Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 1/DP/2024 w przedmiocie: „Przygotowanie programów i prowadzenie 3 grup wsparcia o charakterze psychologiczno-edukacyjnym dla studentów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, którzy należą do grupy osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami”.

ZAMAWIAJĄCY:
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 59, NIP 5252208719, REGON 017280390

OSOBA PROWADZĄCA SPRAWĘ:
Aleksandra Głowacka-Tatara, Dyrektor Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

W odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, przesłana przez: Praktyka Psychologiczna „POSTĘP” Olga Rawa – Siarkowska, ul. Wyzwolenia 26b, 05-140 Serock.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki jakościowe/formalne opisane w zamówieniu, posiada niezbędne zasoby oraz doświadczenie. Cena oferty nie przewyższa kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.