"The legal and social aspects of development and safety of the child"

November 20, 2020 Online conference

 

Organizers: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych); Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka, działająca przy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Co-operation: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im.  Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka.

 

Scientific Board:

Chairman of the Committee:

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

 

Committee Members:

Prof. dr hab. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi 
w Józefowie

Prof. dr hab. Nadia Skotna – Rektor Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu

Dr hab. Andrzej Panasiuk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska – Dziekan Studiów Prawno-Administracyjnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Prof. dr hab. Tatiana Francuz - Jaśkiewicz - Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie

Prof. dr hab. Ewa Jarosz – Instytut Pedagogiki Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierownik Kliniki Pediatrii w Warszawie

Prof. dr hab. Natalia Pobirchenko - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Such-Pygiel – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi 
w Józefowie

Prof. dr Svitlana Shchudlo – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Prof. dr hab. Roza Valeeva – Uniwersytet Federalny w Kazaniu

Prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych PAN

Prof. dr hab. Anatol Francuz – Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie

Prof. dr hab. Tadeusz Graca - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Prof. dr hab. Marek Konopczyńki – Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Andrzej Korybski – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Jacek Kulbaka – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr. hab. Stanisław Nitecki – Uniwersytet Opolski

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa – Dyrektor Instytutu Nauk Psychologicznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej

Prof. dr hab. Bronisław Sitek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Prof. dr hab. Wojciech Słomski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Jacek Sobczak – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Profesor Instytutu Nauk Prawnych

Prof. dr hab. Adam Solak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Dr Helena Babiuch – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Dr Iwona Florek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Dr Aleksandra Lukasek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Dr Marek Michalak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Dr Avi Tsur – Uniwersytet w Tel Avivie, Izrael

Dr n. med. Maciej Michalak – Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

Dr Piotr Zamelski – Politechnika Opolska

Henryk Zabrocki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie

 

Conference Patronage:

Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

 

Organizing Director of the Conference:

dr Anna Pawlak, a.pawlak@vizja.pl, Tel. +48 506 332 581.

 

Organizing Committee:

dr Justyna Stadniczeńko, dr Dawid Stadniczeńko, dr Beata Skwarek, dr Oksana Zelena

 

Working Languages of the Conference:

Polish, English, Ukrainian.

 

Thematic Panel Main Topics: 

I. The Role of the State in the Social Life versus the Impact of Globalization on the Process of Upbringing

II. Pedagogy of law, ethics and morality and upbringing

III. Safety and Welfare Sphere and Armed Conflicts

IV. Children and the Youth within the Area of Social Life 

V. Actions by the Third Sector in the Interests of the Safety and the Children and Youth’s Upbringing

VI. The Social Prevetion of the Risky Behaviour of the Children and Youth

VII. Child Safety in Traffic

VIII. Medicine and the Rights of the Child

IX. Challenges to the Modern Family and the Child

X. Students on Upbringing and Safety

  

 

Additional information

Speeches should be prepared for 15 minutes. In the event of a large number of applications, the organizers reserve the right to postpone some of the thematic panels until November 21, 2020 (Saturday).

 

Deadlines:

- 15 September 2020  deadline for registration by sending e-mail on mailing address of the organizing director of the Conference: a.pawlak@vizja.pl; In consideration of the countless requests received, the deadline for registration is extended to October 1st, 2020. 

31 October 2020 – participants will receive a programme of the Conference;

10 December 2020 – deadline for sending final version of a paper for publication on mailing address a.pawlak@vizja.pl, j.stadniczenko@vizja.pl;

 

Scientific manuscripts presented on the conference can be published as a chapter in a book.

Text of the paper for publication – up to 16 pages (Times New Roman, 12; 1,5), including one page of English Summary on the end of the text and keywords (Text in English and Russian Languages should have a Polish language Summary and key words). Footnotes down the page (10, Times New Roman).

 

 

 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Załączniki: