Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność poinformować, iż Pan dr Marcin Staniewski – Prorektor ds. Nauki Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie  – uzyskał w dniu 22 września 2022 r. stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. W związku z tym sukcesem naukowym – ważnym osobiście dla samego Pana Prorektora, ale także dla całej Akademii, Pan Prorektor otrzymuje ode mnie nominację na stanowisko profesora uczelni

Nowemu Panu Profesorowi jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę wielu kolejnych sukcesów naukowych!

dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH
Rektor