Według wyników najnowszego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017: nasza Psychologia znalazła się na 2. miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Ponadto Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zatrudnia najlepiej wykształconą kadrę w Polsce.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie niezmiennie od 2014 roku wspina się w rankingu Perspektyw zajmując co roku wyższe pozycje. W Rankingu Perspektyw 2017 zajęliśmy 12. miejsce na 50 niepublicznych uczelni magisterskich z całej Polski.To awans o jedno miejsce w stosunku do rankingu z 2016r.

Według ekspertów rankingu nasza Uczelnia posiada najlepszą kadrę akademicką w Polsce.

Psychologia zajmuje 2. miejsce wśród kierunków na uczelniach niepublicznych w kraju i 12. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce.

Cieszy nas zdobycie wysokiej pozycji w tym rankingu – komentuje dr Marcin Staniewski, Dyrektor ds. Rozwoju WSFiZ – Jak dowodzą wyniki, prestiż Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie systematycznie rośnie. Jest to dobra wiadomość, nie tylko dla władz uczelni, ale przede wszystkim dla naszych studentów i absolwentów. Dzięki rosnącej renomie uczelni dyplomy WSFiZ w Warszawie są coraz wyżej cenione przez wymagających pracodawców.

Pełne zestawienie rankingowe można znaleźć na stronie Rankingu: Ranking Perspektyw 2017