

W ramach trzeciego roku studiów student ma możliwość wyboru:
A – po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: • Podstawy marketingu lub Podstawy reklamy; • Fotografika i dokumentacja fotograficzna lub Grafika komputerowa; • Podstawy dietetyki lub Podstawy żywienia człowieka; • Fizjoterapia i masaż lub Wellness, spa i anty-aging; • Psychopatologia lub Psychosomatyka; • Ćwiczenia fitness lub Aerobik.
B – dwa spośród trzech oferowanych przedmiotów w grupie: • Trening interpersonalny i/lub Umiejętności trenerskie i/lub Umiejętności menadżerskie.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6400 zł 3200 zł 650 zł 545 zł
II 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
III 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6400 zł 3200 zł 650 zł 545 zł
II 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
III 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
II 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
III 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści