Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

26 stycznia 2024 roku odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej oraz Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Po stronie ambasady ChRL w spotkaniu uczestniczyli Radca ds. Edukacji  – Pan YI Jun oraz Drugi Sekretarz ds. Edukacji – Pan ZHANG Yuchuan.

Spotkanie miało charakter głównie etykietalny, służący prezentacji głównych celów AEH oraz ogólnych kierunków przyszłego rozwoju. W trakcie dyskusji Ambasada dowiedziała się o nawiązanej przez naszą uczelni współpracy z Jilin International Studies University, a Akademia przedstawiła plany uruchomienia nowych kierunków studiów.

Ambasada wyraziła zainteresowanie wsparciem w procesie certyfikacji kompetencji językowych oraz praktyk zawodowych. Natomiast AEH zasygnalizowała chęć uzyskania informacji na temat egzaminów HSK, a także zwróciła się z prośbą o facylitacje w nawiązywaniu współpracy z innymi chińskimi uczelniami. Obie strony zadeklarowały gotowość do dalszej współpracy, obejmującej także obszary kultury i organizację wspólnych wydarzeń. AEH planuje utworzenie Instytutu Kultury Polsko-Chińskiej, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony Ambasady.

Reprezentująca AEH Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Sztuki dr Magdalena Płonka podkreśliła otwartość naszej uczelni na wszelkie formy współpracy oraz organizację wspólnych eventów. Ambasada wyraziła zdecydowane zainteresowanie tym pomysłem, zapowiadając zaproszenia przedstawicieli AEH na wydarzenia organizowane na terenie ambasady i w instytucjach partnerskich.