Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Psychologia dla magistrów i licencjatów

Rodzaj:
jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3,5 roku (7 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-dla-magistrow-i-licencjatow/|https://vizja.pl/en|psychologia-dla-magistrow-i-licencjatow
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Psychologia dla magistrów i licencjatów w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, to studia w elitarnej uczelni rekomendowanej przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Wyróżniona wśród 16 ze 102 uczelni w całej Polsce.

Psychologia to dziedzina, którą pracodawcy docenią w każdej pracy, w której ma się kontakt z ludźmi. A nasz kierunek psychologia jest uznany przez PAN, czyli REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

Jest to wyjątkowa oferta pełnego jednolitego magistra psychologii dla tych, którzy już ukończyli studia magisterskie lub licencjackie w innej dziedzinie.

Wszystkie przedmioty ogólnoakademickie, zajęcia lub kursy, które pokrywają się z poprzednim kierunkiem studiów, będą od razu automatycznie zaliczane. Dzięki temu możliwe jest ukończenie jednolitych studiów magisterskich w znacznie krótszym czasie niż standardowe 5 lat. Analiza zaliczonych przedmiotów z poprzednich studiów przeprowadzana jest indywidualnie. Dzięki skondensowanemu harmonogramowi zajęć możesz zdobyć pełne wykształcenie psychologiczne w ciągu zaledwie 7 semestrów. Jeśli tego potrzebujesz, możesz również uzyskać zgodę na indywidualny tok studiów. Dzięki temu jeszcze lepiej pogodzisz studiowanie z innymi zadaniami (np. praca, życie rodzinne).

Psychologia dla magistrów i licencjatów - Co nas wyróżnia?

  • Prowadzony przez nas kierunek Psychologia został doceniony przez PAN – sprawdź: REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do 16 najbardziej elitarnych uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Zostaliśmy 2. uczelnią niepubliczną w Polsce w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – sprawdź: Psychologia w AEH.
  • Zajmujemy 3. miejsce w rankingu „Perspektywy 2023” w kategorii Umiędzynarodowienie.
  • Mamy 8. miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych „Perspektywy 2023”.
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Psychologia - Co możesz robić po studiach?

Uzyskany dyplom magistra psychologii da Ci pełne uprawnienia, dokładnie takie, jakie wynikają z ukończenia 5-letnich jednolitych studiów magisterskich z psychologii. Zdobędziesz kwalifikacje do pracy na stanowisku psychologa w wielu różnych instytucjach i firmach, a także będziesz mógł kontynuować dalsze kształcenie np. w ramach specjalizacji lub profilowanych kursów i studiów podyplomowych.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Ukończyłeś studia magisterskie lub licencjackie, a chcesz w przyszłości pracować jako w pełni wykwalifikowany psycholog

Chcesz pogłębić swoją wiedzę z psychologii i w ten sposób zdobyć drugi zawód lub rozszerzyć swoje kompetencje i zwiększyć szanse na rynku pracy

Chcesz lepiej zrozumieć tajemnice ludzkiego zachowania i wykorzystywać w przyszłości tę wiedzę, niezależnie od tego, w jakim zawodzie będziesz pracować

Program i struktura studiów

Studia jednolite
(magisterskie)

mają wartość
300 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3,5 roku (7 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program skondensuje w 7 semestrach treści zwykle rozłożone na 10 semestrów studiów, ponieważ wiele z podstawowych przedmiotów zostało już przez studenta wcześniej zaliczonych w trakcie poprzednich studiów. Dzięki temu, przez pierwsze 4 semestry student realizuje program zajęć, który jest zazwyczaj realizowany w 3 lata. Ostatnie 3 semestry to kształcenie specjalnościowe i przygotowanie pracy magisterskiej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów – Psychologia.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 60/0
BHP 0 W 8/4
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Psychologia osobowości 6 W 30/24
Psychologia społeczna 8 W, Ć 54/40
Psychologia rozwoju człowieka 6 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Emocje i motywacja 7 W, Ć 60/40
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 30/16
Metodologia badań psychologicznych 5 W 24/24
Psychologia edukacyjno-wychowawcza 5 W 30/24
Psychologia różnic indywidualnych 5 W 30/24
Biologiczne podstawy zachowania 4 W 30/24
Historia myśli psychologicznej 4 W 30/16
Metody ilościowe - statystyka 6 W, Ć 60/40
Logika 4 K 24/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu nauk psychologicznych w różnych sferach życia społecznego. Stanowią one ugruntowanie i usystematyzowanie, a także rozszerzenie dotychczas zdobytej specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk psychologicznych. Na tym etapie można rozpocząć także zajęcia z dodatkowej specjalności przygotowania pedagogicznego (oddzielne zapisy).

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Diagnoza psychologiczna 8 W, Ć 60/40
Psychopatologia 6 W 30/24
Zastosowanie statystyki w psychologii 8 W, Ć 60/40
Wstęp do nauki o państwie i prawie 4 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Metody diagnozy psychologicznej (I) 5 Ć 30/16
Proseminarium 3 K 15/12
Zajęcia do wyboru (DW) 5 K 24/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 6 Ć 48/32
Psychometria 8 W, Ć 60/40
Podstawy pomocy psychologicznej 5 WAR 30/16
Neuropsychologia 6 W 30/24
Procesy poznawcze 6 W, Ć 60/40
Metody diagnozy psychologicznej (II) 5 Ć 30/16
Etyka zawodu psychologa 3 W 24/16
Proseminarium 3 K 15/12
Zajęcia do wyboru 2 K 24/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów rozpoczniesz realizację przedmiotów prowadzonych w ramach wybranej przez Ciebie ścieżki specjalnościowej. Standardowe specjalności oferowane na naszej uczelni to „Psychologia kliniczna i psychoterapia”, „Psychologia biznesu i przywództwa”, „Psychoterapia i terapia seksualna” lub „Psychologia dzieci i młodzieży”. Będziesz także kontynuować zajęcia wchodzące w skład przygotowania pedagogicznego, jeśli zostały wcześniej przez Ciebie wybrane.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia według programu wybranej specjalności podstawowej 25 W, Ć, K Wg programu danej specjalności
Zajęcia do wyboru 5 K 24/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia według programu wybranej specjalności podstawowej 25 W, Ć, K Wg programu danej specjalności
Seminarium magisterskie – konwersatoria 2 K 15/16
Seminarium magisterskie 8 SEM, PW 30/16
Zajęcia do wyboru 3 K 24/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

CZWARTY ROK STUDIÓW

Na czwartym roku studiów (jeden semestr) będziesz kontynuował edukację w wybranej przez Ciebie ścieżce specjalizacyjnej, odbędziesz także praktyki zawodowe. Jeśli zechcesz, możesz zacząć realizować praktyki już na wcześniejszych semestrach, wówczas w ostatnim semestrze będziesz miał więcej czasu na przygotowanie pracy magisterskiej. Po obronie pracy magisterskiej staniesz się w pełni wykwalifikowanym psychologiem i będziesz mógł czynić dobry użytek ze zdobytej wiedzy psychologicznej.

SEMESTR SIÓDMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia według programu wybranej specjalności podstawowej 20 W, Ć, K Wg programu danej specjalności
Seminarium magisterskie i praca magisterska 25 SEM, PW 30/16
Praktyki zawodowe 4 PR 100/100
Zajęcia do wyboru 3 K 24/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 11400 zł 5700 zł 1150 zł 962 zł
II 11800 zł 5900 zł 1190 zł 995 zł
III 12200 zł 6100 zł 1230 zł 1029 zł
IV 6300 zł 6300 zł 1270 zł 1062 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 11400 zł 5700 zł 1150 zł 962 zł
II 11800 zł 5900 zł 1190 zł 995 zł
III 12200 zł 6100 zł 1230 zł 1029 zł
IV 12600 zł 6300 zł 1270 zł 1062 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44