Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie znalazła się na czwartym miejscu wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, z kolei wśród uczelni tego drugiego typu zajmuje zaszczytną drugą lokatę pod względem liczby studentów zagranicznych w prestiżowym rankingu „Study in Poland”! Natomiast biorąc pod uwagę podział na poszczególne kierunki kształcenia, nasza uczelnia jest zdecydowanym liderem w Polsce: • Zarządzanie – 1 miejsce; • Finanse i rachunkowość – 1 miejsce; • Informatyka – 4 miejsce; • Psychologia – 5 miejsce. Cieszymy się, że w dość krótkim czasie osiągnęliśmy tak duży sukces - mobilizuje nas to do dalszych działań, których celem jest umiędzynarodowienie naszej uczelni.