Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Komunikat Rektora
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie organizacji pomocy dla Ukrainy

Szanowni Państwo,

W związku z militarną agresją Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo Ukrainę, w imieniu władz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz w imieniu całej naszej społeczności akademickiej, pragnę przekazać wyrazy wsparcia oraz pełnej solidarności z Narodem Ukraińskim, a w szczególności z ukraińskim żołnierzami, którzy walczą teraz za swoich bliskich, za swoją ziemię, swoje domy, ale także za całą Europę i za cały cywilizowany świat.

W sytuacji brutalnej wojny toczącej się dzięki przekazom medialnym na naszych oczach, społeczność akademicka nie może i nie chce pozostać obojętną. Pragnę zapewnić, że nasz uczelnia podejmie wszelkie możliwe działania, aby wesprzeć nasz bratni Naród Ukraiński w tej nierównej walce z rosyjskim najeźdźcą.

Działania takie podjęliśmy już od pierwszych chwil, gdy dowiedzieliśmy się o ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę. W dniu 25 lutego złożyłem wizytę w Ambasadzie Ukraińskiej w Warszawie i przekazałem Panu Ambasadorowi Andrijowi Deszczycy list z wyrazami poparcia dla Ukrainy. W dniu 26 lutego przekazaliśmy dary materialne na zbiórkę organizowaną przez Teatr Kwadrat w Warszawie. Dnia 27 lutego w naszej uczelni sami zorganizowaliśmy zbiórkę pomocy materialnej dla Ukrainy i rozpoczęliśmy współprace z Wolskim Centrum Kultury – koordynatorem działań pomocowych miasta stołecznego Warszawy. Dary zebrane przez nas tego dnia zostały od razu przewiezione transportem własnym zorganizowanym przez naszych pracowników i studentów na granicę ukraińską i przekazane tym, którzy jej w tym momencie najbardziej potrzebowali. Działania te były na bieżąco relacjonowane w naszych mediach społecznościowych, w szczególności na kontach uczelni na Instagramie. Dzięki wysiłkowi i ogromnym staraniom Pani Dyrektor Generalnej Marzeny Godlewskiej, w dniu 27 lutego udało się zorganizować ewakuację i transport dzieci z jednego z domów dziecka w Ukrainie do Polski oraz zapewnić im nowe bezpieczne miejsce pobytu.

W dniu 28 lutego odbyło się w naszej uczelni spotkanie z dyrekcją Wolskiego Centrum Kultury – koordynatora pomocy dla Ukrainy organizowanej przez miasto Warszawa – w celu omówienia wspólnej strategii dalszych działań pomocowych. W AEH powołaliśmy także uczelniany sztab koordynujący pomoc dla obywateli Ukrainy – zarówno tych, którzy już przybyli do Polski jak też tych, którzy pozostają w Ukrainie. Na koordynatora sztabu wyznaczyłem p. Wiktorię Malysh (v.malysh@vizja.pl).

W celu oceny naszych zasobów osobowych, dzisiaj zostanie wysłana do członków naszej społeczności akademickiej ankieta, w której poprosimy wszystkich zainteresowanych aktywnym włączeniem się w pomoc o przekazanie nam deklaracji gotowości do pomagania w określonych formach – głównie poprzez wolontariat. Na podstawie przekazanych przez Państwa informacji, będziemy mogli kontaktować się z Wami i kierować do prac i działań, które w danym momencie będą najbardziej potrzebne i zgodne z Waszymi możliwościami.

Wszyscy studenci, którzy włączą się w wolontariat na rzecz pomocy Ukrainie, będą mogli na tej podstawie zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze godzinowym równym liczbie godzin przeznaczonych na wolontariat. Szczegółowe zasady zaliczania praktyki na podstawie wolontariatu określi Prorektor ds. Kształcenia.

Pragnę także zapewnić, że wobec osób, które z powodu działań wojennych nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach, egzaminach lub zaliczeniach, uczelnia będzie podchodzić z pełną wyrozumiałością. Proces kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się, będzie tak dostosowywać, aby umożliwić kontynuowanie studiowania np. na zasadach indywidualnej organizacji studiów, uelastycznienia terminów zaliczeń i egzaminów , a także innych indywidualnie uzgodnionych lub systemowych rozwiązań.

Zapomoga

Studentów dotkniętych skutkami wojny zachęcam do składania wniosków o zapomogę finansową, poprzez elektroniczny system Verbis (zakładka Pomoc materialna). Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Studenta pod adresami e-mailowymi dedykowanymi każdemu kierunkowi studiów.

W najbliższych dniach i tygodniach dla pomocy Ukrainie i Ukraińcom kluczowe będzie zaangażowanie i praca wielu ludzi w formie wolontariatu. W różnych miejscach i w różnych działaniach. Jako Rektor bardzo liczę na włączenie się szczególnie naszych studentów właśnie w wolontariat i okazanie w ten sposób naszej solidarności z Ukrainą.

O wszystkich podejmowanych przez uczelnię inicjatywach i działaniach będziemy na bieżąco Państwa informować. Z uwagi na dynamiczny charakter sytuacji oraz pojawiające się nagle pilne potrzeby, najszybszym środkiem komunikacji wydają się być media społecznościowe. Dlatego zachęcamy wszystkich do śledzenia oficjalnych uczelnianych mediów społecznościowych, gdzie będą przekazywane bieżące komunikaty i informacje:

– Facebook: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
– Instagram: AEH in Warsaw, Wasz Rektor AEH

Już dzisiaj pragnę podziękować wszystkim tym, którzy w ostatnich dniach poświęcili swój czas. Włożyli swoją pracę oraz środki finansowe w realizowane przez AEH działania pomocowe. Tym którzy przekazywali dalej apele i wiadomości z naszych mediów społecznościowych. Przynosili dary a także zgłaszali nam swoją gotowość do działania.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH Rektor

ANKIETA