Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Instytut Systemu Ochrony Zdrowia

Do zadań Instytutu należy:

 • Realizacja projektów badawczych związanych z szeroko pojętą tematyką systemu ochrony zdrowia;
 • Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządami, organizacjami zawodowymi, towarzystwami naukowymi, instytutami badawczymi, organizacjami związkowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami pacjentów oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi które mają na celu rozwój systemu ochrony zdrowia;
 • Współpraca doradcza w zakresie zarządzania kryzysowego w systemie ochrony zdrowia związana z bezpieczeństwem zdrowotnym;
 • Inicjowanie działań mających na celu budowania dialogu pomiędzy światem nauki, biznesu, polityki mających na celu rozwój systemu ochrony zdrowia i dobro pacjenta;
 • Proponowanie rozwiązań systemowych: udział w procesie legislacyjnym związanym z systemem ochrony zdrowia;
 • Integracja środowiska medycznego mająca na celu wypracowywania mechanizmów poprawy jakości świadczonych usług w systemie ochrony zdrowia;
 • Edukacja zdrowotna, promocja i profilaktyka zachowań prozdrowotnych;
 • Organizacja studiów podyplomowych, konferencji, seminariów, sympozjów, debat, wykładów, szkoleń i kursów związanych z szeroko pojętym systemem ochrony zdrowia;
 • Inicjowanie współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi mającej na celu rozwój systemu ochrony zdrowia i medycyny;
 • Wspieranie działań podejmowanych przez podmioty lecznicze mające na celu dobro pacjenta;
 • Współpraca międzynarodowa z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktykach w zakresie systemu ochrony zdrowia;
 • Akredytacja i certyfikacja w systemie ochrony zdrowia.

Kierownictwo instytutu

mgr Sławomir Jagieła, MBA
Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia

Menedżer i ekspert branży systemu ochrony zdrowia.
W 2011 roku otrzymał nagrodę dla Menedżera Roku w ochronie zdrowia nadawaną przez kapitułę wydawnictwa „Menadżer Zdrowia”. Został odznaczony przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” nagroda za racjonalizm i konsekwencję w działaniu. Został odznaczony przez Marszałka medalem specjalnym „Pro Masovia” 2019 za zasługi w ochronie zdrowia. W roku 2020 otrzymał nagrodę: Perłę 30 lecia Wolności RP w kategorii: Zarządzanie podmiotami leczniczymi.

Wykładowca akademicki, panelista, prelegent, autor licznych opracowań naukowych z zakresu systemu ochrony zdrowia. Posiada eksperckie doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, które zdobywał między innymi w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego, Medicover, Centrum Medycznym Damiana. Jest ekspertem wielu kluczowych debat i wydarzeń specjalnych związanych z sektorem ochrony zdrowia.

Działalność zawodowo-społeczna:
BCC Business Centre Club Ekspert ds. Systemu Ochrony Zdrowia bcc.org.pl
Ekspert ds. ochrony zdrowia Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL przedsiebiorcy.pl
Ekspert ds. ochrony zdrowia Akademii Kadr Europejskich akademiakadr.eu
Ekspert Rynku Medycznego wydawnictwa Wiedza i Praktyka zpm.wip.pl
Członek Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych ptkm.org.pl

Władze instytutu

mgr Anna Dudzińska
Zastępca Dyrektora Instytutu Sytemu Ochrony Zdrowia Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie woipip.pl

mgr Gilbert Kolbe, EMBA
Sekretarz Instytutu Sytemu Ochrony Zdrowia Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Zasady przyznania patronatu honorowego:
Prośba o patronat powinna trafić do Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie nie wcześniej niż 180 dni i nie później niż 30 dni przed inauguracją wydarzenia, które ma zostać objęte patronatem. W trosce o jak najszybsze zawiadomienie Państwa o patronacie, informację prześlemy pocztą elektroniczną. Objęcie przedsięwzięcia patronatem wiąże się z obowiązkiem przedłożenia przez organizatora Dyrektorowi Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie, najpóźniej po upływie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia, sprawozdania z jego przebiegu.

Prośbę o patronat prosimy wysłać na poniższe dane teleadresowe:
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Instytut Systemu Ochrony Zdrowia
ul. Okopowa 59 p. 607
01-043 Warszawa

Email: isoz@vizja.pl, s.jagiela@vizja.pl

Nasi partnerzy