Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Usługa polegać ma na przeprowadzeniu badania na grupie 400 przedsiębiorców (właściciele Małych i Średnich Przedsiębiorstw [MŚP]), prowadzących swoją działalność gospodarczą od minimum 3 lat, wybranych w drodze losowania z elektronicznego rejestru przedsiębiorców (CEIDG), działających na terenie Polski, za pomocą dostarczonych przez AEH narzędzi badawczych (kwestionariusze psychologiczne i ankiety).

Narzędzia badawcze zawierają pytania zamknięte w liczbie 222, a przeciętny, szacowany czas ich wypełnienia przez jednego respondenta wynosi 30 minut.
Produktem końcowym będzie baza Excel zawierająca wyniki surowe (zakodowane, uzyskane od respondentów odpowiedzi). Czas realizacji badania: 4 miesiące od zawarcia umowy.

Wymagania wobec Zleceniobiorcy (kryteria dostępności):

– minimum 5 letni staż funkcjonowania na rynku
– minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań rynkowych
– doświadczenie w realizacji badań naukowych (zrealizowane co najmniej jedne badania).

Kryterium wyboru oferty: cena (100%).

Szczegółowe informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać wysyłając zapytania pod adres: m.staniewski@vizja.pl

Niniejsza oferta ważna jest przez 2 tygodnie od daty jej opublikowania.

Niniejsze postępowanie zostało unieważnione bez dokonania wyboru wykonawcy.

 

data publikacji: 28.01.2022