Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Wojskowa Akademia Techniczna i Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zobowiązały się do prowadzenia wspólnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja. Umowę określającą zasady współpracy podpisali 5 kwietnia 2022 r. Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i Rektor AEH dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH.

„Współpraca z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną, która kształci i prowadzi badania naukowe w zakresie ochrony zdrowia i psychologii jest dla nas bardzo korzystna, ponieważ dzięki niej możemy rozwijać i ulepszać naszą ofertę dydaktyczną i wypełniać zapotrzebowanie w tych obszarach w przygotowywaniu specjalistów na potrzeby Sił Zbrojnych RP, zaś w konsekwencji wpływać pozytywnie na podniesienie poziomu naszego wspólnego bezpieczeństwa” – podkreśla płk prof. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant WAT.
„Ostatnie miesiące pokazują jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa. Cieszę się, że nasza uczelnia, kształcąc wspólnie z WAT specjalistów z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, będzie mogła przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa naszego kraju” – powiedział dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH, Rektor AEH.

W myśl umowy, wspólne studia WAT i AEH na kierunku farmacja (profil praktyczny) rozpoczną się już w październiku nowego roku akademickiego 2022/2023. Zajęcia będą prowadzone na obu uczelniach, a ze strony WAT poprowadzą je nauczyciele akademiccy z Instytutu Chemii Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Tematyka zajęć będzie dotyczyć chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, a także chemii analitycznej, fizycznej, polimerów biomedycznych, biomateriałów i nanomateriałów. Zawarte porozumienie przewiduje też możliwość włączenia do programu studiów odrębnego modułu zajęć obejmującego kształcenie w zakresie wojskowości. Zajęcia te będą prowadzone tylko w WAT.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunek farmacja oraz sposób jej prowadzenia określi AEH. Natomiast zasady wydawania dyplomów absolwentom studiów doprecyzuje odrębne porozumienie sygnowane przez obie uczelnie. Ze strony WAT osobą odpowiedzialną za realizację i uruchomienie nowego kierunku jest dr hab. inż. Michał Czerwiński, prof. WAT z Instytutu Chemii Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

Podstawowym warunkiem wspólnego prowadzenia stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja będzie decyzja Ministra Edukacji i Nauki. Z wnioskiem o pozwolenie na ich utworzenie wystąpi Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.

Ze strony Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w spotkaniu w WAT uczestniczyli również: dr hab. Piotr Szczepankowski, prof. AEH, Prorektor ds. Kształcenia oraz prof. dr hab. Aleksander Mazurek. Wojskową Akademię Techniczną reprezentowali: Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT, dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, a także Dyrektor Instytutu Chemii Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Jerzy Choma.

autor: Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Mariusz Maciejewski
źródło: strona www WAT