Przy Wydziale Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie działa Koło Naukowe Psychologii Eksperymentalnej i Psychofizjologii.

Celem koła jest zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej związanej z eksperymentami psychologicznymi, a także podnoszenie świadomości studentów w zakresie działań podejmowanych w obszarze eksperymentów psychologicznych w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

Koło Naukowe PEiP zajmuje się m. in. Istotą badań, eksperymentów w zakresie psychologii, analizą i warunkami eksperymentów jak również współczesnymi metodami badań naukowych w zakresie psychologii (EEG, MRI).

Cele koła realizowane są poprzez organizowanie spotkań i paneli dyskusyjnych, prowadzenie projektów badawczych, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i seminariów z udziałem osób z różnych zakresów psychologii oraz współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Opiekunem Koła Naukowego PEiP jest mgr Izabela Szumska. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt:

Kontakt:

Prezes Koła Naukowego PEiP - Weronika Baran

e mail: kolonaukowe.pep.wsfiz@gmail.com

Opiekun Koła Naukowego PEiP - mgr Izabela Szumska

e mail: izabela.szumska@gmail.com