Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Dietetyka

Kierunek studiów:
Dietetyka
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/dietetyka/|https://vizja.pl/en|dietetyka
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Interesujesz się świadomym odżywianiem i wiesz, że jest kluczowe dla utrzymania zdrowia oraz witalności? Myślisz o tym, by profesjonalnie zajmować się profilaktyką i wspieraniem leczenia chorób cywilizacyjnych powiązanych z dietą, jak otyłość, cukrzyca czy alergie? A może lubisz pomagać ludziom i chcesz swoją wiedzą wspierać ich w budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych? Jeśli tak – wybierz studia na kierunku Dietetyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, które pomogą Ci spełnić marzenia o pracy w zawodzie dietetyka bądź prowadzeniu własnego biznesu związanego z branżą żywieniową.

W programie studiów znajdziesz specjalistyczne przedmioty z zakresu żywienia człowieka, technologii żywienia, diagnostyki laboratoryjnej czy psychologii zdrowia. Poznasz nowoczesną metodologię pracy dietetyka m.in. w zakresie tworzenia zbilansowanych planów żywieniowych dla dorosłych, dzieci oraz osób o specjalnych wymaganiach dietetycznych (np. kobiet w ciąży, matek karmiących, seniorów). Odbędziesz też kliniczne i niekliniczne praktyki zawodowe. Po ukończeniu studiów licencjackich, możesz kontynuować kształcenie kierunkowe na naszej uczelni w ramach studiów II stopnia (magisterskich) – zobacz: Dietetyka sportowa oraz Psychodietetyka.

 

Dietetyka I stopnia - co nas wyróżnia?

  • Z nami wypracujesz warsztat dietetyka podczas licznych zajęć o charakterze praktycznym.
  • Poznasz różne perspektywy zawodowe dla dietetyków w branży usług zdrowotnych i doradztwie żywieniowym.
  • Będziesz czerpać wiedzę od wykładowców AEH z dużym doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym.
  • Zrealizujesz projekt społeczny na wybrany przez siebie temat z obszaru dietetyki.
  • Wybierzesz dogodny dla siebie tryb studiów: stacjonarny lub niestacjonarny, z możliwością studiowania online.
  • Staniesz się częścią międzynarodowej społeczności studenckiej (zajmujemy jedno z czołowych miejsc w kategorii Umiędzynarodowienie według rankingu „Perspektywy’)

Dietetyka - co możesz robić po tych studiach?

dietetyka studia

Jako absolwent kierunku Dietetyka w AEH, możesz zdecydować się na prowadzenie indywidualnej praktyki dietetycznej lub pracę w publicznej bądź niepublicznej placówce ochrony zdrowia (np. poradni dietetycznej, poradni chorób metabolicznych). Kwalifikacje zdobyte w trakcie studiów dietetycznych wykorzystasz wszędzie tam, gdzie potrzebni są specjaliści w zakresie żywienia zbiorowego i specjalistycznego, jak np. sanatoria, ośrodki wczasowe, placówki oświatowe i inne.

Jako dietetyk możesz też rozwijać karierę zawodową w branży fitness i wellness albo związać swoją przyszłość z produkcją i kontrolą żywności. A może znajdziesz swoje miejsce w dynamicznie rozwijającej się branży cateringu dietetycznego (diet pudełkowych)? Jeśli Twoim powołaniem okaże się edukowanie i motywowanie innych w zakresie zdrowego odżywiania, możesz też rozwinąć karierę jako influencer lub coach dietetyczny – wszystko w Twoich rękach!

Partnerzy kierunku

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się zdrowym stylem życia i jako dietetyk chcesz pomagać ludziom w jego wdrażaniu.

Zależy Ci na tym, by zgłębić zasady prawidłowego żywienia i poznać podstawy technologii żywności.

Chcesz rozwinąć własny biznes związany z branżą żywieniową lub zostać influencerem promującym idee zdrowego odżywiania.

Dietetyka studia Warszawa
dietetyka
dietetyka

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata 

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania nowoczesnej wiedzy z zakresu dietetyki. Absolwenci kierunku są w pełni przygotowani do budowania kariery w różnych obszarach zawodowych związanych z żywieniem, a także do rozwoju własnej działalności gospodarczej w tej branży.

STUDIA ONLINE NA KIERUNKU DIETETYKA W AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE:

Przy wyborze studiów w trybie online na kierunku Dietetyka, niewielka część zajęć w ciągu całego toku studiów musi odbyć się w siedzibie uczelni – ze względu na konieczność zdobycia przez studentów praktycznych umiejętności laboratoryjnych. Harmonogram zajęć stacjonarnych zostanie zaplanowany w taki sposób, aby odbyły się one jednorazowo dla całego, 3-letniego toku studiów, w bloku trwającym około jednego tygodnia. Terminy realizacji tego bloku zajęć będą planowane i ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem (w każdym roku trwania studiów), dzięki czemu student może wybrać dogodny dla siebie moment jego zaliczenia.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów na kierunku Dietetyka w AEH studenci poznają przedmioty z zakresu podstaw medycyny oraz nauk klinicznych, które stanowią fundament pod naukowe rozumienie funkcjonowania i biologii ludzkiego organizmu. W ramach programu pierwszego roku przewidziano również szereg zajęć poświęconych zagadnieniom z zakresu dietetyki jako nauki medycznej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności Akademickie 1 W 15/8
Anatomia człowieka 4 W, Ć 45/28
Fizjologia człowieka 4 W, Ć 45/28
Podstawy żywienia człowieka 4 W, Ć 45/28
Podstawy ogólnej technologii żywności 3 W 30/16
Chemia żywności 4 W, Lab 60/32
Zajęcia do wyboru 10 W, Ć 105/60
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lek 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Pierwsza pomoc przedlekarska 1 Ć 15/8
Kliniczny zarys chorób 4 W 30/16
Podstawy dietetyki 3 W, Ć 45/28
Diagnostyka laboratoryjna 2 Ć 30/16
Metody oceny stanu odżywiania 3 Ć 30/16
Zajęcia do wyboru 15 W, Ć, Lab 180/92

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEK – lektorat; LAB – laboratorium; K – konwersatorium; PR – praktyki

W ramach pierwszego roku studiów student ma możliwość wyboru:
A – po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: • Teoria organizacji i zarządzania lub Podstawy ekonomii; • Wprowadzenie do psychologii lub Podstawy komunikacji społecznej; • Towaroznawstwo żywności lub Technologia przygotowania potraw,
B – po dwa spośród trzech oferowanych przedmiotów w grupach: • Biochemia i/lub Genetyka i/lub Statystyka medyczna; • Parazytologia / Alergologia i/lub Mikrobiologia; • Analiza i ocena jakości żywności lub Toksykologia żywności.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów przewidziano przedmioty koncentrujące się przekazaniu specjalistycznej wiedzy niezbędnej w pracy każdego dietetyka. Oprócz nich, zgodnie z założeniami programu, student spośród licznych przedmiotów do wyboru realizuje te, które pozwolą mu skoncentrować się na zagadnieniach będących w centrum jego zainteresowań. Począwszy od czwartego semestru, student rozpoczyna praktyki zawodowe (w placówkach nieklinicznych) oraz przygotowywanie własnego projektu społecznego.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Higiena i bezpieczeństwo żywności 4 W, Ć 60 / 32
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Język obcy 2 Lek 30/16
Psychologia zdrowia 3 W 30/16
Żywienie osób dorosłych 4 W, Ć 45/28
Organizacja działalności zawodowej w branży usług zdrowotnych 3 Ć 30/16
Zajęcia do wyboru 14 W, Ć, K 165/96
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lek 30/16
Żywienie dzieci 4 W, Ć 45 / 24
Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej 4 W, Ć 45 /24
Projekt społeczny 3 K 30 / 16
Praktyka zawodowa I (niekliniczna) 14 PR 360 / 360
Zajęcia do wyboru 3 W, Ć 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEK – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; PR – praktyki

W ramach drugiego roku studiów student ma możliwość wyboru:
A – po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: • Charakterystyka diet i suplementy diety lub Żywność funkcjonalna; • Przedsiębiorczość lub Zarządzanie projektami,
B – po dwa spośród trzech oferowanych przedmiotów w grupach: • Technologia preparatów dietetycznych i/lub Żywność nowej generacji i/lub Wartość odżywcza żywności; • Poradnictwo dietetyczne lub Zasady układania jadłospisów i planowania diet.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów, poza kolejnymi zajęciami kierunkowymi, przewidziano również przedmioty, których celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat istoty pracy w zawodzie dietetyka oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ramach piątego semestru student odbywa kolejną część praktyk zawodowych (w placówkach klinicznych) oraz realizuje swój projekt społeczny.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lek 30/16
Farmakologia 4 W 16
Projekt społeczny 4 K 30/16
Praktyka zawodowa II (kliniczna) 14 PR 360/360
Zajęcia do wyboru 6 W, Ć 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Skóra odbiciem stanu odżywiania i zdrowia 3 K 30/16
Warsztat pracy dietetyka: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 6 Lab, K 60
Żywienie w stanach chorobowych - plany żywienia 6 Ć 60
Dietetyka - repetytorium 3 K 45
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 3 K 60
Zajęcia do wyboru 6 W, War 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEK – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; PR – praktyki

W ramach trzeciego roku studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach: • Podstawy marketingu lub Podstawy reklamy; • Tradycje kulinarne regionów Polski lub Tradycje kulinarne regionów świata, • Umiejętności trenerskie lub Umiejętności menadżerskie; • Psychopatologia lub Psychosomatyka.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6400 zł 3200 zł 650 zł 545 zł
II 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
III 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6400 zł 3200 zł 650 zł 545 zł
II 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
III 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł
II 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
III 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44