Psychologia dla magistrów i licencjatów

Rodzaj:
jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3,5 roku (7 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-dla-magistrow-i-licencjatow/|https://vizja.pl/en|psychologia-dla-magistrow-i-licencjatow
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Psychologia dla magistrów i licencjatów w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, to studia w elitarnej uczelni rekomendowanej przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Wyróżniona wśród 16 ze 102 uczelni w całej Polsce.

Psychologia to dziedzina, którą pracodawcy docenią w każdej pracy, w której ma się kontakt z ludźmi. A nasz kierunek psychologia jest uznany przez PAN, czyli REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

Jest to wyjątkowa oferta pełnego jednolitego magistra psychologii dla tych, którzy już ukończyli studia magisterskie lub licencjackie w innej dziedzinie. 

Wszystkie przedmioty ogólnoakademickie, zajęcia lub kursy, które pokrywają się z poprzednim kierunkiem studiów, będą od razu automatycznie zaliczane. Dzięki temu możliwe jest ukończenie jednolitych studiów magisterskich w znacznie krótszym czasie niż standardowe 5 lat. Analiza zaliczonych przedmiotów z poprzednich studiów przeprowadzana jest indywidualnie. Dzięki skondensowanemu harmonogramowi zajęć możesz zdobyć pełne wykształcenie psychologiczne w ciągu zaledwie 7 semestrów. Jeśli tego potrzebujesz, możesz również uzyskać zgodę na indywidualny tok studiów. Dzięki temu jeszcze lepiej pogodzisz studiowanie z innymi zadaniami (np. praca, życie rodzinne).

Psychologia dla magistrów i licencjatów - Co nas wyróżnia?

  • Nasz kierunek psychologia jest uznany przez PAN, czyli REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do najbardziej elitarnych 16 uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Jesteśmy drugą uczelnią niepubliczną w Polsce, w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – Psychologia 2022.
  • 1 miejsce w rankingu „Perspektywy 2022” w kategorii Umiędzynarodowienie 2022.
  • Mamy 6 miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, w rankingu „Perspektywy 2022”
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

 

Psychologia - Co możesz robić po studiach?

Uzyskany dyplom magistra psychologii da Ci pełne uprawnienia, dokładnie takie, jakie wynikają z ukończenia 5-letnich jednolitych studiów magisterskich z psychologii. Zdobędziesz kwalifikacje do pracy na stanowisku psychologa w wielu różnych instytucjach i firmach, a także będziesz mógł kontynuować dalsze kształcenie np. w ramach specjalizacji lub profilowanych kursów i studiów podyplomowych.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Ukończyłeś studia magisterskie lub licencjackie, a chcesz w przyszłości pracować jako w pełni wykwalifikowany psycholog
Chcesz pogłębić swoją wiedzę z psychologii i w ten sposób zdobyć drugi zawód lub rozszerzyć swoje kompetencje i zwiększyć szanse na rynku pracy
Chcesz lepiej zrozumieć tajemnice ludzkiego zachowania i wykorzystywać w przyszłości tę wiedzę, niezależnie od tego, w jakim zawodzie będziesz pracować

Program i struktura studiów

Studia jednolite
(magisterskie)

trwają
3,5 roku (7 semestrów)
mają wartość
300 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program skondensuje w 7 semestrach treści zwykle rozłożone na 10 semestrów studiów, ponieważ wiele z podstawowych przedmiotów zostało już przez studenta wcześniej zaliczonych w trakcie poprzednich studiów. Dzięki temu, przez pierwsze 4 semestry student realizuje program zajęć, który jest zazwyczaj realizowany w 3 lata. Ostatnie 3 semestry to kształcenie specjalnościowe i przygotowanie pracy magisterskiej.

 

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów – Psychologia.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Ć 24/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 60/0
BHP 0 K 8/4
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Wprowadzenie do filozofii 4 W 30/16
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Psychologia osobowości 6 W 30/24
Psychologia społeczna 8 W, Ć 54/40
Psychologia rozwoju człowieka 6 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Umiejętności akademickie 2 K 15/8
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 Ć 24/16
Emocje i motywacja 8 W, Ć 54/40
Metodologia badań w naukach społecznych 4 K 24/16
Metodologia badań psychologicznych 5 K 24/16
Psychologia edukacyjno-wychowawcza 5 W 30/24
Psychologia różnic indywidualnych 5 W 30/24
Biologiczne podstawy zachowania 4 W 30/24
Historia myśli psychologicznej 4 W 30/16
Metody ilościowe - statystyka 6 W, Ć 60/40
Logika 4 K 30/24

Drugi rok studiów

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu nauk psychologicznych w różnych sferach życia społecznego. Stanowią one ugruntowanie i usystematyzowanie, a także rozszerzenie dotychczas zdobytej specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk psychologicznych. Na tym etapie można rozpocząć także zajęcia z dodatkowej specjalności przygotowania pedagogicznego (oddzielne zapisy).

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 Ć 24/16
Diagnoza psychologiczna 8 W, Ć 54/40
Psychopatologia 6 W 30/24
Zastosowanie statystyki w psychologii 7 W, Ć 54/40
Nauka o państwie, prawie i polityce 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Metody diagnozy psychologicznej (inteligencja) 5 Ć 30/16
Proseminarium 3 Ć 15/12
Zajęcia do wyboru 5 K 24/16
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 6 Ć 48/32
Psychometria 8 W, Ć 54/40
Podstawy pomocy psychologicznej 5 Ć 30/24
Neuropsychologia 6 W 30/24
Procesy poznawcze 6 W, Ć 60/40
Metody diagnozy psychologicznej (osobowość) 5 Ć 30/16
Etyka zawodu psychologa 3 K 24/16
Proseminarium 3 Ć 15/12
Zajęcia do wyboru 2 K 24/16

Trzeci rok studiów

Na trzecim roku studiów rozpoczniesz realizację przedmiotów prowadzonych w ramach wybranej przez Ciebie ścieżki specjalnościowej. Standardowe specjalności oferowane na naszej uczelni to „Psychologia kliniczna i psychoterapia”, „Psychologia biznesu i przywództwa”, „Psychoterapia i terapia seksualna” lub „Psychologia dzieci i młodzieży”. Będziesz także kontynuować zajęcia wchodzące w skład przygotowania pedagogicznego, jeśli zostały wcześniej przez Ciebie wybrane.

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia według programu wybranej specjalności podstawowej 25 W, Ć, K Wg programu danej specjalności
Zajęcia do wyboru 5 K 24/16
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia według programu wybranej specjalności podstawowej 25 W, Ć, K Wg programu danej specjalności
Seminarium magisterskie – konwersatoria 2 K 15/16
Seminarium magisterskie 8 SEM, PW 30/16
Zajęcia do wyboru 3 K 24/16

Czwarty rok studiów

Na czwartym roku studiów (jeden semestr) będziesz kontynuował edukację w wybranej przez Ciebie ścieżce specjalizacyjnej,  odbędziesz także praktyki zawodowe. Jeśli zechcesz, możesz zacząć realizować praktyki już na wcześniejszych semestrach, wówczas w ostatnim semestrze będziesz miał więcej czasu na przygotowanie pracy magisterskiej. Po obronie pracy magisterskiej staniesz się w pełni wykwalifikowanym psychologiem i będziesz mógł czynić dobry użytek ze zdobytej wiedzy psychologicznej.

Semestr siódmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia według programu wybranej specjalności podstawowej 20 W, Ć, K Wg programu danej specjalności
Seminarium magisterskie i praca magisterska 25 SEM, PW 30/16
Praktyki zawodowe 4 PR 100/100
Zajęcia do wyboru 3 K 24/16

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5400 zł 2995 zł 629 zł 538 zł
2 i 3 8880 zł 4690 zł 948 zł 793 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5300 zł 2940 zł 617 zł 528 zł
2 i 3 8780 zł 4640 zł 938 zł 785 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79