Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Miło nam poinformować, że pracownik naszej uczelni, prof. AEH dr hab. Michał Wilczewski zdobył grant naukowy w programie Opus 25 Narodowego Centrum Nauki na realizację trzyletniego projektu badawczego w AEH nad związkami między językiem, komunikacją i adaptacją międzykulturową.

,,W centrum moich zainteresowań badawczych leży doświadczenie międzykulturowe oraz odsłanianie roli języka i kultury w kształtowaniu tegoż doświadczenia. W dotychczasowych badaniach zajmowałem się doświadczeniami polskich ekspatów biznesowych w Chinach, polskich misjonarzy w krajach Ameryki Południowej, a od ok. 2019 r. prowadzę systematyczne badania międzykulturowe nad doświadczeniami studentów międzynarodowych w Polsce i w wielu innych krajach. W trakcie prowadzonych w latach 2020-2021 badań na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech zdefiniowałem luki w wiedzy nt. roli znajomości języków obcych i wzorców komunikacyjnych na adaptację kulturową studentów międzynarodowych (tj. na dopasowanie studentów do różnych aspektów kultury goszczącej), a wyniki tych badań opublikowałem m.in. w międzynarodowym czasopiśmie Higher Education (link do artykułu https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-022-00888-8).

Dostrzegając potrzebę rozwinięcia teorii komunikacji interkulturowej i adaptacji, która precyzyjniej opisywałaby sprzeczne wyniki dotychczasowych badań empirycznych, zaprojektowałem badania podłużne z udziałem studentów i pracowników naszej uczelni. Nasza uczelnia jest idealnym miejscem do realizacji tego typu projektu ze względu na jej wysoce międzynarodowy charakter oraz na lokalizację w kraju nieanglojęzycznym, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne zdefiniowanie roli znajomości języka lokalnego (polskiego) jako obcego i angielskiego jako lingua franca. Niezmiernie cieszy fakt, że tak prestiżowa instytucja, jak Narodowe Centrum Nauki, doceniła teoretyczną i praktyczną wartość tego projektu, zapewniając mu finansowanie. Ufam, że realizacja projektu w AEH pozwoli nam wypracować praktyczne rozwiązania wspierające doświadczenia międzykulturowe całej naszej społeczności akademickiej.’’ ~ Prof. Michał Wilczewski

Wyniki projektu znajdą praktyczne zastosowanie w rozwijaniu polityki językowej naszej uczelni w celu poprawy doświadczeń naszej społeczności akademickiej. Dlatego już teraz serdecznie zachęcamy całą naszą społeczność do aktywnego włączania się w badania w ramach tego projektu!

 

Badania wykazują, że wielu studentów i studentek międzynarodowych, czyli osób studiujących za granicą, nie czerpie w pełni z korzyści płynących z doświadczeń międzykulturowych. Studiowanie za granicą wiąże się
z licznymi wyzwaniami, powodującymi niepokój i stres. Jednym z takich wyzwań jest bariera językowa, która hamuje adaptację kulturową, czyli proces dopasowywania się do środowiska kraju goszczącego. Niemniej jednak literatura podaje sprzeczne wyniki dotyczące roli znajomości języków obcych i zachowań komunikacyjnych w kraju goszczącym na adaptację kulturową.

 

Projekt badawczy o tytule „Język i komunikacja w doświadczeniu studentów międzynarodowych: w kierunku rozwoju teorii komunikacji interkulturowej i adaptacji” podejmuje próbę rozwiązania problemu sprzecznych wyników dotychczasowych badań poprzez pogłębienie zrozumienia wpływu znajomości języka lokalnego i angielskiego jako lingua franca, a także specyficznych wzorców komunikacyjnych, na różne wymiary adaptacji kulturowej osób studiujących w kraju nieanglojęzycznym (w Polsce). Ponadto projekt zbada wpływ sieci społecznych i czynników indywidualnych, takich jak pochodzenie kulturowe czy inteligencja kulturowa, na związek między językiem a adaptacją kulturową.

 

Kierowany przez M. Wilczewskiego zespół badawczy zbierze dane kwestionariuszem ankiety oraz przeprowadzi wywiady grupowe i indywidualne z członkami naszej społeczności akademickiej AEH, tj. ze studentami międzynarodowymi, rodzimymi, a także z wykładowcami i pracownikami administracyjnymi. Są to badania podłużne z poborem danych w trzech turach na przestrzeni 18 miesięcy, co pozwoli prześledzić zmiany w doświadczeniach badanych osób oraz precyzyjnie określić wpływ umiejętności językowych i różnych konfiguracji czynników społecznokulturowych na adaptację kulturową.

 

 

 

 

 

Przejdź do treści