Dietetyka

Kierunek studiów:
Dietetyka
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/dietetyka/|https://vizja.pl/en|dietetyka
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Dietetyka studia licencjackie na AEH w Warszawie, otwierają drogę do wymarzonego zawodu w dziedzinie zdrowego żywienia. We współczesnym świecie ludzie coraz większą uwagę przywiązują do zdrowego stylu życia, a co za tym idzie do świadomego odżywiania. Odpowiedni dobór diety jest czynnikiem, który wpływa niemal na każdy aspekt życia człowieka. Czyli np. plany żywieniowe, dietetyczne w czasie ciąży są niezbędne dla kobiet. Niezależnie od tego, czy naszym celem jest schudnięcie, nabranie masy mięśniowej i zachowanie zdrowego i młodego wyglądu.

Czy też wsparcie organizmu w walce z chorobami, wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka. To właśnie specjalista dietetyk jest często pierwszą osobą, do której zwracamy się o pomoc. Studia na kierunku dietetyka dają studentom możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na podjęcie pracy w zawodzie dietetyka. Profilaktyka żywieniowa, opiera się w dużej mierze na uświadamianiu osobom zdrowym i chorym zasad zdrowego odżywiania.

Dietetyka - Co możesz robić po studiach?

dietetyka studia

Absolwenci kierunku dietetyka bardzo często decydują się na: prowadzenie indywidualnej praktyki dietetycznej. pracę w placówkach służby zdrowia. pracę w gastronomii w obiektach sanatoryjnych. Ukończenie kierunku daje niezwykle szerokie możliwości zatrudnienia w placówkach o zróżnicowanym charakterze, w tym m.in.: placówkach lecznictwa, lecznictwie ambulatoryjnym, gabinetach dietetycznych poradni specjalistycznych, placówkach służb społecznych, sanatoriach, domach wczasowych, placówkach oświatowych, placówkach żywienia zbiorowego, działach przedsiębiorstw odpowiedzialnych za higienę żywności, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny, ośrodkach sportowych, instytutach kontroli żywności, oraz centrach aktywności sportowej i fitness.

Partnerzy kierunku

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się zdrową żywności i promowaniem zdrowego trybu życia
Chcesz poznać podstawy żywienia i technologii żywności
Chcesz w przyszłości podjąć pracę dietetyka lub stać się popularnym influencerem promującym idee zdrowego odżywiania się
Dietetyka studia Warszawa
dietetyka
dietetyka

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu dietetyki w różnych sferach działalności zawodowej. 

STUDIA ONLINE DLA KIERUNKU DIETETYKA
Na kierunku „Dietetyka” niewielka liczba godzin zajęć w ciągu całego toku studiów musi odbyć się w siedzibie uczelni. Dzieje się tak ze względu na konieczność zdobycia przez studentów praktycznych umiejętności laboratoryjnych. Harmonogram zostanie zaplanowany w taki sposób, aby zajęcia te odbyły się jednorazowo dla całego 3-letniego toku studiów, w bloku trwającym około jednego tygodnia. Terminy tego bloku zajęć będą planowane i ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem w każdym roku trwania studiów, student będzie mógł zatem wybrać dogodny dla siebie moment do wzięcia udziału w takich zajęciach.

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów na kierunku dietetyka, dominują m.in. przedmioty z zakresu nauk podstawowych medycyny oraz nauk klinicznych. Zapewniają one studentom wiedzę i podstawowe umiejętności niezbędne dla specjalistów zajmujących się szeroko pojętą problematyką zdrowia – w tym dietetyków. Stanowią one fundament pod naukowe rozumienie funkcjonowania i biologii ludzkiego organizmu. W ramach programu na pierwszy rok przewidziano również szereg zajęć poświęconych podstawowym zagadnieniom z zakresu dietetyki jako nauki medycznej. 

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności Akademickie 1 W 15/8
Anatomia człowieka 4 W, Ć 45/28
Fizjologia człowieka 4 W, Ć 45/28
Podstawy żywienia człowieka 4 W, Ć 45/28
Podstawy ogólnej technologii żywności 3 W 30/16
Chemia żywności 4 W, Lab 60/32
Zajęcia do wyboru 10 W, Ć 105/60
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lek 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Pierwsza pomoc przedlekarska 1 Ć 15/8
Kliniczny zarys chorób 4 W 30/16
Podstawy dietetyki 3 W, Ć 45/28
Diagnostyka laboratoryjna 2 Ć 30/16
Metody oceny stanu odżywiania 3 Ć 30/16
Zajęcia do wyboru 15 W, Ć, Lab 180/92

W ramach pierwszego roku studiów student ma możliwość wyboru:
A – po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: • Teoria organizacji i zarządzania lub Podstawy ekonomii; • Wprowadzenie do psychologii lub Podstawy komunikacji społecznej; • Towaroznawstwo żywności lub Technologia przygotowania potraw,
B – po dwa spośród trzech oferowanych przedmiotów w grupach: • Biochemia i/lub Genetyka i/lub Statystyka medyczna; • Parazytologia / Alergologia i/lub Mikrobiologia; • Analiza i ocena jakości żywności lub Toksykologia żywności.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Drugi
rok studiów

Na drugim roku studiów w programie dietetyka, przewidziano przedmioty koncentrujące się na wiedzy specjalistycznej niezbędnej w pracy dietetyka. Zgodnie z założeniami programu kierunku dietetyki student w ramach licznych przedmiotów do wyboru wybiera te, które pozwolą mu się skoncentrować na zagadnieniach będących w centrum jego zainteresowań. Począwszy od czwartego semestru student rozpoczyna praktyki zawodowe (w placówkach nieklinicznych) oraz rozpoczyna przygotowywanie własnego projektu społecznego, który na kierunku dietetyka zastępuje obowiązek przygotowania pisemnej pracy dyplomowej.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Higiena i bezpieczeństwo żywności 4 W, Ć 60 / 32
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Język obcy 2 Lek 30/16
Psychologia zdrowia 3 W 30/16
Żywienie osób dorosłych 4 W, Ć 45/28
Organizacja działalności zawodowej w branży usług zdrowotnych 3 Ć 30/16
Zajęcia do wyboru 14 W, Ć, K 165/96
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lek 30/16
Żywienie dzieci 4 W, Ć 45 / 24
Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej 4 W, Ć 45 /24
Projekt społeczny 3 K 30 / 16
Praktyka zawodowa I (niekliniczna) 14 PR 360 / 360
Zajęcia do wyboru 3 W, Ć 30/16

W ramach drugiego roku studiów student ma możliwość wyboru:
A – po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: • Charakterystyka diet i suplementy diety lub Żywność funkcjonalna; • Przedsiębiorczość lub Zarządzanie projektami,
B – po dwa spośród trzech oferowanych przedmiotów w grupach: • Technologia preparatów dietetycznych i/lub Żywność nowej generacji i/lub Wartość odżywcza żywności; • Poradnictwo dietetyczne lub Zasady układania jadłospisów i planowania diet.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Trzeci
rok studiów

Na trzecim roku studiów kierunku dietetyka, poza kolejnymi zajęciami kierunkowymi, przewidziano również przedmioty, których celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat istoty pracy w zawodzie dietetyka oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ramach piątego semestru student odbywa kolejną część praktyk zawodowych (w placówkach klinicznych).

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lek 30/16
Farmakologia 4 W 16
Projekt społeczny 4 K 30/16
Praktyka zawodowa II (kliniczna) 14 PR 360/360
Zajęcia do wyboru 6 W, Ć 30/16
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Skóra odbiciem stanu odżywiania i zdrowia 3 K 30/16
Warsztat pracy dietetyka: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 6 Lab, K 60
Żywienie w stanach chorobowych - plany żywienia 6 Ć 60
Dietetyka - repetytorium 3 K 45
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 3 K 60
Zajęcia do wyboru 6 W, War 30/16

W ramach trzeciego roku studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: • Podstawy marketingu lub Podstawy reklamy; • Tradycje kulinarne regionów Polski lub Tradycje kulinarne regionów świata, • Umiejętności trenerskie lub Umiejętności menadżerskie; • Psychopatologia lub Psychosomatyka.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 4100 zł 2280 zł 479 zł 410 zł
2-3 4700 zł 2600 zł 530 zł 445 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 4000 zł 2225 zł 468 zł 401 zł
2-3 4600 zł 2550 zł 520 zł 437 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79