Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Psychodietetyka

Kierunek studiów:
Dietetyka
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychodietetyka/|https://vizja.pl/en|psychodietetyka
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Psychodietetyk to bez wątpienia zawód przyszłości – z jego pomocy korzysta coraz więcej osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania, „zajadaniem stresu”, chorobami cywilizacyjnymi czy też niską samooceną, która może wynikać z nieakceptacji swojego wyglądu, złej kondycji psychofizycznej czy też niezdrowej relacji z jedzeniem.

Widzisz swoją przyszłość w roli specjalisty, który towarzyszy pacjentom w procesie zdrowienia i poprawy jakości życia? Chcesz edukować i wspierać innych w budowaniu pewności siebie, a także utrzymaniu motywacji do zmiany szkodliwych nawyków żywieniowych na dobre?

Na tych studiach zyskasz gruntowną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu dietetyki i psychologii żywienia, a także warsztat umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności bądź pracy w specjalistycznych zespołach terapeutycznych.

W toku studiów poznasz kluczowe zagadnienia kierunkowe, zgodne z najnowszą wiedzą, praktyką kliniczną i badawczą. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i laboratoryjny, dzięki czemu absolwenci kierunku potrafią korzystać z nowoczesnych metodologii, narzędzi i technologii informatycznych, które wspierają psychodietetyków w codziennej praktyce zawodowej. Studia II stopnia na kierunku Dietetyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie dedykujemy osobom z dyplomem co najmniej licencjackim na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu – w tym dietetyki I stopnia. Program specjalności Psychodietetyka w AEH to także dobry wybór dla absolwentów kierunków psychologicznych – w szczególności psychologii zdrowia czy psychologii klinicznej – którzy chcą nabyć dodatkowe kompetencje zawodowe.

Poznaj też drugą specjalność prowadzoną w ramach tego kierunku: Dietetyka sportowa w AEH.

Dietetyka II stopnia: Psychodietetyka – co nas wyróżnia?

 • Nauczysz się diagnozować i realizować postępowanie dietetyczne w odniesieniu do psychologicznych uwarunkowań pacjenta/klienta.
 • Rozwiniesz niezbędne w zawodzie psychodietetyka kompetencje interpersonalne i komunikacyjne.
 • Odbędziesz cenne praktyki zawodowe, by pewnym krokiem wejść na rynek pracy.
 • Będziesz się uczyć od najlepszych – ekspertów i praktyków tworzących kadrę dydaktyczną AEH.
 • Zyskasz dostęp do nowoczesnej przestrzeni dydaktycznej i infrastruktury laboratoryjnej.
 • Staniesz się członkiem międzynarodowej społeczności akademickiej (jesteśmy w czołówce rankingu uczelni w kategorii Umiędzynarodowienie).

Psychodietetyka – co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu Psychodietetyki w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej możesz m.in..:

 • założyć własny gabinet dietetyczny i prowadzić praktykę stacjonarnie lub online;
 • pracować w publicznym lub prywatnym ośrodku zdrowia – np. w klinice odchudzania, poradni dietetycznej, ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania;
 • zajmować się edukacją żywieniową w mediach (np. jako konsultant dietetyczny, diet coach, influencer, redaktor portalu branżowego);
 • znaleźć zatrudnienie w firmach, instytucjach i fundacjach, które zajmują się promocją zdrowego stylu życia oraz profilaktyką chorób dietopochodnych i zaburzeń odżywiania.

Partnerzy kierunku

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się psychologią odżywiania i emocjonalnym podłożem zaburzeń oraz błędów dietetycznych.

Chcesz profesjonalnie pomagać ludziom w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych.

Zależy Ci na uzyskaniu dyplom magistra na uczelni, która przoduje w rankingach szkół wyższych w Polsce.

Program i struktura studiów

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów magisterskich na kierunku Dietetyka w AEH koncentruje się na kluczowych zagadnieniach kierunkowych oraz na przedmiotach z dziedziny psychologii żywienia. Absolwenci studiów, po złożeniu pracy magisterskiej oraz uzyskaniu tytułu magistra, są przygotowani zarówno merytorycznie, jak i praktycznie do działalności zawodowej i dalszego rozwoju.

STUDIA ONLINE NA KIERUNKU DIETETYKA W AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE:

Ze względu na konieczność wypracowania przez studentów laboratoryjnych umiejętności praktycznych, przy wyborze studiów online część zajęć odbywa się także w siedzibie uczelni. Harmonogram ich realizacji zostanie ogłoszony studentom z odpowiednim wyprzedzeniem.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają kluczowe zagadnienia kierunkowe z zakresu zasad żywienia, technologii żywości oraz metodologii pracy dietetyka.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Zdrowie publiczne i epidemiologia 3 W, Ć 30/20
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne żywności 4 W, WAR 45/24
Współczesne trendy w technologii żywości i żywieniu 5 W, Ć 60/32
Metodologia badań żywieniowych 4 WAR 30/16
Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach 5 W, LAB 60/32
Technologie informatyczne wspierające pracę dietetyka 4 W, LAB 45/24
Praktyka dietetyczna oparta na faktach (EBM) 5 W, Ć 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Żywność, żywienie a zdrowie - styl życia 3 W, Ć 30/20
Dietoprofilaktyka 4 W, Ć 45/24
Zielarstwo i fitoterapia 3 W 30/16
Kształtowanie zachowań i nawyków żywieniowych 3 Ć 30/16
Edukacja zdrowotna i żywieniowa 3 Ć 30/16
Podstawy żywienia klinicznego 4 W, Ć 45/24
Zasady prowadzenia dokumentacji żywieniowej 4 W, Ć 45/24
Dietetyka geriatryczna 4 W, Ć 45/24

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratorium; WAR – warsztaty; LEKT – lektorat; SEM – seminarium; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów to czas pogłębiania wiedzy kierunkowej o kolejne zagadnienia specjalistyczne, a także realizację przedmiotów z zakresu psychologii żywienia. W programie są też praktyki zawodowe – dzięki czemu, po uzyskaniu dyplomu magistra dietetyki, absolwenci są w pełni przygotowani do działalności zawodowej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Psychologiczne uwarunkowania kontaktu i relacji z pacjentem 5 W, Ć, WAR 45/32
Dietoterapia chorób na tle alergicznym 5 W, Ć 45/24
Dietoterapia chorób metabolicznych 5 W, Ć 45/24
Farmakoterapia a żywienie - ocena interakcji leków z żywością 4 W, Ć 45/24
Seminarium dyplomowe 2 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Psychologia kliniczna 3 W, Ć 45/24
Postępowanie żywieniowe w zaburzeniach odżywiania 3 W, WAR 60/32
Narzędzia psychometryczne stosowane w dietetyce 3 Ć 30/16
Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dla dietetyków 3 WAR 30/16
Podstawy pomocy psychologicznej 3 W, WAR 45/24
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratorium; WAR – warsztaty; LEKT – lektorat; SEM – seminarium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6400 zł 3200 zł 650 zł 545 zł
II 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6400 zł 3200 zł 650 zł 545 zł
II 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9400 zł 4700 zł 950 zł 795 zł
II 9800 zł 4900 zł 990 zł 829 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44