Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Miło na poinformować, że pracownik naszej uczelni, dr hab. Michał Wilczewski, prof. AEH otrzymał prestiżową nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w roku 2021.

Wyróżnienie w tej kategorii jest przyznawane corocznie dla 10 naukowców w Polsce.

Profesor Michał Wilczewski jest zatrudniony na naszej uczelni od 1 października 2022 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych i Sztuki. Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji oraz językoznawstwa.

Pełna lista laureatów 2022.