Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Nazwa jednostki: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Nazwa stanowiska: Research Assistant / Student Fellowships (5 stanowisk)

Wymagania:

Zainteresowanie tematyką psychologii osobowości i różnic indywidualnych.
2. Umiejętność pracy w zespole (kandydaci muszą być komunikatywni, pomocni, przyjacielscy).
3. Podstawowe umiejętności statystyczne.
4. Status studenta lub doktoranta psychologii.

 1. Doświadczenie w udziale w projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych.

Dodatkowo docenimy, ale nie będziemy wymagać:
6. Znajomość metodologii i/lub doświadczenie w prowadzeniu i/lub znajomość analizy statystycznej badań longitudinalnych (a w szczególności, intensywnych badań w paradygmacie experience sampling method)
7. pomysły na badania powiązane z projektem badawczym (eksperymentalne i podłużne badanie zmian w stanach osobowości),
8. chęć aktywnego udziału w konferencjach i seminariach.

 1. Znajomość Python, MatLab, MPlus lub R
 2. Chęć długotrwałej współpracy, połączona z podążaniem ścieżką kariery akademickiej

Opis zadań:

 1. Organizacja oraz prowadzenie badań eksperymentalnych oraz podłużnych, w tym, rekrutacja osób badanych,
 2. zarządzanie danymi oraz dokumentacją badawczą,
  3. wsparcie w projektowaniu, planowaniu i realizacji badań,
  4. wsparcie w analizie zebranych danych,
  5. wsparcie w redagowaniu i poprawianiu artykułów naukowych.

Szczegółowy zakres obowiązków do uzgodnienia z każdym kandydatem w zależności od potrzeb członków zespołu i zainteresowań badawczych.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 10 lipca 2024, 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.07.2024

Okres trwania stypendium: 36 miesięcy
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe:

Wysokość stypendium wynosi nie mniej niż 2000zł.

Wybranym Stypendystom może zostać zaproponowany budżet na aktywne uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Minimum 10 godzin tygodniowo (szczegóły do uzgodnienia z każdym kandydatem).

Dokumenty wymagane przy aplikacji:
1. Zwięzły list motywacyjny (uwzględniający własne pomysły na badania w ramach projektu).
2. CV (podsumowujące edukację i zawierające inne informacje, które mogą być pomocne w ocenie kandydata, a w szczególności: publikacje naukowe, wystąpienia konferencyjne oraz udział w projektach badawczych).

uprzejmie prosimy o upewnienie się, że w CV znajduje się klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych (przykładową klauzulę znajdziesz na końcu tego ogłoszenia).

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: r.rogoza@vizja.pl

Dodatkowe informacje:

Komisja stypendialna przeprowadzi rozmowy jedynie z wybranymi kandydatami w okresie 10-20 lipca, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu rozmowy).

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do rekrutacji na mniejszą liczbę stanowisk.

Klauzula CV: I agree to the processing of personal data provided in this document for realising the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such
data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).