Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

W dniu 14 października 2022 roku zainaugurowaliśmy rok akademicki 2022/2023 w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Uroczystość odbyła się w Auli Głównej AEH, którą wypełnili licznie przybyli studenci oraz ich bliscy, zaproszeni goście, pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz pracownicy administracyjni uczelni.

Jego Magnificencja Rektor dr hab. prof. AEH Konrad Janowski podczas przemówienia inauguracyjnego zwrócił się do społeczności studenckiej, powołując się na słowa austriackiego filozofa Ludwiga Wittgensteina :

Granice mojego języka są granicami mojego świata.

W odniesieniu do tych słów Jego Magnificencja Rektor przedstawił zgromadzonemu audytorium, jak wieloma językami posługuje się Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, odnosząc się do tego najbardziej dosłownego, lingwistycznego kontekstu:

W tym najbardziej dosłownym sensie – w naszej uczelni wybrzmiewa co najmniej 68 różnych języków świata, bo z co najmniej tylu krajów pochodzą nasi studenci. (…) A zatem wybraliście Państwo jako miejsce swoich studiów uczelnię międzynarodową, w której będziecie mogli spotkać ludzi różnych kolorów skóry, kultur, religii, światopoglądów.

Rektor podkreślił także, że Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest uczelnią, w której posługujemy się i mówimy językiem tolerancji, szacunku dla odmienności, uznania godności każdej osoby. Jesteśmy uczelnią posługującą się językiem nauki – jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce inwestujemy nie tylko w dydaktykę, kształcenie studentów, ale również w prowadzenie badań naukowych. Jesteśmy uczelnią posługującą się językiem dydaktyki – jest to dla uczelni język podstawowy, macierzysty. Język, który ma prowadzić całą społeczność naszej uczelni drogą kształcenia na najwyższym poziomie. Posługujemy się także językiem nowoczesności, który wyrażony jest pięknym kampusem, nowocześnie zaprojektowanymi kierunkami studiów. Kolejny język, którego w Akademii się uczymy i którym się posługujemy, to język odpowiedzialności społecznej. Zgodnie z misją naszej uczelni, chcemy wychowywać naszych studentów do przyjmowania w przyszłości odpowiedzialności za życie społeczne i gospodarcze naszego kraju, a także – w przypadku studentów cudzoziemców – ich krajów. Na koniec przemówienia inauguracyjnego Rektor zaapelował do społeczności naszej uczelni słowami:

Rozpoczynamy nowy rok akademicki, w którym chciałbym, abyśmy wszyscy nadal uczyli się tych języków, które są językami naszej Akademii, w myśl tego, co powiedział kiedyś Tomasz Masaryk: „Im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś człowiekiem”.

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 Jego Magnificencja Rektor dokonał oficjalnego wręczenia aktów powołania osobom pełniącym od 1 października 2022 roku najważniejsze funkcje na naszej uczelni:

 • dr hab. prof. AEH Tomasz Kownacki został powołany na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych
 • dr hab. prof. AEH Anna Wierzchowska została powołana na Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych
 • dr Barbara Sypniewska została powołana na Dziekana Wydziału Biznesu
 • dr Rafał Kusy został powołany na Prodziekana Wydziału Biznesu
 • dr Giuseppe Leonardi został powołany na Dziekana Wydziału Nauk o Człowieku
 • dr Małgorzata Foryś-Nogala została powołana na Prodziekana Wydziału Nauk o Człowieku
 • prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak została powołana na Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • dr Magdalena Płonka została powołana na Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Sztuki
 • dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior został powołany na Dziekana Wydziału Technologii Informatycznych
 • prof. dr hab. Mieczysław Plopa został powołany na Przewodniczącego Rady Naukowej AEH
 • dr hab. prof. AEH Radosław Wiśniewski został powołany na Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Przewodniczący Kapituły Konkursu na najlepszy projekt społeczny dr hab. prof. AEH Tomasz Kownacki wraz z dr. hab. prof. AEH Radosławem Wiśniewskim dokonali uroczystego wręczenia nagrody laureatkom pierwszej edycji konkursu – Mai Bagłaj oraz Dorocie Seidler – autorkom projektu „AEH – uczelnia bez barier”. Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Rektora AEH, który także ufundował nagrodę główną w wysokości 5000zł. Film zrealizowany w ramach nagrodzonego projektu społecznego dostępny jest na kanale YouTube AEH.

Studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie, wstępując tym samym oficjalnie do grona społeczności studenckiej:

Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o honor i godność Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Wykład inauguracyjny pt. „Sztuka jak droga do poszukiwania siebie” wygłosiła Pani Grażyna Torbicka – polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, konferansjerka i osobowość telewizyjna. Podczas wykładu inauguracyjnego szczególnie mocno wybrzmiały słowa związane z tym, aby pielęgnować w sobie wrażliwość na sztukę, nie obawiać się wzruszeń wywołanych sztuką. Prelegentka przekazała wszystkim studentom, jak ważną rolę pełni sztuka w życiu i rozwoju każdego człowieka.

Z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 na ręce Jego Magnificencji Rektora spłynęły liczne listy gratulacyjne:

List gratulacyjny od Ministra Edukacji i Nauki
List gratulacyjny od Wojewody Mazowieckiego
List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
List gratulacyjny Rektora SWPS
List gratulacyjny od Wydziału Prawa i Administracyjny UWM

Transmisja z wydarzenia prowadzona była na kanałach Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie:

Transmisja w języku polskim dostępna na Facebooku AEH
Transmisja w języku angielskim dostępna na kanale YouTube AEH