Miło nam zawiadomić o kolejnej umowie dotyczącej studiów z podwójnym dyplomem. Naszym partnerem stał się International University of Novi Pazar w Serbii. Dzięki temu partnerstwu studenci z Serbii będą mogli zdobyć dyplom studiów pierwszego stopnia naszej uczelni w zakresie zarządzania lub psychologii.