Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Kryminologia i kryminalistyka

Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/kryminologia-i-kryminalistyka-studia-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|kryminologia-i-kryminalistyka-studia-i-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Przestępczość budzi Twój wewnętrzny sprzeciw i chcesz mieć swój udział w jej wykrywaniu i zapobieganiu? Fascynuje Cię analiza kryminalna i wiążesz swoją przyszłość z pracą w tej dziedzinie? Studiując na kierunku Kryminologia i kryminalistyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, zyskasz interdyscyplinarną wiedzę, która pozwoli Ci profesjonalnie zajmować się ekspertyzą śledczą, profilowaniem przestępców czy badaniem dowodów zbrodni. Poznasz najnowsze metody zabezpieczania miejsca przestępstwa i skuteczne narzędzia walki z przestępczością gospodarczą czy ekonomiczną. Zrozumiesz też strategie działania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa społecznego.

W trakcie licencjackich studiów kryminologicznych na AEH zgłębisz podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa karnego i rodzinnego, medycyny sądowej, prognozowania przestępstw i nowoczesnych metod śledczych oraz psychopatologii sprawców. Poznasz procedurę badania zbrodni, ale też podstawy informatyki śledczej – dowiesz się między innymi, czym są techniki białego wywiadu i jak tropienie śladów cyfrowych pomaga w wykrywaniu cyberprzestępstw, także tych korupcyjnych. Dzięki zajęciom praktycznym przekonasz się, na czym polega praca kryminologa i technika kryminalistyki, a także poznasz konkretne perspektywy zawodowe dla specjalistów z obu tych pokrewnych dziedzin. W ramach kierunku dostępne są też studia magisterskie – zobacz: Kryminologia i kryminalistyka II stopnia.

Kryminologia i kryminalistyka I stopnia – co nas wyróżnia:

 • Zyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu najnowocześniejszych metod zapobiegania i wykrywania przestępczości.
 • Zrealizujesz własny projekt społeczny na temat, który Cię szczególnie fascynuje w obszarze kryminologii i kryminalistyki.
 • Dzięki laboratoriom, warsztatom i praktykom poznasz zawód kryminologa w praktyce.
 • Nauczysz się pracować metodą projektową i rozwiniesz zdolności dedukcyjne.
 • Będziesz czerpać wiedzę od doświadczonych wykładowców i wieloletnich praktyków.
 • U nas studiujesz w międzynarodowym środowisku! (przodujemy w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Kryminologia i kryminalistyka – co możesz robić po tych studiach?

co możesz robic po studiach kryminalistyka

Program studiów na kierunku Kryminologia i kryminalistyka na AEH to najlepszy wybór dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w:

 • formacjach mundurowych (Policji, Służbie Więziennej, Służbach Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, ABW czy CBA), ale też w sądownictwie (np. jako biegły sądowy, kurator, mediator) czy firmach detektywistycznych oraz agencjach ochrony mienia;
 • laboratoriach kryminalistycznych, ale też instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw, prewencją kryminalną czy polityką bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • dziennikarstwie śledczym.

Czy wiesz, że kryminologię i kryminalistykę studiowało też wielu pisarzy poczytnych kryminałów? Jeśli szczególnie interesuje Cię ta dziedzina – dołącz do grona naszych studentów!

Ten kierunek poleca

Ten kierunek poleca
dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH - wykładowca Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, autor poczytnego kryminału "Dług krwi" (wyd. Novae Res).

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Umiesz łączyć fakty i interesuje Cię społeczne oraz psychologiczne tło przestępczości.

Chcesz zawodowo działać na rzecz zapobiegania i wykrywania przestępczości.

Chcesz mieć realny wpływ na wzrost bezpieczeństwa społecznego i rozwój technik kryminalistycznych.

kryminalistyka slide 1
kryminalistyka slide 2
kryminalistyka slide 3

Program i struktura studiów

STUDIA I STOPNIA
(LICENCJACKIE)

mają wartość
180 punktów ETCS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów Kryminologia i kryminalistyka I stopnia oferuje interdyscyplinarną, wielopoziomową wiedzę z zakresu zapobiegania i wykrywania przestępczości, niezbędną przyszłemu specjaliście w tej dziedzinie.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty z obszaru prawa, administracji, socjologii, psychologii czy bezpieczeństwa publicznego – dziedzin, które stanowią fundament zrozumienia szczegółowych zagadnień z zakresu kryminologii i kryminalistyki. Studenci uczestniczą też w zajęciach kierunkowych, które przygotowują ich do pogłębiania wiedzy specjalistycznej w dalszym toku nauki.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania / Podstawy ekonomii (do wyboru) 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Antropologia 5 W 30/16
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/16
Język obcy 2 LEKT 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Wprowadzenie do kryminologii i kryminalistyki 5 W, Ć 60/32
Podstawy socjologii 3 W 30/16
Etiologia przestępczości 3 K 30/16
Przestępczość zorganizowana 3 K 30/16
Elementy ekspertyzy kryminalistycznej 4 K 30/16
Instytucje ochrony prawnej 5 K 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studenci Kryminologii i kryminalistyki I stopnia pogłębiają specjalistyczną wiedzę w ramach kolejnych przedmiotów kierunkowych np. z obszaru analizy kryminalnej, psychologii czy informatyki śledczej. Podczas warsztatów i laboratoriów uczą się również wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Język obcy 2 Ć 30/16
Prawo karne 6 W, Ć 60/32
Społeczeństwo informacyjne / Dziennikarstwo śledcze i beletrystyka kryminalistyczna (do wyboru) 3 K 30/16
Wstęp do cyberbezpieczeństwa / Elementy kryptografii (do wyboru) 4 W 30/16
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 3 K 24/16
Struktury bezpieczeństwa państwa 3 W 30/16
Podstawowe źródła informacji o przestępczości 3 K 30/16
Medycyna sądowa 3 W 30/16
Analiza kryminalna 3 WAR 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Ć 30/16
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy 3 W 30/16
Analiza miejsca zdarzenia 3 WAR 45/24
Psychologia śledcza i sądowa 3 K 30/16
Toksykologia w kryminalistyce 3 LAB 30/16
Techniki białego wywiadu 3 W, Ć 45/24
Ślady cyfrowe - analiza i zabezpieczanie 3 WAR 30/16
Penitencjarystyka 3 K 30/16
Prognozowanie przestępczości 4 W, Ć 60/32
Patologie społeczne / Przestępczość białych kołnierzyków (do wyboru) 3 K 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studenci systematyzują i utrwalają specjalistyczną wiedzę kierunkową, a także odbywają praktyki zawodowe pod okiem ekspertów i praktyków. To także czas realizacji projektu społecznego i egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 Ć 30/16
Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej 2 K 30/16
Podstawy bezpieczeństwa indywidualnego / Podstawy bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych i publicznych (do wyboru) 3 W, Ć 60/32
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej / Nowe formy i metody przestępczości (do wyboru) 3 W 30/16
Informatyka śledcza 2 LAB 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360/360
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Profilowanie kryminalne 3 W, LAB 60/32
Techniki eksploracji Internetu / Metody i techniki perswazji oraz propagandy (do wyboru) 3 WAR 30/16
Metodologia pracy biegłego sądowego 3 K 45/24
Profilaktyka antykorupcyjna / Projektowanie bezpieczeństwa w instytucjach edukacyjnych (do wyboru) 3 K 30/16
Praktyka zawodowa II 14 PR 360/360
Projekt społeczny 4 K 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
II 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
III 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
II 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
III 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł
III 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści