Z ogromną satysfakcją informujemy, że podczas konferencji rocznej CEEMAN, która odbyła się w Trieście 23 i 24 września 2021 r., prezes organizacji prof. Danica Purg wręczyła reprezentującej naszą uczelnię prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. Annie Llanos-Antczak certyfikat poświadczający uzyskanie przez AEH prestiżowej akredytacji międzynarodowej CEEMAN IQA.

Potwierdza to, że nasza uczelnia wprowadziła wysokie standardy w zakresie jakości kształcenia. Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia!