Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Niezmiernie miło nam poinformować, że dzięki staraniom dr Macieja Kluza, po formalnym wniosku JM Rektora prof. Konrada Janowskiego Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w Warszawie została włączona do sieci akredytowanych uczelni CEEPUS.

Nasza uczelnia dołączy do sieci SK-1018-00-2425 – Biology, Biotechnology and Food Sciences , która to sieć  akademicka otrzymała nagrodę Ministrów CEEPUS 2021 i była najlepszą w Europie. Nagrodę tą we wrześniu br. z rąk Ministra Nauki i Edukacji prof. Przemysława Czarnka odebrał dr Maciej Kluz  https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/ceepus-week-za-nami

Koordynatorem i twórcą sieci jest prof. dr hab. Miroslava Kacaniova (nowy pracownik naszej uczelni), a koordynatorem programu CEEPUS w AEH jest dr Maciej Kluz.

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

  • studenci,
  • doktoranci,
  • pracownicy naukowi.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Edukacji i Nauki drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego.

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info.