Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

RRBM ma na celu inspirowanie, zachęcanie i wspieranie wiarygodnych i przydatnych w biznesie i zarządzaniu badań naukowych. Jest to wirtualna organizacja początkowo stworzona przez grupę 24 czołowych naukowców w 5 dyscyplinach w 23 uniwersyteckich szkołach biznesu w 10 krajach, a obecnie dołączyła do niej znacznie większa społeczność. RRBM wspierana jest m.in. przez takich partnerów jak: AACSBEFMD, Principles for Responsible Management Education (PRME), Aspen Institute‘s Business and Society Program, Globally Responsible Leadership Initiative (GRLI) i wiele szkół biznesu na całym świecie (m.in.: University of Cambridge, University of Birmingham, UCLA Anderson School of Management, University of Essex, The University of Hong Kong).

RRBM promuje wizję szkół biznesu i naukowców na całym świecie, którzy pomyślnie przekształcili swoje badania w kierunku odpowiedzialnej nauki, tworząc wiarygodną wiedzę, która jest ostatecznie użyteczna w rozwiązywaniu problemów ważnych dla biznesu i społeczeństwa. Wizja ta opiera się na przekonaniu, że biznes może być siłą napędową dobra, jeśli będzie opierał się na wiedzy pochodzącej z odpowiedzialnych badań. Badania są podstawą edukacji i praktyki biznesowej, jednakże badania prowadzone w szkołach biznesu są krytykowane za ich słabą rzetelność i małe znaczenie. Odpowiedzialne badania zapewniają wytwarzanie wiarygodnej wiedzy, którą można wykorzystać do kształtowania postępowej polityki rządu i promowania pozytywnych praktyk biznesowych i zarządczych. RRBM wprowadza siedem zasad kierujących badaniami, z których cztery skupiają się przede wszystkim na użyteczności wiedzy, a trzy na wiarygodności wiedzy:

Zasada 1 — Służba społeczeństwu: należy zapewnić rozwój wiedzy, która przynosi korzyści biznesowi i społeczeństwu, lokalnie i globalnie, a ostatecznym celem jest stworzenie lepszego świata.

Zasada 2 — Docenianie wkładu badań podstawowych i aplikacyjnych: wkład zarówno w dziedzinie teoretycznej (w celu tworzenia wiedzy podstawowej), jak i w dziedzinach stosowanych (w celu rozwiązywania palących i bieżących problemów) jest równie ważny.

Zasada 3 — Docenianie różnorodności i współpracy multidyscyplinarnej: istotna jest różnorodność tematów badawczych, metod badawczych, form stypendiów, rodzajów badań i współpracy interdyscyplinarnej w celu odzwierciedlenia różnorodności i złożoności problemów biznesowych i społecznych.

Zasada 4 — Solidna metodologia: badania powinny być realizowane w oparciu o solidne metody i procesy naukowe zarówno w dziedzinie ilościowej, jak i jakościowej lub zarówno teoretycznej, jak i empirycznej.

Zasada 5 — Zaangażowanie interesariuszy: angażowanie różnych interesariuszy w proces badawczy, powinien się odbywać bez uszczerbku dla niezależności tych badań.

Zasada 6 — Wpływ na interesariuszy: badania, a zwłaszcza te, które przyczyniają się do usprawniania biznesu i lepszego świata, powinny wywierać wpływ na różnych interesariuszy.

Zasada 7 — Szerokie rozpowszechnianie: badania powinny mieć zapewnione różnorodne formy rozpowszechniania wiedzy, przyczyniając się do rozwoju zarówno wiedzy podstawowej, jak i praktyki.

RRBM wzywa do działań mających na celu przekształcenie badań z zakresu biznesu i zarządzania w kierunku osiągnięcia najwyższych ludzkich aspiracji dotyczących lepszego świata.

Przejdź do treści