Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

AEH otrzymała akredytację CEEMAN IQA

Z ogromną dumą i radością informujemy, że nasza Uczelnia została wyróżniona prestiżową międzynarodową akredytacją CEEMAN IQA. CEEMAN (Central and East European Management Development Association) to międzynarodowe stowarzyszenie utworzone w 1993 roku. Jego działania skupiają się na rozwoju zarządzania w celu przyspieszenia wzrostu jakości kształcenia w obszarze zarządzania. Działania te obejmują Europę Środkową i Wschodnią. Obecnie jest to globalna sieć instytucji zainteresowanych jakością edukacji i innowacjami w dziedzinie zarządzania. Mając za cel doskonałość zawodową, CEEMAN wspiera jakość procesów rozwoju i zmian w zarządzaniu poprzez rozwój edukacji, badań, konsultacji, informacji. Jego holistyczne podejście do przywództwa propaguje innowacje, kreatywność i szacunek dla wartości kulturowych. Instytucjom edukacyjnym spełniającym ustanowione standardy, CEEMAN przyznaje akredytację (IQA Accreditation).
Prof. Danica Purg, prezydent instytucji akredytującej, napisała list gratulacyjny skierowany do władz naszej Uczelni. „Mając jasną i dalekosiężną wizję, rozwinęliście szlachetną misję przygotowania profesjonalnych, pewnych siebie i etycznych liderów, zdolnych do skutecznego konkurowania na rynku międzynarodowym. W ten sposób naprawdę odgrywacie pionierską rolę we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu idei doskonałej, trafnej i zrównoważonej edukacji w zakresie zarządzania w Polsce”. Osiągnięcie to jest dla AEH zwieńczeniem trudów, jakie podejmują wszyscy pracownicy Uczelni. Zmierzanie w kierunku ustawicznego dążenia do doskonałości i podnoszenia jakości kształcenia.

Więcej: http://www.ceeman.org/news/vizja-business-school-joins-ceeman-iqa-family

AEH otrzymała akredytację CEEMAN IQA