Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

AEH na konferencji ScienceCon 2022 i Gali wręczenia nagród THE

AEH na konferencji ScienceCon 2022

18 maja 2022 r. w historycznych murach Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji ScienceCon 2022. ScienceCon zgromadził ponad 150 przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego zainteresowanych profesjonalnym zarządzaniem nauką i zrównoważonym rozwojem. Konferencja odbyła się z inicjatywy PCG Academia, Times Higher Education oraz Elsevier.

 

Inauguracja ScienceCon

Wydarzenie zainaugurował Prof. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Później w imieniu organizatorów głos zabrał Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska oraz Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie słowa powitania do zgromadzonych gości wygłosili patroni wydarzenia: Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Rektor Politechniki Śląskiej oraz Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich.

 

Przebieg Konferencji ScienceCon

Pierwsza sesja odbyła się zaraz po uroczystej inauguracji: Marek Michajłowicz, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Oprogramowania oraz kierownik projektu „Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on”, podsumował proces raportowania danych dotyczących działalności naukowej za okres 2017-2021. Prezentując Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Ostatnia ewaluacja naukowa, po raz pierwszy odbywała się na nowych zasadach.

W oparciu o przedstawiony przez OPI aktualny stan procesu raportowania naukowego przystąpiono do drugiej sesji. Celem dyskusji, którą moderował Prof. Łukasz Sułkowski, było omówienie wniosków z zakończonej ewaluacji naukowej oraz zastanowienie się nad dalszym rozwojem polskiego systemu raportowania naukowego. Podczas debaty mogliśmy skonfrontować polskie i zagraniczne doświadczenia w zakresie ewaluacji – gośćmi ScienceCon byli Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education, Prof. Lauritz Holm-Nielsen, emerytowany rektor Aarhaus University (Dania), Prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa oraz Prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Dane raportowe są gromadzone w sprawozdawczości naukowej i służą nie tylko do celów ewaluacyjnych, gdyż w rzeczywistości są one również niezbędne do tworzenia rankingów uczelni. Zarządzanie tymi danymi jest obecnie niemożliwe bez odpowiednich narzędzi informatycznych. Dlatego też w kolejnej sesji, moderowanej przez Piotra Masalskiego, Business Line Directora w PCG Academia, skupiono się na dyskusji o tym, jak budować reputację uczelni na arenie międzynarodowej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań IT do zarządzania nauką. W dyskusji udział wzięli: Michele Mennielli, Senior Global Strategist w LYRASIS (organizacji tworzącej repozytorium DSpace), Marek Michajłowicz, Zastępca Dyrektora w OPI-PIB oraz Tomasz Psonka, Dyrektor ds. Rozwiązań Badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej, Elsevier.

 

THE Impact Rankings 2022

Reasumując ostatnia sesja konferencji poświęcona była THE Impact Rankings – jedynemu rankingowi uczelni opartemu na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Przedstawiciele Times Higher Education – Phil Baty, Chief Knowledge Officer, Michael Lubacz, Business Development Director oraz Nicolas Cletz, Dyrektor Regionalny na Polskę – wprowadzili uczestników w tematykę rankingów i opowiedzieli o kulisach ich powstawania. Następnie zaprezentowali metodologię i jednocześnie wyniki najnowszej edycji THE Impact Rankings 2022, ze szczególnym uwzględnieniem polskich uczelni.

Zwieńczeniem konferencji była pierwsza w historii naszego kraju gala wręczenia nagród THE Impact Rankings dla polskich uczelni biorących udział w THE Impact Rankings 2022.

AEH na konferencji ScienceCon 2022

Z rąk przedstawicieli THE oraz Prof. Łukasza Sułkowskiego nagrody odebrali rektorzy i prorektorzy 16 uczelni, w tym dwóch niepublicznych. Wśród nagrodzonych znaleźli się (w kolejności alfabetycznej)

konferencja ScienceCon

Konferencja ScienceCon 2022 była objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Kolejnymi patronatami byli Przewodniczący KRASP oraz Fundacja Rektorów Polskich. A także Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, Polska Komisja Akredytacyjna, LYRASIS, Stowarzyszenie PRom oraz Forum Akademickie.

Wszystkich nagrodzonym uczelniom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

ScienceCon zakończył i podsumował prof. Łukasz Sułkowski, który zaprosił uczestników na kolejną edycję, planowaną w przyszłym roku.

 

źródło: PCG Akademia