Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Instytut Opieki Farmaceutycznej

Do zadań Instytutu należy:
– Realizacja projektów badawczych z zakresu opieki farmaceutycznej oraz farmacji klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem compliance i adherence pacjentów oraz roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia i w procesie leczenia. Główne kierunki badań to:

  • bezpieczeństwo farmakoterapii pacjentów w starszym wieku,
  • opieka farmaceutyczna nad pacjentem kardiologicznym i pulmonologicznym,
  • metody poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych,
  • relacje farmaceuty z lekarzem i pacjentem,
  • niefarmakologiczne wsparcie farmakoterapii.

– Propagowanie idei opieki farmaceutycznej w środowisku medycznym oraz środkach masowego przekazu;
– Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządami, organizacjami zawodowymi, towarzystwami naukowymi, instytutami badawczymi, organizacjami związkowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, które mają na celu wykorzystanie potencjału farmaceutów w poprawie systemu ochrony zdrowia;
– Integracja farmaceutów z innymi specjalistami ochrony zdrowia, mająca na celu wypracowywania mechanizmów poprawy jakości świadczonych usług w systemie ochrony zdrowia;
– Prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz działań w ramach profilaktyki wczesnej, pierwotnej i wtórnej.
– Wspieranie działań podejmowanych przez apteki mające na celu dobro pacjenta;
– Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi w celu wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk w zakresie prowadzenia opieki farmaceutycznej;
– Organizacja studiów podyplomowych przygotowujących kompleksowo farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej. W tej chwili trwa pierwsza edycja studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w praktyce”. Trwa nabór na następne edycje.
– Organizacja szkoleń i kursów związanych ze zwiększaniem kompetencji farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej.
Trwa już rekrutacja na następujące szkolenia:

Kierownictwo Instytutu

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena Makarewicz-Wujec, prof. AEH
Dyrektor Instytutu Opieki Farmaceutycznej
Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Główne obszary zainteresowań to niefarmakologiczne wsparcie farmakoterapii, żywienie kliniczne oraz profilaktyka pierwotna i wtórna chorób układu krążenia. Od 20 lat zajmuje się edukacją zdrowotną. Jest autorem 40 oryginalnych publikacji naukowych, 15 prac poglądowych, 13 rozdziałów w monografiach oraz ponad 300 publikacji popularno-naukowych.

Dr n. farm. Edyta Czepielewska
Zastępca Dyrektora Instytutu Opieki Farmaceutycznej
Farmaceutka, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert w zakresie oceny poprawności farmakoterapii, absolwentka studiów podyplomowych „Chemia Kosmetyczna” Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Od 2017 r. zaangażowana w projekt dotyczący wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych wśród osób starszych. Uczestniczyła w koordynowanej opiece specjalistycznej nad pacjentami po zawale serca. Główne obszary zainteresowań to przeglądy lekowe, skuteczność i bezpieczeństwo terapii, działania niepożądane, jakość życia, dermatologia, kosmetologia oraz substancje pochodzenia naturalnego. Autorka kilkunastu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Kontakt: iof@vizja.pl