Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Połącz się z tłumaczem języka migowego

Z satysfakcją informujemy, że nasza uczelnia bierze udział w Programie ESI.

Program ten ma na celu rozwój kariery akademickiej i zawodowej osób ze stopniem naukowym doktora poprzez współpracę z doświadczonymi doradcami badawczymi oraz udział w multidyscyplinarnych i międzynarodowych grupach badawczych wraz z innymi stypendystami podoktoranckimi.

Program studiów podoktoranckich ESI ułatwia proces mobilności akademickiej. Każdy kandydat odbywa wizytę naukową w Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Czechach, Łotwie lub Chinach na jednej z partnerskich uczelni. Podczas wizyty badawczej kandydat będzie uczestniczył w dorocznej konferencji ESI, spotkaniach grup roboczych, warsztatach oraz może wygłaszać wykłady gościnne na Uczelni goszczącej.

Szczegółowe informacje o Programie ESI dostępne są na stronie: https://euinstitute.net/