W magazynie Personel Plus – czołowym miesięczniku branży HR, dr Barbara Sypniewska oraz wiceprezes Business Centre Club – Zbigniew Żurek, odpowiedzieli na to, jakie są oczekiwania pracowników i pracodawców oraz jak utrzymać relację pracownik-pracodawca na jak najwyższym poziomie.

To nie pierwsza taka publikacja dr Barbary Sypniewskiej, która odnosi wybitne sukcesy zarówno w murach naszej uczelni jak i poza nią. Jako ekspert ds. zarządzania kapitałem ludzkim w Business Centre Club oraz autorka wielu badań i publikacji z zakresu motywacji, przywództwa i kompetencji indywidualnych dzieli się z nami swoimi obserwacjami dot. relacji na rynku pracy. Magazyn dostępny jest w sprzedaży. Zapraszamy do lektury.