Kryminologia i kryminalistyka

Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/kryminologia-i-kryminalistyka-studia-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|kryminologia-i-kryminalistyka-studia-i-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Przestępczość budzi Twój wewnętrzny sprzeciw i chcesz mieć swój udział w jej wykrywaniu i zapobieganiu? Fascynuje Cię analiza kryminalna i wiążesz swoją przyszłość z pracą w tej dziedzinie? Studiując na kierunku Kryminologia i kryminalistyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, zyskasz interdyscyplinarną wiedzę, która pozwoli Ci profesjonalnie zajmować się ekspertyzą śledczą, profilowaniem przestępców czy badaniem dowodów zbrodni. Poznasz najnowsze metody zabezpieczania miejsca przestępstwa i skuteczne narzędzia walki z przestępczością gospodarczą czy ekonomiczną. Zrozumiesz też strategie działania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa społecznego.

W trakcie licencjackich studiów kryminologicznych na AEH zgłębisz podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa karnego i rodzinnego, medycyny sądowej, prognozowania przestępstw i nowoczesnych metod śledczych oraz psychopatologii sprawców. Poznasz procedurę badania zbrodni, ale też podstawy informatyki śledczej – dowiesz się między innymi, czym są techniki białego wywiadu i jak tropienie śladów cyfrowych pomaga w wykrywaniu cyberprzestępstw, także tych korupcyjnych. Dzięki zajęciom praktycznym przekonasz się, na czym polega praca kryminologa i technika kryminalistyki, a także poznasz konkretne perspektywy zawodowe dla specjalistów z obu tych pokrewnych dziedzin. W ramach kierunku dostępne są też studia magisterskie – zobacz: Kryminologia i kryminalistyka II stopnia.

Kryminologia i kryminalistyka I stopnia – co nas wyróżnia:

  • Zyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu najnowocześniejszych metod zapobiegania i wykrywania przestępczości.
  • W ramach pracy dyplomowej zrealizujesz własny projekt społeczny na temat, który Cię szczególnie fascynuje w obszarze kryminologii i kryminalistyki.
  • Dzięki laboratoriom, warsztatom i praktykom poznasz zawód kryminologa w praktyce.
  • Nauczysz się pracować metodą projektową i rozwiniesz zdolności dedukcyjne.
  • Będziesz czerpać wiedzę od doświadczonych wykładowców i wieloletnich praktyków.
  • U nas studiujesz w międzynarodowym środowisku! (1. miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Kryminologia i kryminalistyka – co możesz robić po tych studiach?

co możesz robic po studiach kryminalistyka

Program studiów na kierunku Kryminologia i kryminalistyka na AEH to najlepszy wybór dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w:

  • formacjach mundurowych (Policji, Służbie Więziennej, Służbach Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, ABW czy CBA), ale też w sądownictwie (np. jako biegły sądowy, kurator, mediator) czy firmach detektywistycznych oraz agencjach ochrony mienia;
  • laboratoriach kryminalistycznych, ale też instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw, prewencją kryminalną czy polityką bezpieczeństwa wewnętrznego;
  • dziennikarstwie śledczym.

Czy wiesz, że kryminologię i kryminalistykę studiowało też wielu pisarzy poczytnych kryminałów? Jeśli szczególnie interesuje Cię ta dziedzina – dołącz do grona naszych studentów!

Ten kierunek poleca

Ten kierunek poleca
dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH - wykładowca Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, autor poczytnego kryminału "Dług krwi" (wyd. Novae Res).

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Umiesz łączyć fakty i interesuje Cię społeczne oraz psychologiczne tło przestępczości.

Chcesz zawodowo działać na rzecz zapobiegania i wykrywania przestępczości.

Chcesz mieć realny wpływ na wzrost bezpieczeństwa społecznego i rozwój technik kryminalistycznych.

kryminalistyka slide 1
kryminalistyka slide 2
kryminalistyka slide 3

Program i struktura studiów

STUDIA I STOPNIA
(LICENCJACKIE)

mają wartość
180 punktów ETCS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów Kryminologia i kryminalistyka I stopnia oferuje interdyscyplinarną, wielopoziomową wiedzę z zakresu zapobiegania i wykrywania przestępczości, niezbędną przyszłemu specjaliście w tej dziedzinie.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty z obszaru prawa, administracji, socjologii, psychologii czy bezpieczeństwa publicznego – dziedzin, które stanowią fundament zrozumienia szczegółowych zagadnień z zakresu kryminologii i kryminalistyki. Studenci uczestniczą też w zajęciach kierunkowych, które przygotowują ich do pogłębiania wiedzy specjalistycznej w dalszym toku nauki.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/16
Teoria organizacji i zarządzania / Podstawy ekonomii (do wyboru) 4 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej 5 W 30/16
Antropologia 5 W 30/16
Wprowadzenie do filozofii 4 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/32
Wprowadzenie do kryminologii i kryminalistyki 5 W, Ć 60/32
Podstawy socjologii 3 W 30/16
Etiologia przestępczości 3 K 30/16
Przestępczość zorganizowana 3 K 30/16
Elementy ekspertyzy kryminalistycznej 4 K 30/16
Instytucje ochrony prawnej 5 K 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studenci Kryminologii i kryminalistyki I stopnia pogłębiają specjalistyczną wiedzę w ramach kolejnych przedmiotów kierunkowych np. z obszaru analizy kryminalnej, psychologii czy informatyki śledczej. Podczas warsztatów i laboratoriów uczą się również wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/16
Język obcy 2 Ć 30/16
Prawo karne 6 W, Ć 60/32
Społeczeństwo informacyjne / Dziennikarstwo śledcze i beletrystyka kryminalistyczna (do wyboru) 3 K 30/16
Wstęp do cyberbezpieczeństwa / Elementy kryptografii (do wyboru) 4 W 30/16
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 3 K 24/16
Struktury bezpieczeństwa państwa 3 W 30/16
Źródła informacji o przestępczości 3 K 30/16
Medycyna sądowa 3 W 30/16
Analiza kryminalna 3 WAR 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Ć 30/16
Krajowy i międzynarodowy system praw człowieka 3 W 30/16
Analiza miejsca zdarzenia 3 WAR 30/16
Psychologia śledcza i sądowa 3 K 30/16
Toksykologia w kryminalistyce 3 LAB 30/16
Techniki białego wywiadu 4 W, Ć 45/24
Ślady cyfrowe - analiza i zabezpieczanie 3 WAR 30/16
Penitencjarystyka 3 K 30/16
Prognozowanie przestępczości 3 W, Ć 45/24
Patologie społeczne / Przestępczość białych kołnierzyków (do wyboru) 3 K 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studenci systematyzują i utrwalają specjalistyczną wiedzę kierunkową, a także odbywają praktyki zawodowe pod okiem ekspertów i praktyków. To także czas realizacji autorskiego projektu społecznego, który na kierunku Kryminologia i kryminalistyka I stopnia zastępuje obowiązek pisania tradycyjnej pracy licencjackiej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 Ć 30/16
Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej 2 K 30/16
Podstawy bezpieczeństwa indywidualnego / Podstawy bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych i publicznych (do wyboru) 3 W, Ć 60/32
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej / Nowe formy i metody przestępczości (do wyboru) 3 W 30/16
Informatyka śledcza 2 LAB 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360/360
Metodyka przygotowania projektu 3 K 45/24
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Profilowanie kryminalne 3 W, LAB 45/24
Techniki eksploracji Internetu / Metody i techniki perswazji oraz propagandy (do wyboru) 3 WAR 30/16
Metodologia pracy biegłego sądowego 3 K 30/16
Profilaktyka antykorupcyjna / Projektowanie bezpieczeństwa w instytucjach edukacyjnych (do wyboru) 3 K 30/16
Praktyka zawodowa II 14 PR 360/360
Projekt społeczny 4 K 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3200 zł 650 zł 545 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3100 zł 630 zł 529 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79