Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Psychologia Biznesu i Przywództwa

Kierunek studiów:
Psychologia
Rodzaj:
studia jednolite magisterskie
Kierunek studiów:
Czas trwania:
5 lat (10 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/psychologia-biznesu-i-przywodztwa/|https://vizja.pl/en|psychologia-biznesu-i-przywodztwa
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Rekomendacja
Polskiej Akademii Nauk

Psychologia biznesu i przywództwa to studia kierunkowe dla przyszłych menedżerów, osób odpowiadających za wizerunek firmy i dynamikę relacji zarówno w koncernach, jak i firmach rodzinnych. Efektywne kierowanie ludźmi w dzisiejszych czasach nie obejdzie się już bez wiedzy psychologicznej. Psychologia to niewątpliwie studia o wysokiej pozycji wśród innych kierunków na naszej uczelni, REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Specjalność ta bezsprzecznie przygotowuje Cię do pracy w charakterze eksperta w dziedzinie psychologii biznesu. Dzięki tej ścieżce zdobędziesz umiejętności w zakresie budowania zespołu i przywództwa w pracy wykonywanej w zespołach. Poznasz między innymi mechanizmy motywacji godnościowej oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności negocjacyjne niezbędne w mediacjach biznesowych. Zdobędziesz także teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu psychologii biznesu i przywództwa, niezbędne w pracy trenera. Podobnie jak trener biznesu, psycholog zarządzający zespołami powinien mieć umiejętność przekonywania i siłę perswazji, aby skutecznie zarządzać ludźmi.

Zadaniem psychologa w organizacji jest ułatwić przejście od tradycyjnej kultury organizacyjnej, w której zarządzają „przełożeni”, do kultury nowoczesnej, w której zespołami pracowniczymi kierują „liderzy”. W warunkach gospodarki ilość rutynowej pracy wykonywanej indywidualnie maleje na rzecz pracy wykonywanej w zespołach. Rośnie więc znaczenie umiejętności budowania i kierowania zespołem. Również praca jest coraz bardziej złożoną działalnością, w którą pracownicy muszą się osobiście zaangażować. Nowoczesny lider zespołu musi umieć wspierać zespół, czyli znać mechanizmy motywacji godnościowej, posiadać praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Psychologia studia - Co nas wyróżnia?

  • Prowadzony przez nas kierunek Psychologia został doceniony przez PAN – zobacz: REKOMENDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
  • Należymy do 16 najbardziej elitarnych uczelni rekomendowanych przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Zostaliśmy 2. uczelnią niepubliczną w Polsce w rankingu KIERUNKÓW STUDIÓW „Perspektywy 2022” – sprawdź: Psychologia w AEH.
  • Zajmujemy 3. miejsce w rankingu „Perspektywy 2023” w kategorii Umiędzynarodowienie.
  • Mamy 8. miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych „Perspektywy 2023”.
  • Uczelnię AEH uwzględniono w prestiżowym rankingu szkół wyższych THE Impact Ranking 2022.

Psychologia biznesu i przywództwa - Co możesz robić po studiach?

Po studiach możesz pracować w sektorze tworzenia zespołów pracowniczych oraz zarządzania projektami i zespołami, ukierunkowanymi na osiąganie zaplanowanych celów. Każdy rodzaj pracy z ludźmi i tam, gdzie będziesz miał realny wpływ na efektywność sprzedażową. Można być psychologiem biznesu lub zajmować się zarządzaniem zasobami ludzkimi. W takim przypadku możesz sprawdzić się na stanowiskach związanych z zarządzaniem pracownikami. Możesz też zostać menedżerem i kierować pracą zespołu. Decydując się na tę specjalność, dowiesz się, jak zarządzać motywacją pracowników, a także jak tworzyć zadaniowe zespoły pracownicze. Poznasz metody diagnozowania problemów w zarządzaniu i projektowania działań naprawczych oraz motywowania do pracy. Doskonale opanujesz zarządzanie przedsięwzięciami i zespołami pracowniczymi. Poznasz sposoby osiągania zaplanowanych celów przy dostępnych zasobach finansowych.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się praktykami motywacyjnymi

Chcesz poznać narzędzia psychologiczne, które pomagają w osiąganiu zaplanowanych celów biznesowych

Chcesz w przyszłości zająć się psychologią w biznesie

Program i struktura studiów

Studia jednolite
(magisterskie)

mają wartość
300 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
5 lat (10 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia wiedzy psychologicznej oraz jej umiejętnego wykorzystania w praktyce i życiu zawodowym. Stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu psychoterapeuty, psychologa biznesu, psychologa klinicznego, seksuologa. 

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów. 

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/4
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie 4 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 30/16
Historia myśli psychologicznej 4 W 30/16
Metody ilościowe - statystyka 6 W, Ć 60/40
Logika 4 K 24/16
Biologiczne podstawy zachowania 4 W 30/24
Procesy poznawcze 6 W, Ć 60/40

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu nauk psychologicznych w różnych sferach życia społecznego. 

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Zastosowanie statystyki w psychologii 8 W, Ć 60/40
Psychologia osobowości 6 W 30/24
Psychologia społeczna 8 W, Ć 54/40
Psychologia rozwoju człowieka 6 W 30/24
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Metodologia badań psychologicznych 5 W 24/24
Emocje i motywacja 7 W, Ć 60/40
Psychologia edukacyjno-wychowawcza 5 W 30/24
Psychologia różnic indywidualnych 5 W 30/24
Neuropsychologia 6 W 30/24

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów kontynuowane są przedmioty właściwe dla kierunku psychologia. Stanowią one ugruntowanie i usystematyzowanie, a także rozszerzenie dotychczas zdobytej specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk psychologicznych. Na tym etapie program studiów przygotuje Cię do wyboru właściwej ścieżki specjalnościowej.  

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Psychometria 8 W, Ć 60/40
Psychopatologia 6 W 30/24
Wystąpienia publiczne i autoprezentacja 5 WAR 30/16
Zajęcia do wyboru (DW) 5 K 24/16
Proseminarium 3 K 15/12
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Etyka zawodu psychologa 3 W 24/16
Psychologia kulturowa 3 K 30/16
Diagnoza psychologiczna 8 W, Ć 60/40
Podstawy pomocy psychologicznej 5 WAR 30/16
Zajęcia do wyboru (DW) 4 K 24/16
Proseminarium 3 K 15/12

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

CZWARTY ROK STUDIÓW

Na czwartym roku studiów rozpoczniesz realizację przedmiotów realizowanych w ramach wybranej przez Ciebie ścieżki specjalnościowej. Rozpoczniesz zdobywanie wiedzy sprofilowanej pod kątem przygotowania do pracy psychologa w zakresie psychologii biznesu i przywództwa.

SEMESTR SIÓDMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metody diagnozy psychologicznej (I) 5 Ć 30/16
Anomia pracownicza 6 W, Ć 54/40
Asertywność 4 Ć 30/16
Program wspierania pracowników (EAP) 4 K 24/16
Współczesne metody zarządzania potencjałem pracowniczym 4 W 24/16
Elementy prawa pracy 2 W 30/16
Coaching i mentoring 5 W, Ć 54/32
SEMESTR ÓSMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metody diagnozy psychologicznej (II) 5 Ć 30/16
Seminarium magisterskie 2 K 24/16
Etos pracowniczy 6 W, Ć 60/32
Ewaluacja pracowników 3 Ć 30/16
Metody zarządzania projektami 3 W 30/16
Psychologia pracy i organizacji 3 K 30/24
Umiejętności menedżerskie 3 Ć 30/16
Elementy zarządzania organizacjami 3 W 30/16
Praca z grupą 2 Ć 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

PIĄTY ROK STUDIÓW

Na piątym roku studiów będziesz systematyzować i porządkować wiedzę i umiejętności z zakresu wybranej specjalności.

SEMESTR DZIEWIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Umiejętności trenerskie 5 W, Ć 54/40
Negocjacje i mediacje 4 Ć 30/16
Budowanie zespołu i przywództwo 3 K 30/16
Public relations 4 W 30/16
Zarządzanie godnościowe przez wartości 4 K 30/24
Etyka w biznesie i CSR 2 W 15/8
Seminarium magisterskie 6 K 30/30
Praktyki zawodowe 2 PR 50/50
SEMESTR DZIESIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Dobrostan psychologiczny w miejscu pracy 4 W 30/16
Komunikacja międzykulturowa w organizacji 4 K 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 20 K 60/60
Praktyki zawodowe 2 PR 50/50

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; WAR – warsztat; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł
II 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
III 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł
IV 9400 zł 4700 zł 950 zł 795 zł
V 9800 zł 4900 zł 990 zł 829 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł
II 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
III 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł
IV 9400 zł 4700 zł 950 zł 795 zł
V 9800 zł 4900 zł 990 zł 829 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44