Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego z dn. 13.02.2023: „Przeprowadzenie ilościowych badań empirycznych online z wykorzystaniem udostępnionego przez osobę prowadzącą sprawę kwestionariusza na platformie internetowej Qualtrics.”

Zamawiający: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.

Osoba prowadzącą sprawę: Piotr Kałowski, Wydział Nauk o Człowieku

Lp. Nazwy, imiona i nazwiska, siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone Cena lub koszt brutto (dla N = 350): Cena lub koszt: Punkty Kryteria jakościowe Suma punktów
1 Grupa Badawcza DSC Sp. z o.o. 18450 35 35 70
2 SW Research sp. z o.o. 7749 45 50 95
3 Instytut Badań Pollster ACCORP sp. z o.o. 4920 50 50 100
4 PBS Sonda sp. z o.o. 29000 30 40 70
5 IPC sp. z o.o. 36900 25 50 75
6 BSS Obserwator 14760 40 25 65

Uzasadnienie wyboru: Wybrana została oferta przesłana przez Instytut Badań Pollster ACCORP sp. z o.o. Oferta obejmuje spełnienie wszystkich warunków opisanych w zamówieniu przy najniższym spośród wszystkich zgłoszeń koszcie. Wykonawca spełnia wszystkie warunki jakościowe/formalne opisane w zamówieniu, w tym możliwość przeprowadzenia badania na platformie Qualtrics i kontrolę reprezentatywności próby. Wykonawca posiada także szerokie, potwierdzone doświadczenie w realizacji projektów podobnych do obecnego.