Wszystkich przedsiębiorców (nie tylko naszych studentów), zapraszam do udziału w projekcie naukowym, pt.: „Uwarunkowania rodzinne sukcesu przedsiębiorczego-mediacyjna rola obrazu siebie i motywacji osiągnięć”. Celem tego projektu jest przeanalizowanie i porównanie trzech ścieżek wpływu rodzinnego (postawy rodzicielskie, komunikacja, proces modelowania) na sukces przedsiębiorczy u osób, prowadzących swoją działalność gospodarczą. Ankieta skierowana jest do przedsiębiorców/właścicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie Polski od minimum 3 lat. Udział w badaniu polega na wypełnieniu ankiety on-line, zawierającej 178 pytań zamkniętych, a przeciętny, szacowany czas ich wypełnienia przez jednego respondenta wynosi 20 minut.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQtwr0OeWBdMATTkgo1dquCmlCLNqF0t7fG7sdtGz79G9QqQ/viewform

Udział w badaniu jest anonimowy, a osoby, które wezmą w nim udział otrzymają dostęp do  wyników badań i rekomendacji, które mam nadzieję pomogą im w osiąganiu jeszcze większych sukcesów w prowadzonej działalności gospodarczej. Link do ankiety można śmiało rozpowszechniać wśród swoich znajomych/przedsiębiorców. Ankiety zbieramy do 23 maja br. Już teraz za udział w badaniu serdecznie dziękuję – to jest Państwa cenny wkład w rozwój polskiej nauki!

dr Marcin W. Staniewski
Prorektor ds. nauki AEH