Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Europeistyka

Kierunek studiów:
Politologia
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/politologia-europeistyka/|https://vizja.pl/en|politologia-europeistyka
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Europeistyka studia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. We współczesnym świecie większość ludzi czuje się bardziej Europejczykami niż obywatelami danego kraju. Trend ten sprawia, że bardzo ważne staje się rozszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, polityki państw europejskich, a także perspektyw finansowych środków unijnych. Studia na kierunku politologia w Warszawie, mają na celu dostarczenie wiadomości i wiedzy praktycznej, które wspierają rozwój polityki. Studia te oferują dziedzinę w ekscytującym środowisku dla przyszłych politologów, ponieważ mają oni możliwość prowadzenia nowatorskich badań. Nauki polityczne to dostarczenie informacji na temat sprawnego analizowania i badań polityki. Przygotowanie do uprawiania różnych stylów i metod polityki naszego kraju. Program poświęcony badaniu systemów politycznych, zagadnień i trendów.

Politologia to interdyscyplinarna dziedzina nauk społeczno-politycznych, w której można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o polityce, jej roli w życiu społecznym i naukach politycznych. Przyszli politolodzy powinni dokładnie rozważyć dostępne opcje podczas planowania ścieżki kariery. Nauki polityczne to wymagający kierunek, który może być trudny. Jednak jest to świetny kierunek dla tych, którzy są zainteresowani karierą w polityce i może okazać się dla nich niezwykle satysfakcjonujący. To może być dobry powód do studiowania nauk politycznych, ponieważ student może stać się lepszym analitykiem politycznym. Dodatkowo studenci otrzymają wiedzę o lobbingu i kampanii. Wiedza, którą studenci zdobywają podczas studiowania nauk politycznych, może pomóc im w ich karierze.

Co możesz robić po studiach?

Ukończenie specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia w sferze administracyjnej na szczeblu europejskim oraz krajowym, a także w roli specjalisty ds. funduszy europejskich lub koordynatora projektów unijnych. Kierunek politologia przygotuje Cię do zatrudnienia na różnych stanowiskach kierowniczych w urzędach, dużych korporacjach, organizacjach non-profit i agencjach rządowych (w tym wojsku). Politologia studia w Warszawie nauczą Cię również umiejętności, które są bardzo cenne w każdej organizacji. Po studiach politologicznych możesz zostać dziennikarzem, socjologiem, europeistą, czy inżynierem informacji w przestrzeni publicznej. Może też zainteresować Cię obszar smart city, komunikacja i PR lub stosunki międzynarodowe. Wszystkie te specjalizacje są poszukiwane na rynku pracy, ze względu na swój wąski i niepowtarzalny charakter.

Partnerzy kierunku

Stowarzyszenie mediów lokalnych Tygodnik lokalny Wspólnota News City

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się polityką Unii Europejskiej

Chcesz działać na arenie międzynarodowej

Planujesz związać swoją karierę z obszarem funduszy europejskich

Europeistyka studia
Europeistyka studia
Europeistyka studia

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata 

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu politologii. Czyli w różnych sferach działalności społecznej oraz współpracy międzynarodowej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
Teoria organizacji I zarządzania 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
BHP 0 W 8/8
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Lekt 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Prawo kontytucyjne I ustrój polityczny rp 5 W, Ć 60/40
Kontakty z mediami 4 W 30/24
Administracja publiczna 4 W 30/24
Podstawy socjologii 3 W 30/16
Zarządzanie projektami 3 W 30/16

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu nauk politologicznych w różnych sferach działalności społecznej i współpracy europejskiej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne  0 Ć 30/-
Język obcy  2 Lekt 30/16
Współczesna myśl polityczna  5 W, Ć 60/40
Marketing polityczny  5 W, Ć 60/40
Komunikowanie polityczne  3 W 30/24
Dyplomacja  3 W 30/24
Współczesne ruchy społeczne  3 K 30/24
Społeczeństwo informacyjne  3 K 30/24
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy  2 LEKT 30/16
Współczesne systemy polityczne  4 W 30/24
Bezpieczeństwo międzynarodowe  3 K 30/16
Integracja europejska  5 W, Ć 60/40
Międzynarodowe stosunki polityczne  4 W 30/24
Samorząd I polityka lokalna  3 K 30/24
Marka polityczna w przestrzeni publicznej  3 K 30/24
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów możesz wybrać przedmioty z zakresu specjalności europeistyka, aby zdobyć kwalifikacje niezbędne do budowania kariery w zakresie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Na każdym semestrze możesz wybrać 4 z 6 przedmiotów specjalnościowych.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Szkoła praktyków biznesu 2 K 24/16
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180
Zarządzanie marketingowe 5 W, Ć 60/40
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 5 W, Ć 60/40
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 3 K 45/24
Instytucje i procesy decyzyjne w UE 3 K 45/24
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Szkoła praktyków biznesu 2 K 24/16
Praktyki zawodowe 6 PR 180/180
Polityki wspólnotowe 5 W, Ć 60/40
Prawo europejskie 5 W, Ć 60/40
Analiza danych społecznych 3 K 45/24
Historia społeczna Europy 3 K 45/24
Projekt społeczno-gospodarczy i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 6 K 30/24

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] => Tryb stacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 4700
          [per_semester] => 2600
          [per_10] => 530
          [per_12] => 445
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [title] => Tryb niestacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 4600
          [per_semester] => 2550
          [per_10] => 520
          [per_12] => 437
        )

    )

)

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  4700 zł 2600 zł 530 zł 445 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  4600 zł 2550 zł 520 zł 437 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44