Psychologia Biznesu i Przywództwa

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia jednolite magisterskie
Kierunek studiów:
Czas trwania:
5 lat (10 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-biznesu-i-przywodztwa/|https://vizja.pl/en|psychologia-biznesu-i-przywodztwa
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Rekomendacja
Polskiej Akademii Nauk

Psychologia biznesu i przywództwa to studia kierunkowe dla przyszłych menedżerów, osób odpowiadających za wizerunek firmy i dynamikę relacji zarówno w koncernach, jak i firmach rodzinnych. Efektywne kierowanie ludźmi w dzisiejszych czasach nie obejdzie się już bez wiedzy psychologicznej. Psychologia to niewątpliwie studia o wysokiej pozycji wśród innych kierunków na naszej uczelni, REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Specjalność ta bezsprzecznie przygotowuje Cię do pracy w charakterze eksperta w dziedzinie psychologii biznesu. Dzięki tej ścieżce zdobędziesz umiejętności w zakresie budowania zespołu i przywództwa w pracy wykonywanej w zespołach. Poznasz między innymi mechanizmy motywacji godnościowej oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności negocjacyjne niezbędne w mediacjach biznesowych. Zdobędziesz także teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu psychologii biznesu i przywództwa, niezbędne w pracy trenera. Podobnie jak trener biznesu, psycholog zarządzający zespołami powinien mieć umiejętność przekonywania i siłę perswazji, aby skutecznie zarządzać ludźmi.

Zadaniem psychologa w organizacji jest ułatwić przejście od tradycyjnej kultury organizacyjnej, w której zarządzają „przełożeni”, do kultury nowoczesnej, w której zespołami pracowniczymi kierują „liderzy”. W warunkach gospodarki ilość rutynowej pracy wykonywanej indywidualnie maleje na rzecz pracy wykonywanej w zespołach. Rośnie więc znaczenie umiejętności budowania i kierowania zespołem. Również praca jest coraz bardziej złożoną działalnością, w którą pracownicy muszą się osobiście zaangażować. Nowoczesny lider zespołu musi umieć wspierać zespół, czyli znać mechanizmy motywacji godnościowej, posiadać praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Psychologia studia - Co nas wyróżnia?

  • Nasz kierunek psychologia jest uznany przez PAN, czyli REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do najbardziej elitarnych 16 uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Jesteśmy drugą uczelnią niepubliczną w Polsce, w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – Psychologia 2022.
  • 1 miejsce w rankingu „Perspektywy 2022” w kategorii Umiędzynarodowienie 2022.
  • Mamy 6 miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, w rankingu „Perspektywy 2022”
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Psychologia biznesu i przywództwa - Co możesz robić po studiach?

Po studiach możesz pracować w sektorze tworzenia zespołów pracowniczych oraz zarządzania projektami i zespołami, ukierunkowanymi na osiąganie zaplanowanych celów. Każdy rodzaj pracy z ludźmi i tam, gdzie będziesz miał realny wpływ na efektywność sprzedażową. Można być psychologiem biznesu lub zajmować się zarządzaniem zasobami ludzkimi. W takim przypadku możesz sprawdzić się na stanowiskach związanych z zarządzaniem pracownikami. Możesz też zostać menedżerem i kierować pracą zespołu. Decydując się na tę specjalność, dowiesz się, jak zarządzać motywacją pracowników, a także jak tworzyć zadaniowe zespoły pracownicze. Poznasz metody diagnozowania problemów w zarządzaniu i projektowania działań naprawczych oraz motywowania do pracy. Doskonale opanujesz zarządzanie przedsięwzięciami i zespołami pracowniczymi. Poznasz sposoby osiągania zaplanowanych celów przy dostępnych zasobach finansowych.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się praktykami motywacyjnymi
Chcesz poznać narzędzia psychologiczne, które pomagają w osiąganiu zaplanowanych celów biznesowych,
Chcesz w przyszłości zająć się psychologią w biznesie.

Program i struktura studiów

Studia jednolite
(magisterskie)

trwają
5 lat (10 semestrów)
mają wartość
300 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia wiedzy psychologicznej oraz jej umiejętnego wykorzystania w praktyce i życiu zawodowym. Stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu psychoterapeuty, psychologa biznesu, psychologa klinicznego, seksuologa. 

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów. 

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/4
Umiejętności Akademickie 2 W 15/8
WPROWADZENIE DO FILOZOFII  4 W 30/16
PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 4 W 30/16
NAUKA O PAŃSTWIE, PRAWIE I POLITYCE 5 W 30/24
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII 5 W 30/24
TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 5 W 30/24
PODSTAWY EKONOMII 5 W 30/24
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH SPOŁECZNYCH 4 K 24/16
METODY ILOŚCIOWE - STATYSTYKA 5 W, Ć 60/40
LOGIKA 4 W 30/24
PROCESY POZNAWCZE 6 W, Ć 60/40
BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWAŃ 5 W 30/24
HISTORIA MYŚLI PSYCHOLOGICZNEJ 4 W 30/16

Drugi
rok studiów

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu nauk psychologicznych w różnych sferach życia społecznego. 

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
EMOCJE I MOTYWACJA 8 W, Ć 54/40
PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI 5 W 30/24
PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA 5 W 30/24
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA 8 W, Ć 54/40
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ZASTOSOWANIE STATYSTYKI W PSYCHOLOGII 7 W, Ć 60/48
NEUROPSYCHOLOGIA 5 W 30/24
PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH 5 W, Ć 30/24
METODOLOGIA BADAŃ 5 W, Ć 30/24
PSYCHOLOGIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA 5 W 30/24

Trzeci rok studiów

Na trzecim roku studiów kontynuowane są przedmioty właściwe dla kierunku psychologia. Stanowią one ugruntowanie i usystematyzowanie, a także rozszerzenie dotychczas zdobytej specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk psychologicznych. Na tym etapie program studiów przygotuje Cię do wyboru właściwej ścieżki specjalnościowej.  

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA 8 W, Ć 54/40
PSYCHOPATOLOGIA 5 W 30/24
METODY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ (INTELIGENCJA) 5 W 30/16
PROSEMINARIUM 4 K 15/12
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 3 K 20/12
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PSYCHOMETRIA 8 W, Ć 54/40
PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 5 W, Ć 30/24
METODY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ (OSOBOWOŚĆ) 5 W 30/16
ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA 3 W, Ć 24/16
PROSEMINARIUM 4 K 15/12
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 3 K 20/12

Czwarty rok studiów

Na czwartym roku studiów rozpoczniesz realizację przedmiotów realizowanych w ramach wybranej przez Ciebie ścieżki specjalnościowej. Rozpoczniesz zdobywanie wiedzy sprofilowanej pod kątem przygotowania do pracy psychologa w zakresie psychologii biznesu i przywództwa.

Semestr siódmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 5 K 24/16
ANOMIA PRACOWNICZA 8 W, Ć 54/32
ASERTYWNOŚĆ 5 Ć 20/16
PROGRAM WSPIERANIA PRACOWNIKÓW (EAP) 6 K 24/16
WSPÓŁCZESNE METODY ZARZĄDZANIA POTENCJAŁEM PRACOWNICZYM 4 W 15/12
Semestr ósmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 3 W 30/16
ETOS PRACOWNICZY 7 W, Ć 60/32
EWALUACJA PRACOWNIKÓW 4 Ć 30/16
PSYCHOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI 4 W 30/16
UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKIE 4 Ć 30/24
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI 3 W 30/16
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 3 K 24/16
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2 K 15/15

Piąty rok studiów

Na piątym roku studiów będziesz systematyzować i porządkować wiedzę i umiejętności z zakresu wybranej specjalności.

Semestr dziewiąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE 4 W, Ć 54/32
NEGOCJACJE I MEDIACJE 4 Ć 30/16
PSYCHOLOGIA PERSWAZJI I PROPAGANDY 4 K 30/16
PUBLIC RELATIONS 4 W 30/16
ZARZĄDZANIE GODNOŚCIOWE POPRZEZ WARTOŚCI 4 W 30/16
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 8 K 30/24
PRAKTYKI ZAWODOWE 2 PR 50/50
Semestr dziesiąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 3 K 24/16
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 5 SEM, PW 30/24
PRAKTYKI ZAWODOWE 2 PR 50/50
PRACA DYPLOMOWA 20 PW 500/500

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5400 zł 2995 zł 629 zł 538 zł
2 i 3 6100 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5300 zł 2940 zł 617 zł 528 zł
2 i 3 6000 zł 3250 zł 660 zł 554 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79